Xuất nhập khẩu với Pa-kit-xtan
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   26102   23200   49133   40461   69793   80635   97959   135406   193921   264243   324438
Xuất khẩu - Total Exports "   10004   8894   21513   23100   39740   42363   65490   82259   110405   133599   168413
Nhập khẩu - Total Imports "   16098   14306   27620   17361   30233   38273   32469   53147   83516   109644   156025
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -6094   -5412   -6107   5739   9507   4090   33021   29112   26889   23955   12388
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "               524   457   1142   960   67   51   4   73
+ Hàng điện tử "           133                                
+ Máy vi tính và linh kiện "       578                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       1                   2   2   96   91   75
Bánh kẹo                                             119
Cá đông "               31                   1023   5224   9952
Cá đông lạnh - Fish, chilled and frozen "                       35                    
Cà phê "             18 15 176 137                        
Cao su - Rubber Tấn - Ton     19 11 298 171 1001 779 620 759 562 742 365 632 1981 4023 1601 2546 2217 6760 994 3932
Chất dẻo "                               1004   1131       1670
Chè - Tea Tấn - Ton 8292 7314 4534 4422 12512 12841 14609 14318 16042 18372 19149 22491 24393 29484 23046 31822 31065 45983 26454 46335 17770 32704
Dầu mỡ động thực vật                                             53
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD                   5       6       4   66   389
Đồ chơi trẻ em                                             46
Đồng "                               152            
Giấy các loại "                               125            
Giày dép - Footwear "   120   330   182   189   235   205   111   79   127       550
Gạo                                           250 122
Gỗ - Wood "                           32   91   437   1055   1654
Kim loai thường và các sản phẩm khác                                             88
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "       24   459   199   70   313   647   460   4460       2595
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "           7   4       443   771   924   596   512   348
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "           121   73   314   132   85   471           344
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton           21       19       51 15 105   71   49   46
Hàng thêu "           10                                
Hàng thủy sản 1000 USD               59                   1023   5258    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "             56 255 110 597 373 2030 550 2733 758 3904 853 4619 675 4497 594 5310
Hạt tiêu -  Pepper " 322 1297 1819 2852 4407 5988 3443 4544 8649 10857 3578 4504 6887 9372 5413 18117 6490 13850 3801 11984 5451 30217
Hóa chất "                               343   108       1807
Hoa hồi "       23   51                                
Lạc nhân Tấn - Ton 18 11         50 47                   6        
Lốp ô tô "                               229   63        
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             3512
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               243            
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               1291            
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             1815
Phụ liệu may mặc "                               47   125       1362
Quặng và các khoáng sản khác                                             236
Quế - Cinamon Tấn - Ton                           27 23 23            
Sắn                                             136
Săm ô tô "                               39   305        
Sản phẩm từ cao su                                             362
Sản phẩm hóa chất                                             3825
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           1031   1437   4989        
Sản phẩm sắt thép                                             3031
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                       6   6   28   15        
Sản phẩm từ giấy                                             2513
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "           11           32   6   37           40
Sản phẩm chất dẻo                                             3187
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                   7   7   130   68   257   1459    
Sắt thép 1000 USD                               2572   3293   5832   2743
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD                           6641   6844   17094        
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                             35149
Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) - Synthetic filament yarn (other than sewing thread) "                       2532               22783    
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "               83   93   11                    
Tân dược 1000 USD                               96   63   8969    
Than đá Tấn - Ton                 41238 1175                        
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                             141
Thiếc - Tin Tấn - Ton                         12 86                
Thuốc trừ sâu và NL "                               567   1224        
Vải "                               144           803
Xăng dầu 1000 USD                               16   87        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               133   306        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
Bánh khô dầu 1000 USD                   1727                        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   1017     721 472 1320 1021 4530 4750 6933 6352 4043 4127   10126 9633 12114        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton     1053 975                     2147 2268     11312 19093 17604 42442
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           5   4       9   22
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   199   18         64 48 150 94 6 12             746 1096
Chì Tấn - Ton                             38 52            
Gạo Tấn - Ton                             449 128     250 175    
Giấy khác "                               2            
Hàng thêu 1000 USD                               20            
Hàng rau quả                                             678
Hàng thủy sản 1000 USD                               361           820
Hóa chất "                   5               17       49
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "                       6   112                
Lúa mỳ Tấn - Ton           9139 2325 356             15997 3751     461 100 11093 3717
Máy vi tính và linh kiện "           2                                
Ngô                                             7898
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             1487
Máy, phụ tùng máy CNTP "               251                            
Phụ liệu dược phẩm                                             25
Phân bón Urê Tấn - Ton 32575 4788                                        
Phụ liệu thuốc lá                                             68
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   915   4283   6895   6438   7189   12958   8336   12691   10123   7347   15304
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD   209   14   46       4   37   23   71   18082   24245   110
Sản phẩm từ giấy                                             17
Sản phẩm từ cao su                                             102
Sản phẩm gỗ - Articles of wood                                             2
Sản phẩm từ chất dẻo                                             52
Sản phẩm từ sắt thép                                             2
Sản phẩm plastic "                               5            
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD   6066   6373   6936   2891   3838   4082   3479       5822   6507   21619
Tân dược - Medicaments 1000 USD   90   80   129   365   960   1408   2837   3536   9482       10945
Thiết bị, PT ngành nhựa                                             3
Thiết bị, phụ tùng ngành dệt may                                             190
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           616   3194   25       1918
Thuốc nhuộm 1000 USD       14                                    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "       165   76               192   3   253        
Trong đó: Tôm đông "                               319            
Vải - Textile fabrics 1000 USD   1419   574   3158   4129   6951   8458   8364   13540   18066   30132   44311

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep