Xuất nhập khẩu với Côt-xta Ri-ca
  ĐV tính 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD           6838   12615
Xuất khẩu - Total Exports "           2622   7345
Nhập khẩu - Total Imports "           4216   5270
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD           -1594   2075
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                  
Hàng thủy sản 1000 USD               2955
Cá đông - Frozen fish "           787   2740
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton         16 78 95 495
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD           117   357
Lốp mới, loại dùng hơi bơm, bằng cao su "               357
Gạo - Rice Tấn - Ton         50 17 989 295
Cà phê "             167 289
Giày dép - Footwear 1000 USD           184   283
Cao su - Rubber Tấn - Ton         81 150 141 274
Cùi dừa khô 1000 USD               228
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           339   192
Hạt tiêu Tấn - Ton             41 136
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products 1000 USD           25   94
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "           155   83
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "           46   65
Sợi dệt đã xe "               42
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "           1   41
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "           5   30
Hàng rau hoa quả "               28
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "               23
Săm ô tô "               14
Thuốc trừ sâu và NL "               6
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "           111   2
Đồ chơi trẻ em - Toys 1000 USD           56    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "           52    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                  
Gỗ - Wood 1000 USD           3754   4870
Sắt phế liệu "               130
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "               44
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           47   20
Vải "               6
Cao su - Rubber "           164    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           68    
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "           58    
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "           50    
Tân dược - Medicaments "           14    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep