Xuất nhập khẩu với Đức
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   1025532   1118486   1287109   1469324   1759061   1747435   2359803   3163351   3553332   3306868   4115135   5565457
Xuất khẩu - Total Exports "   730321   721797   729029   854714   1064735   1085543   1445309   1854895   2073424   1885409   2372736   3366901
Nhập khẩu - Total Imports "   295211   396689   558080   614610   694236   661892   914494   1308456   1479908   1421459   1742399   2198556
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   435110   325108   170949   2140104   370409   423652   530815   546439   593516   463948   630337   1168345
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   12877   20925   13053   21356   43470   66351   104268   147713   206249   211095   209315   245567
+ Cá đông - Frozen fish Tấn - Ton   2391   6028   7358   12908   28037   34330   57162 399 88620   124230   121143   103195   102296
+ Mực đông - Frozen cuttle fish 1000 USD   216   147   29   90   7   85   743   1200   1450   1198   1250   550
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   7851   10754   1780   5244   10729   18182   30277   36907   48796   53791   70859   80433
+ Loại khác "           3886                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       6510   3806   12300   10183   23069   11391   13537   3807   4427   8052    
+ Máy vi tính và linh kiện "   5988   4812                                        
+ Hàng điện tử "   429   1698                                        
Giấy các loại "                               37       11        
+ Giấy Kraff                                         3        
+ Giấy khác                                         8        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       29364   17605   19808   25080   37186   35601   51951   74706   81994   84415   101486
Bánh kẹo "                                       38   6722   9163
Bông xơ "                               148                
Bột mỳ "                                       3        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 82226 52608 122343 54247 111589 51697 114474 77395 172726 114380 92253 76138 150636 192674 177033 278210 136027 273851 136247 201768 151368 232993 135910 296503
Cao su - Rubber Tấn - Ton 12380 8809 13604 8133 14380 10104 17833 17744 18411 22070 20718 28767 30066 58606 29423 59399 24461 64096 21429 38451 27626 89007 29342 132459
Chất dẻo "                               1       419       3045
Chè - Tea Tấn - Ton 1207 1236 1992 2206 2933 2918 3114 3076 3268 3440 3983 4016 3445 3998 2466 3155 3190 5264 2538 3542 3227 5049 3548 5570
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats 1000 USD                   2       14           39   7   28
Dầu mỡ nhờn "                                       69        
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       584   7   34       47   343   433   618   761   978   426
Đá quý và kim loại quý                                                 6085
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           8564       19477       21978   35700
Đồng "                                       88        
Gạo - Rice Tấn - Ton 35 20 23 7 354 86     2076 570 399 149 374 120 1430 646 857 530 1951 1001 2118 1267 1766 1297
Giày dép - Footwear "   210605   213814   258115   315518   338106   311207   339695   358507   392124   308811   256917   410133
Giấy khác "                                   37           787
Gỗ - Wood 1000 USD       104   133   69   104   579   618   2394   2099   3444   1730   1528
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   272476   225516   210300   191247   228773   246384   339682   395098   413006   417955   473805   599665
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD   20631   24098   19813   26162   25931   28317   26160   29750   31894   23231   28006   24496
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   4488   5094   7493   12551   15973   19183   30345   41095   205   15   200   27896
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   1430   1837   1504   2679 15 4702   4750   3301 32 5926   6388   5530   6905   9665
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art 1000 USD       2   1   3   212   1197   5186   3813   3584   3702   100    
Hàng thảm các loại "   958   787   594   853   776   376   361   405   473   423   180   204
Hàng thêu - Embroidery products "   2682   3090   2986   5608   8741   1399   1779   1385   1752   1222   845    
hạt điều nhân "                                           4    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 379 2154 222 810 417 1407 382 1386 966 4376 1774 8904 1570 6871 5152 9258 1938 11619 2366 11348 2679 16867 2352 20515
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 1283 5258 1617 2528 5041 7272 4830 6980 10766 14694 7482 10301 10162 19260 8544 30231 6274 25852 13825 38835 14835 59105 10319 67124
Hóa chất "                               1152   409   1305       3005
Hoa hồi "       462   381                                    
Kẽm - Zinc "                                       1        
Kim loại thường khác "                                       385       4955
Kính xây dựng "                               18       6        
LK điện tử tivi, máy tính và linh kiện máy tính                                                 57025
Lạc nhân - Ground nuts, shelled Tấn - Ton 76 46     29 23     2 2 82 51 34 25 154 110   77   60   69   60
Lốp ô tô "                               12       20        
Máy điều hòa nhiệt độ 1000 USD                               603   581   201        
máy móc thiết bị DCPT khác  "                                           81035   782141
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               3171   1756   2049        
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               2392   351            
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               9       279        
Máy, phụ tùng SX xi măng 1000 USD                               55   64   43        
Máy, thiết bị hàng không "                               437   486   597        
Ngô hạt - Maize (com) "       51   29   35   19   13       1       28   21    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "                                   34   11        
Nhôm "                               114   181   6        
Phụ liệu giầy dép "                               19045   14867   2238        
Phụ liệu may mặc "                               204   279   1580       5118
Phụ liệu thuốc lá "                               287   197   505        
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                           97641    
Quặng và các khoáng sản khác                                                 6298
Quế - Cinamon " 97 98 101 153 128 79 55 42 68 61   31   122 79 80   33   53   79   19
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           33584   25664   49415   48547       93305
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products Tấn - Ton   461   1589   1411   1579   2166   3111   3980 454 4670   4259   6682        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý - Articles of precious stones and metal "                           49   43   120       5277    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   13294   10950   11805   29711   56545   73994   70124   95964   127369   103663   116676   124502
Sản phẩm hóa chất 1000 USD                                   1822   4733       4702
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       4883   5732   6094   6988   13186   17587   37622   35682   55552   71390    
Sản phẩm từ giấy "                                   1631       656   1629
Sản phẩm từ cao su                                                 11828
Sản phẩm chất dẻo                                                 101911
sản phẩm từ sắt thép "                                           75926    
Sắn                                                 1448
Sắt thép "                               707   16617       340   681
sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 3206
Sợi dệt đã xe "                               1792   1715   475        
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce Tấn - Ton       2           2   82   2 5760 5       21   7   5
Tân dược "                               49   1876   5477        
Than đá Tấn - Ton 126574 3580 117821 3723 38500 1337                                    
Thiếc "               3                                
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 590297
Thiết bị, PT dệt, may "                               2023   2792   2351        
Thiết bị, PT ngành giấy  "                                       11        
Thiết bị, PT ngành nhựa "                                       11        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   175       24   55   7   77   6           31   12   12
Thuốc nhuộm 1000 USD                               4                
Thuốc trừ sâu và NL "                                       48        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   1105       861   1278
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               3474   2717   705        
Vải "                               238   440   1135       1787
Xăng, dầu "                                       342   97   451
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD       42584   36982   38739   51499   24167   28052   5341   8861   7360   9202   3269
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               2096   4737   430        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts 1000 USD   3713   14373   12936   8174   17519   25829   21405   33753   22688   7407   19117    
+ Máy vi tính và linh kiện "   570   1385                                        
+ Linh kiện điện tử và tivi "   3143   12988                                        
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit         3304 31458 1705 36489 2015 42316 1257 18731 161 4273 702 16903 611 22010 946 29468 1761 65923 2047 75614
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of goods "         2121 8369 388 3843 518 2325 585 2150 44 1260 91 571 2 9 8 320        
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less "         784 16086 1112 26969 1276 35761 628 15658 114 2981 594 14002     908 26805        
+ Ô tô nguyên chiếc trên 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport above 12 seats "         26 725 1 58 3 817 1 32 1 25                    
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles "         373 6278 204 5619 218 3413 43 891 2 7 17 2329 5 132 30 2343 24 7142    
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                                 599 19573     1737 58781 594 25934
+ Xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi "                                 5 2296         1453 49681
Giấy các loại - Paper and paperboard "   1799 1708 2158   4500   4449   4430   3974   5121   8341   7976   8338   7550   7859
+ Giấy khác "                               7150   6172   6718   6263   6884
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               2020   1169   516   793   1191   1805   1620   1288   975
+ Giấy in báo "           371                                    
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton 5748 898     52308 4419 22233 3188 18611 4516 7 3 182 155 2064 822 5665 3511 13435 8792 7097 3605 13769 7203
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate "                     1 2 1 1       1 1 2 1 2   1
+ Phân NPK "                             1536 521 1843 1505     70 68 20 50
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) "         41697 2923     10 4 1 1 1 2 2 2 3 6 7 7 3 4    
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate "         29 12 104 37 8 1 7 3 2 3 1 3 2017 881 12446 7976 5615 2635 13749 7152
+ Phân bón các loại khác "         148 96 129 49 772 179         525 296 1800 1115 980 806        
+ Phân Urê " 5257 783     10434 1388 22000 3102 ### 4332               1   1        
phân bón loại khác  "                                         1408 896    
Hàng hải sản - Fishery products "               228               521   1546   1877       247
+ Cá đông - Frozen fish "               145               316   401   1188        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                                       41        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "               83               109   1001   362        
+ Loại khác "                                   162            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               2               141   78   79        
bảng , panen,giá đỡ, bàn tủ và các loại hộp khác  "                                           26413    
Bánh kẹo "                                   1323   786   3950   2119
Biến thế điện và cuộn cảm - Electrical transformers and inductors "                   3059   3138   3598                    
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm "           3352                   9990                
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   9076            
Bộ phận phụ tùng của xe có động cơ "                               8949   17809   23469        
bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ  "                                           34514    
Bơm chất lỏng - Pumps for liquids "               4497   3126   2671   2861                    
bơm chất lỏng, máy đẩy chất lỏng  "                                           16942    
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   1202 199 296   2041 268 195 4203 4734 1434 1271 1123 925 1493 1555 1863 2152   796 463 487 379 539
Bột giấy - Wood pulp 1000 USD                     20552 9255   8280   1173   6286   3189   2185   4174
Bột mỳ Tấn - Ton 13297 2630     880 184                               1    
Bột và vảy đồng "                                   148            
Cà phê - Coffee "                                   49   1        
Các chế phẩm thực phẩm khác "                   2669               721            
Các loại máy dùng để gia công kim loại "               6733   11003                            
Các loại máy và thiết bị cơ khí khác "               12157                                
Các sản phẩm bằng đồng "                                   590            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   296            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "               18362   10759   10444   12413   25500   21534   26921        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           35836   35809   59496   65183   82942    
Cần cẩu của tàu, cần trục,… và xe tải có lắp cần cẩu "           11575                                    
Cần cẩu của tầu; cần trục "                   17312   11200   12147   19302       42858   18237    
Cần cẩu, cần trục - Derricks, cranes "                                                
Cần cẩu, cần trục, khung thang di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                   31062            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                         1462 2740 1136 2646 2078 4966 3506 2281 5423 6476 2742 3884
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   2964   4048 3079 7401 4838 11397 6996 18184 8785 21316 8595 22559   24144 10024 31575 10659 27432 12425 40168 10976 42954
Chế phẩm dùng làm thức ăn cho động vật nuôi "               1187   638                            
Chế phẩm từ dầu mỏ và dầu thải "                                   1545            
Chì  "               3                   826   3794   10440   2664
Đầu máy đường sắt khác; toa chở nhiên liệu "                               51830                
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats " 147 74 147 81   153   273   139   33   124   237   441   262   609   736
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "   207   629   305   239   218   165   139   192   729   1100   872   2056
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "               1453   2106   5409   3770   3191   3010   3980       4442
Đá quý và kim loại quý                                                 600
Đồng - Copper Tấn - Ton   304   203   535   493   2724   1543   3542 622 4353   5585   7196   8268   2087
Động cơ đốt trong kiểu piston "                               8592   12225   13165   14005    
động cơ và mô tơ khác  "                                           14192    
Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học "                                       15234        
dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học  "                                           19917    
Đường - Sugar "               4           373 10 2           18    
Gạch các loại "               4634   3882   3449                        
Gạo - Rice                                         37        
Giầy dép "               1               98       41        
Gỗ - Wood "           4218   3112       6089   9552   13701   5414   7521   10757   9598
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD           5877           1639   1906   780   1158   1182        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD               2           4318   3816   4268   6587        
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                               62                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               142               139   323   259   311   334
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                               18   119   175        
Hàng thảm các loại "               93               115   186   305        
Hàng thêu - Embroidery products "               85               1       3        
Hang điện da dụng và linh kiện                                                 2643
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled                                         193        
Hoá chất - Chemicals "   4666   7384   9612   8764   9151   10703   17825   22397   25514   23325   29748   32904
Hỗn hợp các chất thơm "               4414   3615   2474                        
Hublong - Hop cones 1000 USD               1858   3424   4109   4273                    
Kẽm - Zinc Tấn - Ton               5   110   5   346 3 15   72   39   5   32
Kim loại Niken                                         52        
Khí đốt hóa lỏng                                               3 11
Kim loại thiếc Tấn - Ton           10       3         1 8   30   19        
Kim loại thường khác - Other base metals "   291       3   50   12   7   51   99   88   118   146   191
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "   70       8   19   1       8           5   176   301
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts                                                 48411
Linh kiện ô tô các loại - Motor vehicles unassembled Bộ - Sets                         168 5933                   64236
linh kiện xe máy đồng bộ  "                                           1    
Lò nung "                                   96881   15477        
Lò nung và bếp lò dùng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm                                         30654        
lò nung và bếp lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm  "                                           25293    
Linh kiện phụ tùng xe máy                                                 3907
Lò nung và bộ phận - Furnace burners and parts "               10391   50837   7619   47243   66030                
Lò nung, lò bếp dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                   77740   22750        
Lông vũ "               587   1160                            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "       85   415   391   657   424   324   704   830   1648   936   915
lúa mỳ  "                                         1209 249    
Malt - Malt "           950   490   216   1928   1012   2769   5938   6899   19182    
Mật mía "       12736   16183   6871                                
Máy bơm các loại "           8349                                    
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 214
Máy chế biến và đóng gói thuốc lá - Machinery for preparing or making up tobacco  "               6364   1007   7317   14486                    
Máy công cụ 1000 USD                               14701   27778            
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD       117   146   98   7   197   1982   1852   450   3836   3051   14133
Máy ép gỗ hoặc lie "               19413                                
Máy gia công kim loại "                                   642            
Máy in "                               17634       16272   17266    
Máy in và máy phụ trợ in -Machinery printing and machines for uses auxiliary to printing "           15015   19769   14708   7346   8344       11798            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh 1000 USD                                   1336            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí "                               8270   9630   10175   24500    
Máy móc thiết bị ngành đường sắt "           4072                                    
Máy móc, TB thông tin liên lạc -Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   15589   24872   27325   39172   29860   37117   36485   67913   24395   45767   41647   5223
Máy móc, TB và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật - Machinery, instruments and appliances used in medical, surgical "           5712   14573   17957   26383   86868               44847    
Máy nắn dòng tĩnh "               1951                                
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng 1000 USD                               22343   27336            
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác                                                 861111
máy phân loại, sàng lọc,xay trộn đất đá, quặng  "                                           17452    
Máy phụ trợ cho các nồi hơi "                                   119            
Máy quay phim và máy chiếu "                                   1135            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   368            
Máy tiện kim loại "                                   5013            
Máy và thiết bị cơ khí có tính năng tác dụng riêng biệt - Machines and mechanical appliances having individual functions "                   8517   5019   4784                    
Máy móc thiết bị hàng không                                                 218916
Máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí - Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                       6419   3798                    
Máy xử lý khoáng chất "               4527   19351                            
Máy xử lý khoáng chất - Machinery for the manufacture of mineral "                       11154   19187                    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink 1000 USD   2712   28662   15920   30351   16495   40113   77302   72743   142730   111934   58882   50437
Máy, phụ tùng máy SX xi măng -Machinery, apparatus and parts for cement production "   2336   2039   5060   15484   1773   4249   7072   31283   17784   21859   17038   9008
Máy, phụ tùng máy xây dựng -Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD   6332   10549   12288   6127   5182   3132   5126   5629   10445   26326   36176   22789
Máy, thiết bị cơ khí khác và phụ tùng 1000 USD   30277                                            
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "                               14106       24213   22316    
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield 1000 USD       348   53   55   29   8   470   1468   2404   406   4437    
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy profile "                               7851   8071   10776   18796    
Mực in, viết, vẽ và các loại mực khác - printing ink, writing or drawing ink and other inks "               2524   2432   2108                        
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu "                                   201            
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   3078   4376   3346   5488   4467   2964   1854   2930   3883   2312   8511   8928
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   818            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   2240   2292   2382   1744   2598   3727   6136 1004 5752   5780   4038   6813   9466
nhựa đường  "                                           1    
Niken - Nickel "       28   11   34   650   95   1210 37 1530   151       106    
Nồi hơi "                                   10606            
Nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng 1000 USD       66725                                        
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic "                                   2207            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   6798   3652   1357   611   1914   4744   13179   18519   22954   12926   4617   4827
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                  11129
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   12519   9474   9201   5963   5592   6441   4180   5960   6100   3551   3324   14409
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 158 541   10   555   997   780       21   3347   332   3230   651   4892
Phụ tùng xe ô tô "               3555                                
Pin và bộ pin "                                   40            
Quặng steatit "                                   44           3126
Rượu và đồ uống có rượu "                                   75            
Sách và các ấn phẩm tương tự "                                   545            
Săm ô tô 1000 USD                   1           1       4        
Sản phẩm bằng cao su                                         7299   10072    
Sản phẩm bằng thủy tinh "                                   780            
Sản phẩm cao su "                                   5666           11212
sản phẩm chất dẻo  "                                         288 883   24856
sản phẩm chất dẻo  "                                           17509    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "               309               290                
Sản phẩm giấy 1000 USD                                       2274   2191   2356
Sản phẩm từ các kim loại thường khác                                                 2973
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "               617               716   610   702   451   1554
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 3127
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           7449   10019       5731   5637   11255                
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   11214   11928        
Sản phẩm hóa chất                                                 108206
Sản phẩm từ giấy "                                   1640            
sản phẩm từ sắt thép "                                           49770   49328
Sắt phế liệu "                                   19938   21618   16159   21116
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 39658 9292 28971 6461 10292 3559 15543 6897 14103 7397 19096 16330 13873 11240 10440 15378 15163 16604 109770 53696 28642 22406 22545 27845
Phôi thép                                               12 34
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   610   593   843   537   510   271   429   1085   2747   1574   1771   408
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   1564   2804   1288   799   5248   9249   1413   2715   3102   4743   6942   25700
Tân dược - Medicaments "   10930   9764   12087   15926   17847   20107   24713   39224   43682   61338   98273   116159
Tàu thuyền các loại "                                   33690            
Tàu thuyền và các kết cấu nổi "                   22491                            
Thạch cao 1000 USD   162   156   13   334               14   42   40        
thạch cao "                                           11    
Thạch cao, andydrit, plaster "                                   59            
thiếc  "                                           14   11
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   1296            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   6954            
Thiết bị điện - Electrical apparatus "               19165   24030   25943   18373                    
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện "                                   1278            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000 V "                               24983   14422            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                       14783   15101    
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "           4122                   10757   12370   14126   21031    
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc "                                   752            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                               20714   35162   38750        
thiết bị và dụng cụ ngành y "                                           44847    
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                               12639   16054   22655   32504    
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "   1263   2145   1101   2769   967   1073   595   374   890   650   435   1074
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "   13120   23169   25098   24795   27126   51239   28553   65548   67039   16647   21745   44518
Thiết bị, PT ngành giấy -Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   1901   5521   1803   1896   1818   2694   8962   31724   12638   22767   17282   1719
Thiết bị, PT ngành nhựa -Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   2289   4766   13218   10079   14857   3048   13438   13017   18332   17614   10187   8359
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "               3               1049   797   81       129
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials 1000 USD                           4426   5718   5637   6851   1405   3411
Thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng và các loại tương tự - Herbicides, disinfectatnts and similar products "                       11250   9362                    
Thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, diệt cỏ và các loại tương tự (không kể thuốc trừ sâu) "               7737   9169                            
Thuốc nhuộm - Dyes "   449   961   1260   1033   1166   862   1569   1444   1987   2948   4826    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 476 4493 533 2396 462 2136   4138   3712   6204   6371   19034   28138   31243   31137   45317
Thủy tinh "                                   119            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay "                                   4253            
Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, biến thế điện, các loại máy nắn dòng và các bộ phận Electric generating sets, electric motors,… and parts thereof "               7513   8582   19802   7141                    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   69   1952   39   1318   49   17   135   88   221   18   162   111
Trong đó: Phôi thép - Of which: Ingots "             35 83 14 65 6 35 11 12         40434 18448 87 372    
Tụ điện, điện trở các loại "           5410                                    
Tua bin - Turbines "           85559   17891   32989       48623   72543   4296   48838   100041    
tuabin các loại  "                                           25756    
Tua-bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh "                                   2866            
Vải - Textile fabrics "   16211   11260   18146   15662   21999   27053   29667   33975   33406   30944   28666   41800
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm "                                   1448            
Vật phẩm dùng cho giải trí, trò chơi "   16211                                            
Vỏ tôm, cua và động vật giáp xác                                         21        
Vòi, van và các loại tương tự -Taps, cocks, valves and similar appliances "               2875   3706   3743   4501   10184           23355    
Xăng dầu Tấn - Ton 45 33                         420 1357 328 1003            
Xăng, dầu Tấn - Ton                                     393 789 814 1934    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "               649       1799       327   248   12        
Xe lăn đường "           4296                                    
xe máy  "                                         4 33    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Chiếc - Unit         41 103   477   301   1850   3326 511 1268                
Xe máy nguyên chiếc Chiếc - Unit                                 579 1374 1466 3404     5 41
Xe nâng hàng, các loại xe công xưởng khác có lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng "                               7875                
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ " 120 1852 472 7528                                        
Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) Chiếc - Unit 2216 8208 2604 8932                                        
Xe ôtô khác (kể cả LK đồng bộ) " 114 942 328 2825                                        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep