Xuất nhập khẩu với I-ta-li-a
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   388272   434689   541421   704834   679509   757987   988356     1671045   1422833   1802611   2533083
Xuất khẩu - Total Exports "   218009   237874   264641   330941   369853   469897   653082     1002761   804629   980141   1534326
Nhập khẩu - Total Imports "   170263   196815   276780   373893   309656   288090   335274     668284   618204   822470   998757
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   47746   41059   -12139   -42952   60197   181807   317808     334477   186425   157671   535569
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   13022   15830   18923   27421   32633   65411   95528     159387   116126   135136   187818
+ Cá đông - Frozen fish Tấn - Ton       674   375   2349   5731   13558   30569 19   67300   44409   46071   44744
+ Tôm đông - Frozen shrimps 1000 USD   3031   2681   804   1501   2305   15471   15499     10819   11016   10100   19745
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   7087   6427   5137   14216   9419   5409   3785     2239   3629   7254   9556
+ Loại khác "           12607                                  
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD   7277   5247   3869   5929   10220   17025   26914     4221   3276   8223    
+ Hàng điện tử "   5493   4219                                      
+ Máy vi tính và linh kiện "   1784   1028                                      
Phân bón "                                 238            
+ Phân NPK "                                 100            
+ Phân bón loại khác "                                 138            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       6622   9770   5054   6884   11978   13214     17477   17933   24437   32236
Bánh kẹo                                       462   466   901
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 34935 24263 45975 18988 44354 20213 51209 35228 53865 36551 62581 54385 53409 66567 90922 86438 171164 96207 142368 76071 115184 83996 177513
Cao su - Rubber Tấn - Ton 3226 1977 2277 1295 9361 5641 6186 5440 8558 10237 7248 9219 11790 21309 9990 8542 20023     8820 28541 8943 37916
Chất dẻo - Plastics in primary form "                                 11265   13895       7945
Chè - Tea Tấn - Ton 15 12 15 16     1 7 110 89 68 63 112 107 122 88 103 181 187 66 93 66 92
Dầu thô                                                
dầu mỡ động thực vật  "                                         18    
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       115   1       154   227   53     186   1197   1724   3204
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           712     1098       1189   1430
Đá quý kim loại quý                                               323
Đường                                                
Đồng 1000 USD                                              
Gạo - Rice Tấn - Ton     43 8             1641 518 100 32   9030 4970 8320 3150 1397 758 1092 620
Giấy các loại "                                     101        
Giày dép - Footwear 1000 USD   86503   102344   120185   145889   133572   162364   194429     242084   192964   231067   249391
Giấy khác "                                 87           233
Gỗ - Wood "       14   59       49   106   184     1901   226   238   1069
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   45191   38206   38279   43075   57226   39572   84026     118845   115996   130911   147883
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   1817   2065   2249   2527   3035   3119   5043     6619   3099   2925   3175
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   1917   2848   3789   4779   5787   5728   8304     95   43   218   6571
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   2305   2432   1874   3461   3170   3976   4875     3626   7047   6169   4827
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art 1000 USD       21   251   312   720   528   2727     2240   797   185    
Hàng thảm các loại "       19   33       17                 24   22   75
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD   296   1677   1610   1245   2938   2665   3852     2547   1869 1276 1276    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                                         198    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 122 675 108 377 256 960 438 1434 944 3686 1292 5121 1627 4525 1052 1102 4153 1834 5722 1676 6876 1930 12229
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 202 809 147 254 784 1198 1031 1520 1520 2417 1818 2795 1627 2798 1175 1330 4754 1693 4559 1196 4312 1014 6528
Hóa chất "                                 761   2204       5561
Hoa hồi 1000 USD           16                                  
Kim loại thường khác - Other base metals                                               11610
LK điện tử tivi, máy tính và linh kiện máy tính                                               40679
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "                                 67   19        
máy móc thiết bị DCPT khác  "                                         50597   67684
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "                                     513        
Máy ảnh, máy quay phim                                                
Máy thiết bị hàng không "                                 224   258        
Máy, phụ tùng máy CNTP "                                 145   147        
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                                 48   8        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials                                       37        
Nhôm - Aluminium "                                 135   174        
Phân bón loại khác 1000 USD                                     320        
Phụ liệu giầy dép "                                 6039   2749       14
Phụ liệu may mặc "                                 8842   5886       8472
phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                         5920   63539
Quặng và các khoáng sản khác                                               247
Quế - Cinamon Tấn - Ton                       7   3 23       22   26   25
Săm ô tô                                       39        
Sắn                                                
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           7009     8675   6102       12679
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD       39   12   260   1103   292   399         36        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý 1000 USD                                         554    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   6061   5622   6728   9283   15520   21796   23820     43304   30997   38759   34959
Sản phẩm hóa chất "                                 368   1417       1633
Sản phẩm từ chất dẻo                                               17416
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       3157   3553   2340   1852   3753   7987     15814   18856   19754    
Sản phẩm từ cao su                                               8389
Sản phẩm từ giấy "                                 550       581    
sản phẩm từ sắt thép  "                                         11428   412
Sắt thép "                                 57084   4621   11584   26252
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                               13776
Sợi dệt đã xe "                                 6242   3559        
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce 1000 USD                   15                          
Than đá Tấn - Ton                             200                
Thiếc Tấn - Ton         100 419 140 684                              
Thiết bị điện dùng cho điện thọai hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                               242371
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                                 2623   5221        
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry                                       10        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "       75   30   32   30   201   69     153   618   474   348
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                                 20   75        
Thuốc nhuộm "                                 356   30        
Thuốc trừ sâu và NL "                                              
thủy tinh và sản phẩm  "                                         22   9
Tơ, xơ dệt (chưa xe)                                   2218   2274        
Vải "                                 836   662       7025
Xăng dầu "                               20 20   99   141   1106
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       16631   6524   5451   7728   3694   2711     4363       3748   40
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                                 461   558        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "       1608   2130   2102   3993   2656   2309     20040   5449   15055    
+ Linh kiện điện tử và tivi "   431   1192                                      
+ Máy vi tính và linh kiện "       417                                      
Hoá chất - Chemicals "   925   1134   1782   1662   2480   3105   3541     4633   4083   7012   9408
+ Xút canxi "           73                                  
Giấy các loại - Paper and paperboard "     94 159   274   429   476   1076   1103     8752   6295   11540   10183
Trong đó: Giấy Kraft - Of which: Kraft paper "                           128     27   227   288   191
+ Giấy khác "                                 8726   6068   11252   9992
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD               201   587             951   224       8
+ Cá đông - Frozen fish "               134                 56   66        
+ Mực khô                                       52        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "               54                              
+ Tôm đông - Frozen shrimps "               13                 29            
+ Loại khác "                                 866            
Phân bón - Chemical fertilizers "     127 63     20 18 59 36 275 119 2219 615 10 1005 292 142 139 82 189    
+  Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "         20 16     38 32 10 9 34 45   505 156 12 47 16 51 48 33
+  Phân Kali - Potassium chloride and sulphate "                     10 11                      
+   Loại khác "                 21 4           500 136 130 92 66 139    
Ô tô các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit         256 5642 818 4422 148 1334   1492     6 6 350 69 2795 54 1654    
Ô tô khác nguyên chiếc "                         2 65 5     8 1783 5 474 13 2467
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                               3 292     49 1171 8 940
+ Xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ                                                
+ Xe ô tô khác "                               3 58         5 1527
+ Ô tô tải nguyên chiếc "         18 1112 32 1116             1                
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               38           1847     1216   788        
Bánh kẹo "                                 760   889   1142   1904
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                 2808            
Bình nước nóng - Electric water heaters "       5325   7476   7601   3076   1918                      
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                 349            
Bơm các loại và bộ phận - Pumps and parts thereof "                   7006   5805   6495                  
Bơm chất lỏng " 2315                                            
Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường; máy đẩy chất lỏng "                                     9214   13684    
Bơm không khí hoặc bơm chấn không, máy nén và quạt không khí "                                              
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton     128 170         319 374     709 696 913 2373 2312 1440 1001 695 665 76 1066
Bột giấy Tấn - Ton                             23   2521   1541   546   8
Bột mì - Wheat flour "                       13     8       6   10   6
Cà phê - Coffee Tấn - Ton                             5   146   1068        
Các bộ phận của dụng cụ cơ điện dùng trong gia đình "   5450                                          
Các bộ phận của máy móc (đệm đầu) "   3334                                          
Các bộ phận của tuabin thủy lực, bánh đã thủy lực (kể cả bộ phận điều chỉnh) "   14286                                          
Các chế phẩm chống ôxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic "   3599                                          
Các sản phẩm bằng đồng "                                 78            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                 327            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron and steel "               3887   4983   3437   8099     10181   34293        
Các sản phẩm từ dầu mỏ                                               1308
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           11547     22819   16921   27256   24003
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                 1616            
Cao su - Rubber "                             329 744 1997 1591 1340 1179 2143 2148 6931
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   643   3422 1354 3662 496 1125 744 1803 1739 3663 2769 6312 2973 3657 8276 4950 8211 4645 11532 3671 10233
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                 61            
Chế phẩm dùng làm thức ăn cho động vật nuôi - Preparations of a kind used in animal feeding "                   1766   5607                      
Chì "                   6                          
Da sống và da thuộc - Raw hides, skins and leather "                   5457   15298   11539                  
Da thuộc "                                         6516    
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "     3 5       15   46   54   110     429   434   500   571
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "       13   27   6   1   414   195     56   42   85   1089
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "               458                 241   865       1151
Dầuu hỏa                                                
Diesel                                                
Đồng - Copper "   281   402   246   71   69   199   743 134   2044   709   2019   2226
Đá quý kim loại quý                                               1400
Động cơ điện và máy phát điện "   3599                                          
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                 5216            
Dụng cụ điện đun và duy trì nước nóng "   5468                                          
Dụng cụ đo nhiệt độ không kết hợp với các dụng cụ khác "   20451                                          
Gạo - Rice Tấn - Ton             44 22             5       8        
Giầy dép "               6                 709   636        
Gỗ - Wood "               1911   3875   2230   1873     2582   8697   4767   3909
Hàng dđiện dân dụng                                               3801
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD           2559       586   1241   2019     1458   2202        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD               1           831     1119   2061        
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                                              
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               224                 500   541   665   763
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                                     248        
Hàng thảm các loại 1000 USD                                              
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD                                     11        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled                                       43        
Hạt tiêu - Pepper                                       38        
Hoóa chất                                                
Kẽm - Zicn "       1       6   6   3             2   3   21
Kim loại thường khác - Other base metals "   98   17           2   16             71   107   32
Kính xây dựng "               3                             4
Kính xây dựng - Glass for construction purposes 1000 USD                       22                 1    
LK điện tử, máy tính nguyên chiếc và linh kiện                                               16690
Linh kiện phụ tùng xe máy                                               27331
linh kiện ô tô đồng bộ "                                         91   12187
Lò luyện và lò sấy dùng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm - Industrial or laboratory electric furnaces and ovens 1000 USD                   45262   10804   5150                  
Lò nung "           14868                                  
Lò nung 1000 USD                                 7992       7514    
Lò nung chạy bằng nhiên liệu lỏng, lò nung khác "   3018                                          
Lò nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm "                                     9876        
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                 5002            
Lò nung, bếp lò và phụ tùng "               10968                              
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "       78   103   10       13             12   46   122
Máy móc, thiết bị hàng không                                               812
Máy ảnh, máy quay phim                                                
Máy cán kim loại và phụ tùng - Metal rolling mills and parts "           19455   19170   29208   2651   1009                  
Máy cán kim loại và trục cán                                       14579   9503    
Máy cán ống và phụ tùng "       29191                                      
Máy chế biến hay đóng gói thuốc lá "   2273                                          
Máy công cụ "                                 33485   18369        
máy công cụ  "                                         14694    
Máy công cụ để gia công vật liệu khoáng "           4796                                  
Máy ảnh, máy quay phim                                               156
Máy công cụ gia công kim loại và gốm kim loại - Machine-tools for working metal or cermets "               10077   14140   2467   5685                  
Máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng khác "       28357                                      
Máy di chuyển đa trạm "   5335                                          
Máy điều hòa nhiệt độ - Air conditioners "   62   220   393   392   53   37   160     676   677   1223   1351
Máy dùng trong phân loại, sàng lọc, phân tích, rửa, nghiền,… các vật liệu khoáng "           13497                                  
Máy ép dùng để gia công gỗ, hoạt động bằng điện - Woodworking presses, electrically operated 1000 USD                       3818   5656                  
Máy gia công kim loại "                                 745            
Máy gia công vật liệu khoáng "       10909                                      
Máy in và máy phụ trợ để in "                                 3811            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                 2377            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí "                                 2497            
Máy móc, thiết bị, DCPT khác                                               263431
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication 1000 USD   51   1503   1869   222   429   1217   843     23500   17021   14026   94
Máy móc, TB và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật - Machinery, Instruments and appliances used in medical, surgical "                       3960   5888                  
Máy nâng, hạ, xếp, dỡ hàng "           4205                                  
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng "                                 3715            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                 241            
Máy sấy - Dryers "                       2255   1014                  
Máy sấy nông sản "                   2486                          
Máy thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm để xử lý các loại vật liệu bằng quy trình thay đổi nhiệt "               8087                              
Máy tiện kim loại "                                 202            
Máy trộn bê tông hoặc nhào vữa - Concrete or mortar mixers "                     144 596                      
Máy và thiết bị cơ khí có tính năng tác dụng riêng biệt - Machines and mechanical appliances having individual functions "               86002       10232   4165                  
Máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí - Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           7916                  
Máy xử lý khoáng chất - Machinery for the manufacture of mineral "               4362           4944                  
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   8316   3041   5196   10015   2805   7765   9171     12935   23318   21541   9263
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "   4843   12635   13537   12407   8399   8683   7269     32893   12909   16530   29847
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   298       1805   2669   7585   1130   2121     978   3405   20446   5417
Máy, thiết bị cơ khí "       13720                                      
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "                                              
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "   6800   1342   21           2   20     185   98   667    
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy profile "                                 1276            
Men kính, men sứ, men sành và các chế phẩm tương tự "   5630   5213   3452                                  
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu "                                 78            
Ngô hạt "                                 160            
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   1159   2945   1192   950   2076   2931   4779     4723   5251   6249   5891
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                 256           2300
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   578   756   396   375   341   826   1229 169   895   852   1627    
Nhựa đường - Asphalt "                 940 26   8   228         28   9    
Niken - Nickel "               20   3 4 3             9   12    
Nồi hơi "                                 125            
Nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại - Ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries "                           3698                  
Quặng và các khoáng sản khác                                               627
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "       83633445   10432   18025   16295   26968   26439     44714   43543   52477   60971
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   3834   3728   3898   2688   1404   2404   1182     1847   908   4982   11230
phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                2643
Phụ liệu thuốc lá " 1264 2046   1226   1363   863   224             1837       112   6391
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                               1431
Săm ô tô "                                     13   160    
sản phẩm bằng cao su "                                         5445    
Sản phẩm bằng thủy tinh "                                 59            
Sản phẩm cao su "                                 1739   2985       5723
sản phẩm chất dẻo  "                                       32 75    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "               314   422                          
Sản phẩm giấy                                       931   1400   1573
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "               107                 62   388   1125   1140
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           2271   1550   3122   3017   3610                  
Sản phẩm từ chất dẻo "                                 7819   5535       12471
Sản phẩm từ giấy "                                 760   931        
sản phẩm từ sắt thép  "                                         2.09E+04   2.38E+04
Sắt phế liệu "                                 529           18
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 867 920 2335 2133 3267 1993 3447 1419 3496 2290 4262 2729 5961 2389 2001 9332 7458 7705 6008 6386 6532 2037 4237
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   955   596   719   680   1148   1262   1005     1277   1097   1168   1478
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   127           1       24   55     182   154   380   440
Tân dược - Medicaments "   2958   2325   3347   5822   7518   9688   11495     15768   19123   58036   68028
Tàu thuyền các loại 1000 USD                                              
Than đá Tấn - Ton                             477                
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                 4605            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                 3196            
Thiết bị để chuyển mạch, ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện "               4507                              
Thiết bị điện - Electrical apparatus 1000 USD                   7065   6596   6221                  
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện "                                 183            
Thiết bị đóng, ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                 3960       10667    
Thiết bị làm lạnh - Refrigerators "                           2402                  
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "                                 5799            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                                 5708       5505    
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                                 16348   22827   7360    
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "   283   739   4453   4036   2978   5152   1502     2252   2065   1320   3461
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "   3318   3395   8180   7877   7411   10828   12551     33529   15300   23990   13509
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   1132   2   2228   398   102   807   811     15195   1125   581   3442
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   1408   1427   2675   4722   1605   3600   3416     15828   2873   11653   19861
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "               3                     51       200
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           15121     20893   45319       83329
Thuốc bảo quản gỗ "           2592                                  
Thuốc màu đã pha chế "           2653                                  
Thuốc nhuộm - Dyes "   198   274   334   234   456   737   364     1025   609   1009    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 29 181 53 284 24 210   303   499   1904   983     416   165   623   764
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay "                                 1752            
Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, biến thế điện, các loại máy nắn dòng và các bộ phận Electric generating sets, electric motors,… and parts thereof "               8417   4670   2860   6925                  
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun 1000 USD   228   993   398   134   920   22         89   33        
Trong đó: Phôi thép "             487 134             3             11 662
Tua bin "               22473                              
Tua bin các loại "                                 1053       10434    
Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh "                                 527            
Vac-xin "                                 328            
Vải - Textile fabrics 1000 USD   3117       8414   13092   14909   16904   28002     29508   21659   49451   66368
Vòi van và các loại tương tự - Taps, cocks, valves and similar "                   3433   2354   3423         10614   10573    
Xăng                                                
Xăng dầu Tấn - Ton   1                         41     31 48 229 581    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD               334   451             43   19        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Chiếc - Unit 985 12725265 1055 1714 3349 4554   3459   10680   21664   23517 25370       12360 31822 69371    
Xe máy nguyên chiếc Chiếc - Unit                               26164 60346 28783 64771   31974 22751 56292
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) "     288 1219 480 1651 768 2124 144 743 148 1230           61 1012        
Xe ô tô khác (kể cả link kiện đồng bộ - Other motor vehicles  (including unassembled) " 2 69 2 95   2879 18 1182 4 591 4 634                      
Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) Chiếc - Unit 4 174                                          
Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "     116 513                                      

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep