Xuất nhập khẩu với Ăng-gô-la
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Lượng Trị giá
(1000USD)
Tổng mức LC ngoại thương- Total merchandise trade 1000 USD   20059   28046   20605   27998   35157   77158   62394   49358 147 772      90 292   115844   73376
Xuất khẩu - Total Exports "   20211   28046   20568   27961   34845   76189   60282   49358   143 824    89 198   111159   68060
Nhập khẩu - Total Imports "   48   0   37   37   312   969   2112       3 948    1 094   4685   5316
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   20163       20531   27924   34533   75220   58170   49358   139 876    88 104   106474   62744
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Gạo Tấn - Ton 97369 15475 139780 20299 74770 13088 115527 22001 114541 25674 248218 65167 181731 47527 115470 36203 206 090  119 888  117 564 48 458 200274 82579 57020 27505
Hàng dệt may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   3067   7039   5677   3919   6509   8641   9540   7519   10 219    11517   8385   7375
Hàng thêu - Embroidery products "           51   860   589   46   198   214   10   20   10    
Đường                                                 17
Giày dép - Footwear "           350   6   10   98   41   179   226.00   72   254    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               145       413        
Sản phẩm bằng plastic - Plastic produce "       13   160   7   86   38   111   121   49.00   56   125    
Sữa và các sản phẩm từ sữa  "                                           2   2542
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng "                                           68   771
Thiếc  "                                           2    
Giầy dép                                                 462
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính "                   2   16       79   666.00   297   211   412
+ Hàng điện tử "       49                                        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "           3           77   9   53   29   21   40   585
Sắt thép "                               41   877.00   2 297   97   204
Lốp ô tô "                               33       57        
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       25   10           8   8   27   22   93        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       63   240   10   33   16   199   20   120   89   83   198
Kẽm "                               12                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   188   31   63               4   9       9   34   155
Máy ảnh, máy quay phim                                                 26
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       300   12       65   10   38   5           1   38
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               3       3        
Săm ô tô "                               3                
Ba lô, cặp túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       29   100       102   58   4   1       5   43   147
Sản phẩm bằng sắt thép - Steel and iron products "                           115   1   2 241    1 828   791    
Tân dược "                               1       14        
Xe đạp và phụ tùng "               25                           14    
Cà phê Tấn - Ton         232 114 21 13                 114.00 246.00           8
Cá đông 1000 USD               10                           228   581
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 1094
Cao su Tấn - Ton         20 15                                    
Sản phẩm từ giấy                                     57.00       76   26
Hàng Thủy sản                                     51.00   39        
Sản phẩm từ sắt thép                                                 890
Vải các loại                                                 35
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh                                     27.00       6    
Giây điện, cáp điện 1000 USD                                   5.00   11   44    
Sản phẩm hóa chất 1000 USD                                       6 639       141
Thuốc trừ sâu và NL "                                       3 533        
Phân bón "                                       2 516       8807
Phân NPK "                                       2 456        
máy móc thiết bị ,DCPT khác                                             683   485
Phân SA "                                       60        
Phụ liệu thuốc lá "                                       277        
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                                       228        
Bánh kẹo "                                       148   248   204
Hạt điều nhân Tấn - Ton                                     16 71        
Chất dẻo nguyên liệu                                                 224
Máy, phụ tùng máy SX xi măng 1000 USD                                       38        
Chè "                                           1   20
Thiết bị, PT ngành giấy "                                       23        
Hàng thảm các loại                                                 35
Hóa chất - Chemicals "                                       16        
Gỗ - Wood "                                       12   30   2
Máy, phụ tùng máy CNTP "                                       6        
Giấy khác - Other paper "                                       6       255
Sản Phẩm từ chất dẻo                                                 288
Máy điều hòa nhiệt độ "                                       5        
Kim Loại thường khác và sản phẩm                                                  
Thiết bị, PT da giày "                                       3        
Quặng và khoáng sản khác                                                 4124
Thiết bị, PT ngành nhựa  "                                       2        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Bánh khô dầu - Oil-cake 1000 USD                       764                        
Phế liệu, mảnh vụn sắt, thỏi đúc sắt hoặc thép phế liệu nấu lại - Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel "                       205           3 938             
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton                 200 312                            
Các cấu kiện và các bộ phận bằng sắt hoặc thép 1000 USD               37                                
Sợi dệt đã xe "                                           3    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính "                                           10    
Sản phẩm từ sắt thép "                                           1    
vải "                                           693    
Phụ liệu may mặc "                                           253    
Gỗ "           37                                    
Nguyên phụ liệu thuốc lá "   26                                            
Sắt phế liệu "                                       1027   3674   5316
Chất dẻo Tấn - Ton                                     50 55   7    
Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD                                       6        
Sản phẩm bằng cao su "                                       6        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep