Xuất nhập khẩu với Crô-a-ti-a
  ĐV tính 2004 2005 2006 2007 2009
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD           11241   15512   50060
Xuất khẩu - Total Exports "           6647   11590   39382
Nhập khẩu - Total Imports "           4594   3922   10678
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD           2053   7668   28704
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                      
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD           902   2783   3434
Trong đó: + Cá đông - Of which: Frozen fish "           195   827   2330
+ Mực đông "               133   6
+ Tôm đông "               56    
Giày dép - Footwear "           1663   2247   1374
Cà phê - Coffee Tấn - Ton         248 384 923 1493 515 753
Gạo - Rice "         3920 1042 4636 1432 5142 2281
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD           433   741   601
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "           248   395   214
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton         58 86 87 291 254 691
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD           55   219    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "           164   184   199
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           54   173   272
Tàu thuyền để vận chuyển người và hàng hóa                     27533
Dây điện, cáp điện                     137
Hạt điều nhân                   31 170
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "           2   47   32
Xăng, dầu                     102
Gỗ "               25    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "           7   24   77
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "               21   36
Máy, thiết bị hàng không "               9   9
Phụ liệu giầy dép "               3    
Hóa chất                     23
Giấy khác                     15
Sợi dệt đã xe                     13
                       
Tơ, xơ dệt (chưa xe)                      
Hàng sơn mài mỹ nghệ "               3    
Chất dẻo - Plastics in primary form "           1089        
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "           50       165
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           26       103
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                      
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000 V 1000 USD               3322    
Sắt thép Tấn - Ton             186 187    
Gỗ - Wood 1000 USD           97   139   260
Phụ liệu may mặc "               63   9
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "               33    
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "           105   19   9635
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "               5    
Giầy dép "               2    
Vải "                   9
Biến thế điện và cuộn cảm - Electrical transformers and inductors 1000 USD           4172        
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "           106        
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "           7        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "           2        
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "           1        
Hệ ròng rọc và hệ tời                     269
Chất dẻo - Plastics in primary form                     97
Sản phẩm từ sắt, thép                     11
                       
                       

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep