Xuất nhập khẩu với Áo
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Tổng mức LC ngoại thương- Total merchandise trade 1000 USD   55325   63578   101341   81948   116663   139850   153631   175911   201362   213 785   267421   626900
Xuất khẩu - Total Exports "   23681   28853   29748   38137   59545   88899   97477   112138   108731   103 386   144023   461537
Nhập khẩu - Total Imports "   31644   34725   71593   43811   57118   50951   56154   63773   92631   110 399   123398   165363
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -7963   -5872   -41845   -5674   2427   37948   41323   48365   16100   -7013   20625   296147
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                     58876            
+ Máy vi tính và linh kiện "   87   70                                        
Balo, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       838   1223   1217   2333   3930   795   1712       2 923   3456   4595
Bánh kẹo  "                                           25   18
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 558 460 539 227     130 78 96 62     303 399 189 342 168 254 1 274 1 748 289 422 879 2005
Cao su "                                         262 880 90 398
Chất dẻo - Plastics in primary form "                           3695   4646       1 218        
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                  321
Chất dẻo nguyên liệu                                                 794
Sản phẩm từ sắt thép                                                 549
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 2494
Chè - Tea " 12 5 13 16 15 16         10 6                        
Cua, tôm khô  1000 USD                   355                            
Đá quý , kim loại quý  "                                           2    
Dầu, mỡ đông, thực vật "                                       16        
Dây diện, cáp điện "                       182       15       4        
Đồ chơi trẻ em "                                   44       179   160
Gạo - Rice Tấn - Ton 6300 935 5588 820 6042 1125     1000 170 22 7             44 21 192 117 141 105
Giày dép - Footwear 1000 USD   3702   5951   6642   11646    15372   29814   42484   49032       43 497   52025   68083
Giấy khác - Other paper "                                       22        
Gỗ - Wood "       10                   15           28   43    
Hàng dệt may - Articles of apparel and clothing accessories "   5773   5510   3846   6059   10044   13719   14310   18612   19832   19 495   22463   29973
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   375   378   209   817   1353   1427   1025   1181   1098       2020   1272
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD 140 105         285 249 84 100 40 64     262 552 60 142   1 658        
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD       13   186   283   1323   1634   309   931                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           9           21   20   95   175   90   188    
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "       2               8               12   7    
Hàng thêu "       3   3   2   43           6       5   3    
Hàng thủy sản "       445   497   474       612   803   2084   1672   2 919    3861   3117
Trong đó:                                                  
+Cá đông - Frozen fish "       322   261   424       38   273   1377   938   1 226   2011   1454
+ Mực đông "                                       1        
+Tôm đông - Frozen shrimps "                   640   359   150   68   228       126    
+Loại khác "           236                                    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton     16 34     80 281     58 303 19 78 16 75 16 107     48 294 16 131
Hàng rau quả                                                 449
Kim loại thừơng khác và sản phẩm                                                 80
Hạt tiêu Tấn - Ton 14 58         27 34   43                         1 6
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts     "           505   322   5266   17132   22661   15256   238   277   306   16830
Máy công cụ "   155                                            
Máy móc thiết bị, DCPT khác  "                                           9835   9157
Máy móc, TB thông tin liên lạc 1000 USD                               155                
Máy, phụ tùng máy CNTP 1000 USD                               73                
Máy, thiết bị hàng khônng "                               6       35        
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               23                
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                           19   2163   1751   2 417        
Phụ liệu may mặc "                                       1       5777
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                              92    
Sản phẩm bằng plastic - Plastic produce 1000 USD       14   67   246   385   737   212   492   777   1 983   2487    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           297   1067   186   326   435    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh -  Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "           13   7           24   40       57        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   402   853   1257   1547   1728   2003   860   3405   4049   6 558   5616    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood                                                 7039
Sản phẩm từ cao su                                                 94
Sản phẩm hóa chất "                                       2 312       63
Sản phẩm từ giấy "                                   185       405   9
Sắt, thép "                                   854   29   10   31
Sợi dệt đã xe "                               27                
Sợi từ xơ staple tổng hợp                                                 264
Sữa và các sản phẩm của sữa "                                       2        
Tân dược "                                       73        
thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                  281437
thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến  "                                           16412    
Thiết bị, PT dệt, may "                               105       1 456        
Thủy tinh và sản phẩm  "                                           128    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                           51                    
Tôm cua mực chế biến "                   59                            
Vải - Textile fabrics "                                       63       264
Xe đạp hai bánh và xe đạp chân khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng) không lắp động cơ 1000 USD   8126                                            
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       11905   12375   9184   11345   5532   2067   48   46   88   4382   6399
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               47                
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
+ Giấy khác "                               1730   753   2 252   3901    
+ Giấy Kraft - Of which: Kraft paper "               4430   5081   6415       1730   478   1 006   177    
+ Máy ví tính và linh kiện "       2                                        
Balo, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                                   12   11        
Balo, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets                                                  
Bánh kẹo                                     2316   3 310   1286   4
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (Ví dụ : Bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors 1000 USD                       4197                        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton                     182 208 44 35                    
Bột giấy "                             209 152   670   49   107   156
Bột mỳ Tấn - Ton     292 54 285 63     22 3                            
Các sản phẩm hoá chất - Chemical products "                           1537   1982               2184
Cần cẩu tàu 1000 USD                   1287                            
Cần cẩu, cần trục - Derricks, cranes "                           1523   5260   7284   6 189   8288    
Cao su                                     1586     11 41   22
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn- Ton   207     25 50 99 181   465 890 1972 1035 2220 972 2623   1089 2 994 3 568 3 134 4278 2204 4011
Chì - Lead "                                       871        
Dầu mỡ nhờn 1000 USD                   4           1           31   27
Dầu, mỡ động thực vật - Animal or vegetable oils and fats "     5 4       5           11           22        
Dây điện, cáp điện "                               1       17       45
Điều hòa nhiệt độ                                                 802
Đá quý , kim loại quý                                                  8997
Đồng và sản phẩm "           40                               2858   134
Giấy các loại - Paper and paperboard Tấn 13434 7221 9424 4858   6888   7181   6137   8871   8988   7769   1231   3 258   4078   3809
Giầy dép "                               1       10        
Gỗ - Wood 1000 USD           2386       2319   3960   5401   7573   3985   1 726   2645   1031
Gỗ đã cưa hoặc xẻ 1000 USD               2095                                
Hàng dệt may - Articles of apparel and clothing accessories "                               61       165        
Hàng dệt may - Articles of apparel and clothing accessories                                     425            
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                               83   31   1 127        
Hàng rau quả                                     396   249        
Hàng điện dân dụng và linh kiện                                                 118
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                               56           43   75
Hoá chất - Chemicals "   350   285   343   167   196   279   333   239   1720       975   612
Kẽm - Zinc "                                       360   353   118
Kim loại thiếc "                                       2        
Linh kiện điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           25   15   22   91   103   236           785   1388
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts     1000 USD                                   124   801        
LK, phụ tùng ô tô                                                 461
Lò luyện, lò sấy điện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm "                                           4209    
Lúa mì - Wheat Tấn - Ton   277   134   2636 24000 4115         962 194         1 825 595 4 668 1195 494 146
Malt - Malt "                   189   234   65           144        
Máy công cụ 1000 USD           41   108   42   29   116       58   3 403        
Máy công cụ                                     105            
Máy điều hòa nhiệt độ "                               1       206        
Máy gia công kim loại "                                       1 267        
Máy in và máy phụ trợ để in                                     57            
Máy móc thiết bị khác "           23625                                   39399
Máy móc, thiết  bị hàng không                                                 156
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "       128       45   1219   633   659   769           964   8
Máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật - Machinery, instruments and appliances used in medical, surgical "                   10901       5170       2279            
Máy nâng, hạ, xếp hoặc dỡ hàng - Lifting, handling, loading or unloading machinery "                       2269                   3762    
Máy tiện kim loại "                                       2 465        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                   20   313   355   235   3827   184   435   637
Máy, phụ tùng máy SX xi măng                                     23            
Máy, phụ tụng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "       2367   1095               279   37                
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD   135   97   522   223   69   187   17   136   95   111   3718   1135
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   14270   1 530        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   3529   4542   4752   2783   3640   3832   4449   6315   6781   7 444   4129   8392
Nguyên phụ liệu thuốc lá Tấn 79 143                               112   39       17
Nguyên phụ liệu giầy dép                                                 1641
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt                                     17            
Nhôm - Aluminium 1000 USD   623   545   689   1107   3057   1473   1104 120 500   17   9   1301   1424
Nhựa đường "                                       13        
Ô tô các loại                                               17 5146
Ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) Chiếc - Unit         23 4213     2 706   210           1190            
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less Chiếc - Unit         1 12             2 7                    
Ô tô tải (kể cả Lk đồng bộ) Chiếc - Unit         1 7 22 2400                                
Phân bón loại khác Tấn                             1 2                
Phế liệu sắt thép                                                 283
Phụ liệu giầy dép  "                                           1224    
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "           62   39   45       515   1792   1842            
Phụ liệu may mặc 1000 USD   691   54   697   43   64   155       2       34   18   192
Phụ liệu thuốc lá 1000 USD       314   33   50               312           260    
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                  7
Phụ tùng của đầu máy xe lửa "               1953                                
Quặng và các khoáng sản khác                                                 9
Sách và các ấn phẩm tương tự                                     32            
Sản phẩm bằng cao su "                                       221   335    
Sản phẩm cao su                                     254           379
sản phẩm chất  dẻo  "                                           1378    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                           476   763                
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                                           61   300
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 792
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 12
sản phẩm hóa chất  "                                           2374    
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       564   613   274                
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   510   1 808   1378   1232
Sản phẩm từ giấy                                     77   49   93   276
Sản phẩm từ sắt, thép "                                       222   3180   11855
  +phôi thép                                               39 190
Sắt, thép - Iron and steel "     13908 4171 228 489 14592 4767 16352 7763 1776 2601 126 288 67 323 58 107 26 921 12 859  10 192 8540   2881
Sợi dệt đã xe "       10   63   20                               39
Sữa và các sản phẩm từ sữa "                                       116   86   511
Tân dược - Medicaments 1000 USD   9402   9728   6558   5352   7211   8867   8984   12543   12375   17 401   22868   27643
thiếc  "                                           2    
Thiết bị đầu nối, bảo vệ. Ngắt mạch điện                                     83            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho biện pháp trên 1000V                                     244            
Thiết bị mạch điện "           10705                                    
thiết bị PT da giầy  "                                           6    
Thiết bị và dụng cụ ngành y  "                                           2764    
Thiết bị và phụ kiện cơ khí                                     385            
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "   104   593   166   1253   118   132   1399   110       87   2411   323
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "       30                   47   12   1112   11   48   126
Thiết bị,PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   672   195   2050   333   1413   617   1057   621           3153   3906
Thịt chế biến "                               34   23   13        
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials 1000 USD                           1231   2292   4123   2 852   3058   3994
Thuốc nhuộm - Dyes "               2           51   17   21            
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu - Insecticides and materials 1000 USD     8 629   6           37   31               1471   244
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                                       171   3142   3100
Trong đó:  "                           6755   6040                
Trong đó: Phôi thép "             5006 1498 16129 7044         8 215     4 869 2379        
Tua-bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh                                     266            
Vải - Textile fabrics "   86   777   726   462   465   831   444   1621       330   806   1490
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm "                               1277                
Xăng dầu Tấn                               1         14 32    
Xe bảo dưỡng hay phụ vụ dùng trong đường sắt hay xe điện  1000 USD                                       8 024        
Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi Chiếc - Unit                                         5 108    
Xơ dệt (sợi chưa xe) 1000 USD       30                                        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep