Xuất nhập khẩu với Công-gô
  ĐV tính 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD       17586   24480   30290
Xuất khẩu - Total Exports "       16866   23166   23669
Nhập khẩu - Total Imports "       720   1314   6621
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD       16146   21852   17048
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                  
Gạo - Rice Tấn - Ton     60901 14265 73464 18905 54546 16069
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD       1817   2910   4524
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       25   41   412
Sản phẩm gỗ "               354
Tân dược "               311
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       22       174
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "               62
Hàng thủy sản "               42
Phụ liệu giầy dép "               40
Thuốc nhuộm "               38
Sợi dệt đã xe "               28
Giầy dép "               28
Phụ liệu may mặc "               23
Nguyên phụ liệu dược phẩm "               19
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "               12
Dầu nhờn "               12
Chất dẻo "               7
Gỗ - Wood "           9    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "           6    
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "       115        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                  
Phế liệu, phế thải sắt, thép - Ferrous waste and scrap 1000 USD       718   1301   5910
Gỗ - Wood "               598
Vải "               50
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               38
Chất dẻo "               25
Phụ liệu may mặc "               1

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep