Xuất nhập khẩu với Na-mi-bi-a
  ĐV tính 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD           17874   10914
Xuất khẩu - Total Exports "           499   1641
Nhập khẩu - Total Imports "           17375   9273
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD           -16876   -7632
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                  
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD           374   1195
Hàng thêu "               166
Hạt điều nhân Tấn             16 71
Dây điện, cáp điện 1000 USD               55
Hàng thuỷ sản - Fishery products "           35   37
Trong đó: Cá đông "               37
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "           66   36
Hàng gốm sứ "               35
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           3   13
Hàng mây tre, cói, lá "               8
Hàng sơn mài mỹ nghệ "               7
Giày dép - Footwear "           4    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "           3    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                  
Kẽm - Zinc Tấn - Ton           15989 946 3255
Sắt thép "             2503 2872
Thức ăn gia súc và NL 1000 USD               2401
Dầu mỡ động, thực vật "               164
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           10   89
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton         90 71 119 87
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD               12
Vải - Textile fabrics "           6   10
Thiết bị, PT dệt, may "               3
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "           426    
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD           28    
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "           2    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep