Xuất nhập khẩu với Ê-ti-ô-pi-a
  ĐV tính 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD       6520   25903   11069
Xuất khẩu - Total Exports "       6498   25863   11069
Nhập khẩu - Total Imports "       22   40    
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD       6476   25823   11069
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                  
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD       4461   25271   9843
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       726   224   326
Lốp ô tô "               171
Hàng thủy sản - Fishery products "       33       41
Hàng mây, tre, cói - Articles of rattan, bamboo or rush "       2       20
Hàng gốm  sứ "               7
Giày dép - Footwear "       8   58   3
Gạo - Rice Tấn - Ton     3000 741 75 23    
Cà phê - coffee "     234 180        
Hạt tiêu - Pepper "     54 70        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                  
Cà phê - Coffee 1000 USD           40    
Gỗ "       22        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep