Xuất nhập khẩu với Ba-ha-ma
  ĐV tính 2001 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức  LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   8704               96204
Xuất khẩu - Total Exports "   368               1393
Nhập khẩu - Total Imports "   8336               94811
Cân đối thương mại -  Balance of merchandise trade 1000 USD   -7968               -93418
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                      
Xăng dầu - Petroleum oils, refined 1000 USD                   841
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                   170
Giầy dép "   35               132
Hàng thủy sản "                   105
Trong đó: Cá đông "                   105
Hàng rau hoa quả "                   10
Hàng dệt, may "   32               9
Hàng gốm sứ "   35               2
Balô, cặp, túi, ví "                   1
Chè " 38 27                
Sản phẩm plastic "   3                
Mặt hàng chủ yếu nhập kẩu - Major import                      
Tàu thuyền các loại 1000 USD                   9410
Sắt phế liệu "                   403
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "                   117
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống Chiếc                 2 36

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep