Xuất nhập khẩu với Li-bi

 

  ĐV tính 2005 2006
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD       5720
Xuất khẩu - Total Exports "       570
Nhập khẩu - Total Imports "       5150
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD       -4580
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports          
Máy phụ trợ cho các nồi hơi - Auxiliary plant for use with boilers 1000 USD       120
Cà phê - Coffee Tấn - Ton     77 76
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD       75
Vac-xin - Vaccines "       65
Xăng dầu - Petroleum oils, refined "       57
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       53
Chè - Tea Tấn - Ton     12 13
Giày dép - Footwear 1000 USD       6
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "       1
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports          
Phân Urê - Urea Tấn - Ton     19769 5150

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep