Xuất nhập khẩu với Ru ma ni
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   8544   10124   12325   34514   26529   25873   27850   41314   90862   109774
Xuất khẩu - Total Exports "   6522   6986   10566   11816   14420   15501   20548   32317   76623   77668
Nhập khẩu - Total Imports "   2022   3138   1759   22698   12109   10372   7302   8997   14239   32106
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   4500   3848   8807   -10882   2311   5129   13246   23320   62384   45562
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                          
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   2357   2733   4597   4992   6521   9817   5930   9792   6790   2903
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 36233 2373 6277 2478 7697 3779 7123 4716 7217 4724 2825 2489 5499 6822 5596 8831 3703 5293 4555 6658
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD       8   13       181   435   342   2193        
Cao su - Rubber Tấn - Ton 315 495     81 61 138 120 96 120 39 51 117 214 929 1919 161 325 99 331
Chất dẻo 1000 USD                               1595   1814    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   250       41   206       526   1129.0   1435   20025   21657
Trong đó - Of which:                                          
+ Cá đông - Frozen fish "                       43   197   526   18820   20138
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   75   38   134   416   436   235
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                       23   1   4       50
+ Loại khác - Others "                       422                
Giày dép - Footwear "   68   250   729   733   872   165   595   1128   754   179
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 63 212 252 360 371 493 399 515 224 301 642 866 386 535 302 967 386 920 202 628
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD       84   57   59   107   203   83   865   1280    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                   16   162   730   603       1316
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       14   2   20   104   67   105   497       30
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "               19   1   8   78   269   295   317
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                   7   12   26   248   445    
Dây điện, cáp điện "       1                       212   8801   5343
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               126        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       593   144       590   103   235   101   380   190
Phụ liệu thuốc lá "                               101   199    
Sợi dệt đã xe "                               64   22    
Vải "                               52       608
Xe đạp và phụ tùng "                               37   362   1145
Thịt chế biến "                               30        
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               24        
Quế Tấn - Ton                             28 23   42   64
Phụ liệu may mặc 1000 USD                               21   150    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           36   19   3774   419
Máy, thiết bị hàng không "                               9   11   17
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton         48 173             16 68     31 185    
Cá chế biến 1000 USD       299           237                    
Tôm, cua, mực chế biến "                   37                    
Gỗ "                   16                    
Hàng thêu "           16       1                    
Chè "     18 16     10 4                 5 11    
Thảm "               4                        
Gạo Tấn - Ton 3150 495                             746 364    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                          
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel 1000 USD                           2669   3811   381   1355
Gỗ - Wood "                   977   1422   769   1407   1630   2644
Tân dược - Medicaments "                   12   118   213   689   831   572
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   68           41   97   144   319   422   472   567
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton     6137 1166     60076 18851 25006 8670 226 393 443 949 78 337 6312 2462 52 65
Phôi thép "             7389 1995                        
Vải - Textile fabrics 1000 USD           151   8   51   220   85   313   66    
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                           22   194   132   184
Hóa chất - Chemicals "                       44       53   4   60
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           106   42   4   182
Phân bón loại khác Tấn - Ton                             126 38        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD           2   4   4           4   12080   16968
Nhôm "                               1       1
Sợi dệt đã xe "                                        
Máy cán kim loại và trục cán- Metal-rolling mills and rolls therefor 1000 USD                       2500   931            
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                           853           6
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "                           150            
Máy công cụ - Machine-tools "                           24            
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       26   12           948
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                           10       1968   466
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt - Labels, badges and similar articles of textile materials "                           5            
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           4       382   49
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           3            
Nồi hơi - Steam or other vapour generating boilers "                           2            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                           1            
Sản phẩm bằng giấy - Articles of paper "                           1            
Ống dẫn bằng sắt hoặc thép - Tubes, pipes of iron or steel "                       4980                
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "                   12   2               10
Phân bón Tấn - Ton                 2064 343                    
Giấy Kraft 1000 USD                   156                    
Máy, phụ tùng máy xây dựng "   642       339       113                   60
Chất dẻo Tấn - Ton                 10 8             198 241    
Máy, thiết bị hàng không 1000 USD       1191   47   6                   99    
Vòng bi, ổ đũa "           446                            
Phụ tùng của đầu máy xe lửa "           162                            
Tổ máy phát điện một chiều và xoay chiều "   617                                    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep