Xuất nhập khẩu với Ca-dắc-xtan
  ĐV tính   2007 2008 2009
Lượng Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD     34479   47287   42385
Xuất khẩu - Total Exports "     5355   14006   13972
Nhập khẩu - Total Imports "     29124   33781   28413
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD     -23769   -19275   -14441
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 338 405 1229 1113 367 730 1717
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD     1222   1715   1365
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 179 210 673 334 1555 500 2349
Cà phê "   206 348        
Giày dép - Footwear 1000 USD     281   934   443
Chè - Tea Tấn - Ton 190 180 279 199 333 281 436
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD     241   165   94
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "     151   642   472
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "     149   2320   1372
Gỗ "     86        
Nguyên phụ liệu dược phẩm "     57       108
Máy, phụ tùng máy CNTP "     39        
Dây điện, cáp điện "     21        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "     20   53   9
Sản phẩm plastic - Plastic produce "     18   264   67
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "     17        
Tân dược "     15   46   68
Hàng thuỷ sản - Fishery products "     6   1549   4168
Trong đó: Mực đông - Of which: Frozen cuttle fish "              
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "              
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "         54   25
Tôm đông "              
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "              
Hàng điện tử "              
Gạo         5087 2752 1691 951
Cá đông           1549   3954
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 87343 50712 26928 43410 29627    
Bông xơ - Cotton "   1348 1981 151 261    
Chất dẻo - Plastics in primary form "   40 64        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "   17 41        
Phụ liệu may mặc 1000 USD     3        
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "     2        
Vải - Textile fabrics "              
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "              
Lúa mỳ Tấn - Ton              
Sữa và các sản phẩm từ sữa 1000 USD              
Hóa chất "         17    
Sắt phế liệu           348    
Tơ, xơ dệt           90    
Nhôm           569    
Lạc nhân               52
Hàng sơn mài mỹ nghệ               19
Sản phẩm từ sắt, thép               10
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton           50178 24819
Ami ăng 1000 USD             1469
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton           881 1228
Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD             317
Sản phẩm từ sắt, thép               164
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts               75
Sản phẩm từ chất dẻo               36
Thiết bị, PT dệt, may               34
Đồng               17
Cao su Tấn - Ton           28 6
Thiết bị, PT ngành giấy               5
Sản phẩm bằng cao su 1000 USD             3
Dây điện, cáp điện               1

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep