Xuất nhập khẩu với Đảo Vơ-gin
  ĐV tính 2002
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   5216
Xuất khẩu - Total Exports "   5216
Nhập khẩu - Total Imports "   0
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   5216
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports      
Xe đạp và phụ tùng xe đạp 1000 USD   3423
NPL giầy dép "   1172
Giầy dép "   68
Sản phẩm gỗ "   44
Cao su Tấn - Ton 65 54
Cà phê " 112 64

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep