Xuất nhập khẩu với Ôx-trây-li-a
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   1565957   1308229   1614607   1698855   2343532   3221114   4844400   4861589   3431971   4147646   4725248
Xuất khẩu - Total Exports "   1272476   1041797   1328333   1420863   1884738   2722579   3744715   3802213   2386092   2704004   2601965
Nhập khẩu - Total Imports "   293481   266432   286274   277992   458794   498535   1099685   1059376   1045879   1443642   2123283
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   978995   775365   1042059   1142871   1425944   2224045   2645030   2742837   1340213   1260362   478682
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   19776   25625   32105   54736   80840   96232   126926   122993   131330   151591   162963
Trong đó - Of which:                                              
+ Cá đông - Frozen fish "   3971   4559   9249   15628   28267   33424   41322   50927   49011   57817   67974
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   8297   15126   10949   19391   35547   53517   71341   348   51043   22143   14332
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "       490   722   900   698   2312   1262   60351   524   261   231
+ Loại khác - Others ":           11185           6980                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD   6714   4679   2849   6152   6863   11858       19263   6255   1280    
+ Máy vi tính và linh kiện "   5824   703                                    
+ Hàng điện tử "   890   3976                                    
Giấy các loại - Paper and paperboard "                               2042           4561
Trong đó - Of which:                                              
+ Giấy Kraft - Kraft paper "                               5            
+ Giấy khác - Other paper "                               2038   494        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       2968   3464   3695   4779   5646   7287   10671   12602       18426
Bánh kẹo                                             6142
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 7757 5222 10981 4321 13095 5919 14174 9549 13547 8849 12776 11167 9497 12133 12341 18753 11265 16379 15584 22491 13960 30187
Cao su - Rubber Tấn - Ton 272 173 621 307 408 245 163 138 431 544 440 647 806 1628 730 1519 109 57 776 2303 678 3039
Chất dẻo - Plastics in primary form "                           1517   3256   1235 7350 11744   3709
Chè - Tea Tấn - Ton 19 20 49 53 32 36 37 95 39 39 36 53 40 29 86 130   10 223 321 185 264
Clanhke - Clinkers 1000 USD                           19                
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                   3   20   4   19   1562   1215   250
Dầu mỡ nhờn "                               1       65    
Dầu thô - Crude oil Tấn - Ton 4855115 1105037 4798275 888948 5757099 1133311 5236258 1168330 5251553 1533372 5492862 2283101 6139926 3123875 5406691 3125848 3525528 1700408   1852586 1562731 1395490
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       359   1674   2770   4879   11874   14768   19302   11251       9018
Đá quý - Precious stones                                             15167
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           750           1524   3205
Đồng - Copper "                           101       21        
Đường - Sugar Tấn - Ton           4             2 1           5   6
Gạo -  Rice Tấn - Ton     2794 456 11175 2041 1557 321 3978 794 1474 471 1267 439 2350 924 8563 4925     8642 5997
Giấy các loại- Paper and paperboard "                           2118                
Giày dép - Footwear 1000 USD   19774   21038   24298   20665   27925   30605   38924   39627   43231       68866
Gỗ - Wood "       47   53   177   111   105   472   485   14178   968   471
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   21610   21643   23883   20599   23343   28011   26301   26924   32630       50426
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   3722   4572   6966   10198   10026   13864   13536   12285   13423       17763
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   637   926   1756   2649   5376   4095   6289   4827           8043
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton   706   1969   2094 17 2025 24 2992   6000   4922 132 5818 24 6324   6535   15086
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "   1379   2178   3459   5596   8248   9125   7977   94599   9        
Hàng thêu - Embroidery products "       357   334   258   245   204   344   187       86    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 4502 22452 5456 19196 6710 22461 9899 34251 10668 45709 10992 54876 13319 56758 11849 51562 11887 58197   356 11602 97698
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 180 780 102 186 381 708 627 1199 695 1340 549 996 369 708 331 1186 1078 3358     913 6161
Hoá chất - Chemicals "                           584   81   5733       1209
Kim loại thường và sản phẩm                                             2697
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "                           428   549   6        
LK điện tử tivi, máy tính và LK máy tính                                             42848
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "                           375   20   2        
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             70409
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication 1000 USD                               1364   16841   2868    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                           15   60   44        
Máy, phụ tùng máy SX xi măng -Machinery, apparatus and parts for cement production "                           176   266   172        
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD                           782   778   1304        
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                           62   95   474   186    
Ngô hạt - Maize (corn) "               4   30   121   109   45            
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               14   866   283    
Nhôm - Aluminium "                           32   27   195   75786    
Phân bón loại khác "                               284   511       425
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                           100   226   687   21829    
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD                           142   122   70   169   7209
Phụ liệu thuốc lá "                               283   1623        
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             39318
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "                           8                
Quặng Steatit - Natural Steatit                                             3090
Quế - Cinamon Tấn - Ton         1 1           1   2 7 8   165   229   286
Sắn                                             383
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor 1000 USD                           1   6   14        
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           7922   8405   19681   15997   16540
Sản phẩm từ giấy                                             17787
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       1697   2335   1871   2324   2592   2563   2844   3900        
Sản phẩm từ cao su                                             14517
Sản phẩm hóa chất                                              
Sản phẩm chất dẻo                                             6111
Sản phẩm đá quý, kim loại quý - Articles of precious stones and metal "                           62   65            
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   7158   7842   14552   24393   37402   41760   50741   64439   66853   45   103505
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       7833   6377   7120   7612   9598   10441   13778   15603   20890    
Sắt, thép - Iron and steel "                           466   3083   1037   2827   3974
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                             3280
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                           2611   2462   106        
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "           13   61   417   64   48           2   196
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                             203037
Tân dược - Medicaments "                           100   49   33476   29465    
Thảm các loại - Carpets 1000 USD           2   16   13   9   368   1139           1458
Than đá - Coal " 15395 793 7698 400 16547 719 36697 1193 130497 5259 53086 2654 78521 3573 87874 5736 27361 6293 128003 19578 64006 14581
Thiếc "                 40 340                       469
Thiết bị, PT dệt, may "                               5   976        
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "                           4   1   6        
Thủy tinh và sản phẩm                                             642
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   455   1           13   6       1   1   37   44
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                           342   30   25   315    
Vải - Textile fabrics "                           84   231   1103       2111
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       1694   1946   1165   2558   2002   738   254   978   687   294
Xăng dầu                                             505
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               640 14 70        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
Xăng dầu Tấn - Ton 7645 2752     30546 7289     941 1270         26975 22336   163   472    
+ Dầu Diesel "                             16962 22290            
+ Loại khác - Others "                             13 47            
Hàng thuỷ sản - Fishery products "               2041   3605   3330   4216   3807   1758       1991
Trong đó - Of which:                                              
+ Cá đông - Frozen fish "                   111   276   1600   667   842        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   1351   2016   1366   1207   755        
+ Mực đông lạnh - Cuttle fish, chilled and frozen "                   24   7                    
+ Loại khác - Others "                       1032                    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "   641   1509   1118   2465   8325   2704   2518   1545   2660   9990    
+ Máy vi tính và linh kiện "   545   1051                                    
+ Linh kiện điện tử và tivi "   196   459                                    
Giấy các loại - Paper and paperboard "   2521       2877   851   1244   2292   1412   1335   1391   3175   2860
Trong đó - Of which:                                              
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               581   886   1799   1152   525   49   32   280
+ Giấy khác - Other paper "                           259   810   1341   3143   2580
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton     16808 3067 59871 11190 22552 749 1383 322 1499 651 23321 7220 3528 1048 187 1529 206 1638    
Trong đó - Of which:                                              
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate " 40798 7263 1600 2874 58630 10395 22000 4631         21174 6395             6005 4025
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate "                     22 312 36 351 12 34 19 168 20 190    
+ Loại khác - Others "         1241 795 552 118     1477 339     3516 1015 155 1332 173 1423    
Ô tô các loại (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles (including unassembled) Chiếc - Unit                     3 55             28 924    
+ Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) " 760 7939 930 10656 246 3540         2 29                    
+ Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) "                     1 26           1        
+ Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "     80 790                                    
Ô tô loại khác                                           21 469
    Trong đó - Of which: Phôi thép - Blank "             4807 1308     4952 1743         16581 7243        
Bạc - Silver "                           43                
Bánh kẹo                                             356
Bạch kim - Platinum "                           2                
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD                       15   199   18   14   13687    
Băng đĩa trắng và các phương tiện lưu trữ thông tin tương tự - Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena "                           55                
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                           205                
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   1367 8293 10235 2160 2243 999 1010 1438 1833 1979 2416 3267 4663 2038 2839 3346 3513 9994 17010 10380 32558
Bột giấy - Wood pulp Tấn - Ton                           767 1330 843   2145   1543   750
Bột mỳ - Wheat flour " 16189 3121 9925 1991 1693 360 572 238 444 136 244 59 300 66 203 47   197   132   146
Cà phê - Coffee Tấn - Ton                           15 9 48   95       53
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           663       987   584    
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "           9475               4024       5340        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           12539   12854   3196       26997
Cao su - Rubber Tấn - Ton                       57   11 8 12 860 1608 439 100 906 141
Cáp sợi quang - Optical fibre cables "                           9                
Chất dẻo - Plastics in primary form "   1331   2607 3620 2716 2732 2486 4784 4326 4599 5089 1185 2189   6574 4859 5928     3919 7201
Chè - Tea 1000 USD                       8       1 180 197        
Chì  - Lead Tấn - Ton   3394   3888   4174   5011   5817   5747   7653 7637 18660   4   47767   38366
Cừu, dê sống - Live sheep and goats "                           160                
Đá quý - Precious stones "                           135           10677    
Da sống (trừ da lông) - Raw hides and skins (other than furskins) "                           573                
Da thuộc - Leather "                           207                
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats 1000 USD 11459 5207 1586 890   507   742   435   185   171   996   249   2420    
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                       67                    
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "   4764   512   337   300   442   15   17   143   39       95
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "               232   1027   185   138   72   655   9904   148
Diamonds, not mounted or set "                           615                
Đá quý - Precious stones                                             378903
Đồng - Copper Tấn - Ton   17401   11046   11493   20583   59752   54984   97456 16331 118600   141220   198738   210466
Động cơ điện và máy phát điện - Electric motor and generators "                           156                
Động cơ đốt trong kiểu piston - Spark- ignition piston engines "                           97                
Đồng phế liệu và mảnh vụn - Copper waste and scrap "                           406                
Đường - Sugar Tấn - Ton                             50 1   1   184    
Đường lactoza, mantoza, glucoza, fructuza ở thể rắn, mật ong nhân tạo, đường caramen - Lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form, artificial honey, caramel "                           431                
Gạo -  Rice Tấn - Ton             65 25       27   44 22 24   1 7464 4327    
Gia cầm sống - Live poultry "                           16                
Giày dép - Footwear 1000 USD               35       310   19   40   42   47889    
Giấy loại, các- tông loại - Recovered paper or paperboard "                           1677                
Gỗ - Wood 1000 USD           5467       10527   11511   14068   19909   354   10968   4628
Gỗ và sản phẩm gỗ "               5114                            
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "               626       235   186   2347   151        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                           23   92   113   14446    
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD                       23           93   131    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           3633   3614   5650   7064   5600   4960   14449 4 19   13814
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                           45   191   2183   13    
Hàng thêu - Embroidery products "                       12   3   14   115        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                               9     13749 82336    
Hàng điện da dụng và linh kiện                                             1062
Hạt tiêu -  Pepper "                               10     837 3269    
Hoá chất - Chemicals 1000 USD   4559   5704   6204   4837   5319   5637   6898   8600   205       10109
Kẽm - Zinc Tấn - Ton   1803   2349   2247   2271   2742   4551   4379 2421 9259   15995   47659   36661
Kim cương chưa được gắn, nạm dát                                              
Kính hiển vi - Microscopes "                           201                
Khí đốt hóa lỏng                                           74891 66942
Kính và các sản phẩm bảo vệ mắt tương tự - Spectacles, goggles and the like "                           11                
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "               11   60   10   23   9   349        
Lk phụ tùng xe máy                                             27
Lk phụ tùng ô tô                                             794
LK điện tử, máy tính nguyên chiếc và linh kiện                                             4898
Lò nung - Furnace burners "                           3                
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "       13   13           1           2672     2180247 717620
Lúa mỳ - Wheat "   67606   60999   47989 209607 32738 582710 110382 513019 94545 593744 114775 365424 99718 1057259 277133 1310536 358705    
Lưới bảo hiểm công nghiệp - Industrial safety nets "                           2                
Malt - Malt 1000 USD   23360   27241   29686   34830 402490 39091   37808   36709   51610   63606   58187    
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                             21
Máy chế biến hay đóng gói thuốc lá "               4325                            
Máy chiếu hình ảnh - Image projector "                           3                
Máy công cụ - Machine-tools "                           172                
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "       46       30   72   149   8   50   31   195   50287
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             34936
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           427                
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   1627   1024   657   971   1212   1588   768   4903   20858       105
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           248                
Máy photocopy - Photocopying apparatus "                           283                
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng - Producer gas or water gas generators "                           8                
Máy tiện kim loại - Lathes "                           57                
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   167   317   91   1791   300   607   214   402   1057   1589   325
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "       1060   967   187   54   165   472   494   355   651   101
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD   691   643   1302   629   795   2985   1067   829   7535   1112   1400
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "           11   28   43   9   21   8   20       48
Ngô hạt - Maize (corn) "               97       43   58   7   5   31    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   585   825   1165   759   379   148   954   930           108
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt - Labels, badges and similar articles of textile materials "                           15                
Nhôm - Aluminium "   21839   29218   37537   32614   48945   32273   56852 22410 74774   79247       67748
Nhựa đường - Asphalt 1000 USD                   19       20   12   8        
Niken - Nickel "                           2           2    
Nồi hơi - Steam or other vapour generating boilers "                           47                
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic - Waste, parings and scrap, of plastics "                           66                
Phế thải, phế liệu từ ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn gia súc đã chế biến "               7477                            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear 1000 USD   236   315   3133   4766   4584   8523   9786   18134   6158       17377
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   2027   1701   2045   556   250   156   291   166   72       969
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             1562
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "       187       456           3   2   221        
Pin và bộ pin - Primary cells and primary batteries "                           7                
Quặng Steatit - Natural Steatit "                           17               21179
Quế - Cinamon "                               2            
Sản phẩm bằng thuỷ tinh - Glassware "                           150                
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "               2404   1921   1857   1800   2284            
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                             1486
Sản phẩm từ sắt thép                                             12509
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                       95   125   29   174   81852   42
Sản phaẩm từ cao su                                             728
Sản phamả từ chất dẻo                                             1366
Sản phẩm từ dầu mỏ                                             5355
Sản phẩm từ giấy                                             46
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD           1793   1913   777   1136   1275   2655            
Sắt phế liệu - Ferrous waste and scrap "                           1240           117693   96337
Sắt, thép - Iron and steel " 38139 10855 33484 8508 20009 5094 10751 4278 9605 5504 35711 17806 48816 25069 106673 62202 92035 43808 100296 62732 64643 41717
Phôi thép                                           43999 27490
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "       16   43   58   70   358   114   103   1987   164   45
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   31466   22923   18824   19929   21322   13895   25408   16779   19733   26490   31771
Tân dược - Medicaments "   6127   3821   4326   7748   11348   15135   20436   25383   19       38695
Tàu thuyền các loại - Vessels "                           88                
Thạch cao "       3                                    
Thảm các loại - Carpets "               185       3   6   9            
Than đá - Coal "                       2247           26964        
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác - Lenses, prisms, mirrors and other optical elements "                           915                
Thiếc - Tin "                           3                
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           222                
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ - Apparatus based on the use of X-rays or of radiations "                           45                
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc - Surveying instruments and appliances "                           36                
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances "                           714                
Thiết bị, PT da giầy "           13   39   10           680            
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "       382   1131   122   1041   350   265   446   983   3066   1011
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "           7   117   45   186   219   162   443   7359   2450
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   1056   20   15   1566   754   60   176   269   3970   1023   87
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "               1662   2734   2509   3700   5973   9785       13002
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           1665   3115   141   17734   16492
Thuốc diệt côn trùng - Insecticides and rodenticides "                           297                
Thuốc nhuộm - Dyes "   397   454   717   1180   1175   1460   1382   1155   912   1135    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 123 374 36 65 125 418   304   333   353   471   785   111   1299   768
Thuỷ tinh - Glass "                           2                
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "                           117                
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "       1               230   686   1621   280       62
Trâu, bò giống "           4582   5302                            
Trong đó - Of which: Xút canxi - Sodium hydrogencarbonate "                       141                    
Tua-bin các loại - Turbines "                           55                
Vải - Textile fabrics "   1858   3188   3866   2046   1816   2390   2799   1636   332   907   1659
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm - Gold unwrought or in semi-manufactured forms 1000 USD                       82147   553560   335398   7425   56139    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep