Xuất nhập khẩu với Ăngôla
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Tổng mức LC ngoại thương- Total merchandise trade 1000 USD   20059   28046   20605   27998   35157   77158   62394   147 772      90 292   115844
Xuất khẩu - Total Exports "   20211   28046   20568   27961   34845   76189   60282     143 824    89 198   111159
Nhập khẩu - Total Imports "   48   0   37   37   312   969   2112     3 948    1 094   4685
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   20163       20531   27924   34533   75220   58170     139 876    88 104   106474
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                            
Gạo Tấn - Ton 97369 15475 139780 20299 74770 13088 115527 22001 114541 25674 248218 65167 181731 47527 115470 206 090  119 888  117 564 48 458 200274 82579
Hàng dệt may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   3067   7039   5677   3919   6509   8641   9540     10 219    11517   8385
Hàng thêu - Embroidery products "           51   860   589   46   198     10   20   10
Giày dép - Footwear "           350   6   10   98   41     226.00   72   254
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                                     413    
Sản phẩm bằng plastic - Plastic produce "       13   160   7   86   38   111     49.00   56   125
Sữa và các sản phẩm từ sữa  "                                         2
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng "                                         68
Thiếc  "                                         2
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính "                   2   16         666.00   297   211
+ Hàng điện tử "       49                                  
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "           3           77   9     29   21   40
Sắt thép "                                 877.00   2 297   97
Lốp ô tô "                                     57    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       25   10           8   8     22   93    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       63   240   10   33   16   199     120   89   83
Kẽm "                                          
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   188   31   63               4         9   34
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       300   12       65   10   38             1
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                                     3    
Săm ô tô "                                          
Ba lô, cặp túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       29   100       102   58   4         5   43
Sản phẩm bằng sắt thép - Steel and iron products "                           115     2 241    1 828   791
Tân dược "                                     14    
Xe đạp và phụ tùng "               25                         14
Cà phê Tấn - Ton         232 114 21 13               114.00 246.00        
Cá đông 1000 USD               10                         228
Cao su Tấn - Ton         20 15                              
Sản phẩm từ giấy                                   57.00       76
Hàng Thủy sản                                   51.00   39    
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh                                   27.00       6
Giây điện, cáp điện 1000 USD                                 5.00   11   44
Sản phẩm hóa chất 1000 USD                                     6 639    
Thuốc trừ sâu và NL "                                     3 533    
Phân bón "                                     2 516    
Phân NPK "                                     2 456    
máy móc thiết bị ,DCPT khác                                           683
Phân SA "                                     60    
Phụ liệu thuốc lá "                                     277    
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                                     228    
Bánh kẹo "                                     148   248
Hạt điều nhân Tấn - Ton                                   16 71    
Máy, phụ tùng máy SX xi măng 1000 USD                                     38    
Chè "                                         1
Thiết bị, PT ngành giấy "                                     23    
Hóa chất - Chemicals "                                     16    
Gỗ - Wood "                                     12   30
Máy, phụ tùng máy CNTP "                                     6    
Giấy khác - Other paper "                                     6    
Máy điều hòa nhiệt độ "                                     5    
Thiết bị, PT da giày "                                     3    
Thiết bị, PT ngành nhựa  "                                     2    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                            
Bánh khô dầu - Oil-cake 1000 USD                       764                  
Phế liệu, mảnh vụn sắt, thỏi đúc sắt hoặc thép phế liệu nấu lại - Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel "                       205         3 938         
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton                 200 312                      
Các cấu kiện và các bộ phận bằng sắt hoặc thép 1000 USD               37                          
Sợi dệt đã xe "                                         3
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính "                                         10
Sản phẩm từ sắt thép "                                         1
vải "                                         693
Phụ liệu may mặc "                                         253
Gỗ "           37                              
Nguyên phụ liệu thuốc lá "   26                                      
Sắt phế liệu "                                     1027   3674
Chất dẻo Tấn - Ton                                   50 55   7
Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD                                     6    
Sản phẩm bằng cao su "                                     6    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep