Xuất nhập khẩu với Ba-ranh
  ĐV tính 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức  LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   10594   6254   6366   9393   14224   12941
Xuất khẩu - Total Exports "   368   171   256   1385   1070   1328
Nhập khẩu - Total Imports "   10226   6083   6110   8008   13154   11613
Cân đối thương mại -  Balance of merchandise trade 1000 USD   -9858   -5912   -5854   -6623   -12084   -10285
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                          
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD                   342   538
Trong đó - Of which:                          
+ Cá đông - Frozen fish "                   241   518
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   64   15
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                   1    
Cùi dừa khô - Copra "                       2220
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   97   80   180   113   127   141
Vải - Textile fabrics "                   25   71
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           29   143   82   67
Thiết bị, PT dệt, may "                       32
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                   10   30
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "       20   8   34   79   25
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor "                   28   13
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products
 
"                   6348   9
Gạo - Rice Tấn - Ton     44 9     100 29 50 16 25 8
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD               7   6   7
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               21   1391   3
Hàng dệt may "   47   9       17       1
Giày dép - Footwear "           2   3   8   1
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   129    
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton                 7 9    
Than đá - Coal "             21995 880        
Cà phê "         19 12            
Máy giặt 1000 USD       20                
Gỗ "   24                    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                          
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   4768   5825   6110   7616   8727 3430 10143
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD                       335
Trong đó - Of which: Cá đông - Frozen "                       148
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống Chiếc                     67 220
Vải - Textile fabrics 1000 USD   30                   10
Phân Urê - Urea Tấn - Ton                 15755 3813    
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD               390   44    
Nhựa đường - Asphalt "                   2    
Hạt điều nhân "       249                
Dầu mỡ nhờn "   7   9                
Xăng dầu Tấn - Ton 24768 5362                    
Nguyên phụ liệu giầy dép 1000 USD   28                    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep