Xuất nhập khẩu với Nga
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   363352   570857   687964   651426   881357   1018417   868977   1010621   1641525   1702952       1981338
Xuất khẩu - Total Exports "   122883   194488   187361   159613   215816   251855   413211   458452   671955   414892   829701   1287324
Nhập khẩu - Total Imports "   240469   376369   500603   491813   627535   766561   455766   552169   969570   1288060   999097   593310
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -117586   -181881   -313242   -332200   -455718   -514706   -42555   -93717   -297615   -873168   -169396    
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD       751   1881   4584   10678   33319   128897   119222   216386   88009   89452   106226
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "       272   314   764   2261   16206   104555   98950   192918   75134   61547   52910
+ Tôm đông - Frozen shrimps "           119   200   835   2335   5349   2833   1049   2544   8510   19072
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "           45   295   213   505   29   237   205   2        
+ Loại khác "           1403                                    
+ Máy vi tính và linh kiện "   336   465                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       1609   549   700   1777   3075   3436   4498   7756   6891   9196   10501
Bánh kẹo                                         338   80   10158
Bộ phận của giày dép "               1021                                
Bột mì 1000 USD               426                           15    
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 553 375 500 236 1133 712 1696 1109 340 252 1594 1291 10552 12675 17879 27656 20436 39716 15575 22036   40124 25877 54203
Cánh kiến đỏ, gôm tự nhiên, nhựa cây "               56                                
Cao su - Rubber Tấn - Ton 19545 13367 15414 9133 7582 5793 14146 14288 14932 18269 19159 26955 20475 41858 18081 37971 12397 36265     15825 51385 12107 55162
Chất dẻo 1000 USD                               37   469   93       262
Chè - Tea " 1880 2182 4726 4401 3623 3640 3822 3466 7489 6843 9846 9777 10478 10230 11258 11908 12433 16411 21872 27386 19749 27467 14819 22158
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils "       319   266   2891   4110   1422                        
Dây điện, cáp điện "       28       4               568   507           7
Đá quý, kim loại quý                                                 25
Đèn điện và phụ tùng "               73                                
Đồ chơi trẻ em - Toys 1000 USD               123           112       537       2199   3469
Đường "               29                   5            
Gạo -  Rice Tấn - Ton 76117 14289 204995 32193 215748 39926 104729 19096 127689 29327 59746 15112 61639 17359 39074 13406 58789 32154 85146 37192 83696 36059 40926 21541
Giá, kệ khung và các sản phẩm tương tự bằng kim loại "               11                                
Giấy các loại "                               23           11758    
Giày dép - Footwear 1000 USD   10304   15626   12654   8795   8130   7664   18796   28378   43043   29454   48233   62010
Giấy khác "                                   3   10   129   109
Gỗ - Wood 1000 USD       81   41   13   73   31           38   54        
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   32246   48181   51872   38238   46214   49375   64330   80581   97326   58001   77204   106780
Hàng điện tử "           1071                                    
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   194   452   352   437   474   1336   1724   2063   2785   1616   2063   2553
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   627   1537   1205   1347   2208   2393   2669   3648   12   22   41   4634
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD   2118   2756   4335   5293   10186   12602   16648   18512   33292   34189   28346   29421
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                   17       128   9   29   6   20    
Hàng thảm các loại 1000 USD           59   6       1       26                
Hàng thêu - Embroidery products "       58   1   29   62   165   72       207   594   522    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton     66 151 171 627 142 554 1054 4525 2494 12325 4397 18089 5148 21803 6680 36106 4155 19788 6435 37833 6401 54432
Hạt tiêu - Pepper " 400 1595 1290 2193 4074 5660 3104 4133 4880 6059 6567 8160 4960 8126 3965 13143 4208 13362 5461 12263 3686 11918 3949 21735
Hóa chất "                                   312   94   2981   1451
Hoa hồi "           17                                    
Keo chế biến và các chất dính đã chế biến khác "               13                                
Kim loại thường khác                                                 15
Kiều mạch, kê "               36                                
Lạc chế  biến "               5412                                
Lạc nhân - Ground nuts, shelled Tấn - Ton 184 130 362 221 119 125 344 213 920 149 170 118     33 37   186   137       68
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   336           2070   1362   813       4   1012   958   4665   43876
Máy móc, Thiết bị, DCPT                                                 9888
Ma nơ canh và vật trưng bày cử động được trang trí tủ hàng "               71                                
Margarin "               14771                                
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication                                         1   253    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink 1000 USD                               148   14   71        
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               16           1294    
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                               77   93   43   3271    
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               55   119   142        
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 1903
Phụ liệu giầy dép "                               895   867   604        
Phụ liệu may mặc "                               2   3           658
Phụ liệu thuốc lá "                               344   613   1237        
Quặng và các sản phẩm khác                                                 1954
Quế - Cinamon Tấn - Ton 50 42 144 199 92 51 62 97 319 176   110   216 296 177   201   256   224   292
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products Tấn - Ton                           1246   824   1461 11086 20830   12778   724
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD   14787   29028   18025   12060   15291   24807   30552   22269   23545   11302        
Sản phẩm từ cao su                                                 1983
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       190   237   178   397   703   1551   4232   4057   1613       6291
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 9967
Sản phẩm hóa chất "                                   1427   753   5418   2741
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       4329     5293 5112   5854   6388   7092   8777   9461   3340        
Sản phẩm từ giấy "                                   178       1857   2752
Sắn                                                 810
Sắt thép Tấn - Ton                               32   2367   143   1827   2398
Sổ sách và các sản phẩm tương tự "               1598                                
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 1170
Sợi dệt đã xe 1000 USD                               575   1477   689        
Tân dược "                               1411   989   1064        
Thiếc Tấn - Ton         21 74 199 765                           5    
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữ tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 529429
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                               67   610   1177   13    
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "                           2   12   16            
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   646   13284   1096   128   27   912   1172   479   424   192       10
Thuốc trừ sâu và NL "                                   125            
Thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh "                                   160           169
Tinh bột, inulin "               2150                                
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                                   95            
Vải "                               55   79   158   497   324
Xà phòng, chất hữu cơ hoạt động bề mặt "               27                                
Xăng dầu "                               4740 8441 11401   7901 21229     8266
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       112   1106   1104   1660   3078   1309   358   925   1277   517   550
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               283   276            
Xì gà, thuốc lá điếu "               132                                
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 497398 122492 1063277 218072 1339602 293299 918701 275362 763807 326027 943878 407181 330042 142585 297854 179313 618021 432870 1710713 764472 859431 479349 205505 150172
Trong đó: Phôi thép "             467404 123851 387841 143419         160452 87729     735974 305784 521677 268844 59739 40044
Xăng dầu - Petroleum oils, refined " 5070 1366 71028 19143 113268 27283 239456 61293 381886 114977 280373 129997 206064 128792 264916 163353 167591 112421 530020 267696 276894 181234    
+ Xăng - Gasoline "     20657 5023 41333 9059     9597 3983 4243 2249 4250 2720 8597 6437         267415 172017    
+ Nhiên liệu máy bay - Jet fuel "     25389 8080 39948 11173     28639 11713 19826 12649 15460 12306 891 768     14454 8499        
+ Dầu diesel - Diesel oils "     24982 6040 31987 7052     343650 99281 256304 115279 186354 113766 255129 155551 153658 95045 514648 257877     214697 194486
+ Loại khác - Others "                             299 597 408 1659 918 1320 9479 9217    
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton 344014 39702 278963 31285 446221 44749 253710 27471 425614 69520 257541 42838 298754 53396 271430 55703 346055 156197 357240 98052 319506 108136 165170 75174
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate " 95185 12739 111599 14348 106633 12952 139303 18589 230906 42432 122086 26079 145602 33275 136590 36708 214649 122268 55133 29799 168584 64943 116154 56165
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) " 76255 4784 113807 7882 139534 9921 114407 8882 137960 16697 128426 15225 125421 13146 134840 18996 109896 27486 155239 19951 51097 7099 24246 5547
+ Phân Urê - Urea " 40910 4315     196054 21376     45836 8883     27731 6974     6040 2195 105349 31989 51262 15855    
+ Phân NPK " 16407 2327     4000 500     4982 922             56 44 19528 7967 32224 13722 24770 13462
+ Phân DAP " 66764 11368 53557 9055                         15414 4204 21991 8346 12855 5203    
+ Loại khác - Others " 48493 4169             5930 587                            
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit         2331 41729 2225 26441 1807 29431 1672 25319 596 7076 118 4450 534 8154 53 4180 100 4243 188 4170
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less "         291 1253 1088 4908 451 2372 626 3506 143 1560         1 14        
+ Ô tô nguyên chiếc trên 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of more than 12 seats "             249 3652 435 7395 219 1836 398 4548 2 13     4 54        
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of goods "         1811 34357 757 13988 852 17831 791 18393 53 738 67 2127 80 2171 43 2913     35 1278
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles "         229 6119 131 3893 69 1833 36 1584 2 230 49 2310     5 1200        
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                                 356 3292     37 430    
+ Xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi "                                 44 398     8 62 4 31
+ Xe ô tô khác "                                 54 2293     10 1815 149 2861
Giấy các loại - Paper and paperboard 1000 USD 8175 4194 6985 3447   5709   5704   3643       2642           15218       11761
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               5354   3422   3901   2418 3221 2410   4114   13894       11607
+ Giấy khác - Other paper "                           224           1324       154
+ Giấy in báo "           542                                    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       2257   3309   1848   2198   477   1426   491   487   657        
+  Linh kiện điện tử và ti vi 835       2094                                        
+ Máy vi tính và linh kiện "       163                                        
Hàng thuỷ sản - Fishery products "                       515       325   684           24723
Trong đó - Of which: "                                                
+ Cá đông - Frozen fish "                       36   217   175   514   273        
+ Loại khác - Others "                       479                        
+ Hàng hải sản khác "                                   170   389        
Amiăng - Asbestos "       12462                   17606   21965       26766   29803    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                               16                
Bánh kẹo                                         33   11945   77
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                           234                    
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   57            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   14154            
Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ                                         2252        
Bông xơ Tấn - Ton     198 219                                        
Bột giấy - Wood pulp "             892 165           485 1271 755   1694   1363   1730   2980
Các chế phẩm thực phẩm khác "                                   13            
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           635           457        
Các sản phẩm bằng đồng "                                   47            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   332            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "                           10776       2814   8427   953    
Các sản phẩm từ dầu mỏ                                                 7692
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           1483   1382   2943   1971       1996
Cao su - Rubber Tấn - Ton                     172 280 7396 13249 7998 16182 8925 34224 8495 17229 7865 24448 6116 27293
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton       1 573 112   1 1 3 20 162 138 482 269 737 461 1256 509 790 2122 3687 966 3386
Chè - Tea "                           1           5        
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   2274            
Chì Tấn - Ton                             991 3046       64       358
Da thuộc - Leather "                           5                    
Dầu mỡ động, thực vật "               54                                
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils 1000 USD   588   1215   61       589   879   2336   842               4026
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD               2110       1940   1163   3384   4387   3153   1 5867  
Đồng - Copper Tấn - Ton       56   352   348   579   297   513 117 840   84   65   1244   563
Động cơ điện và máy phát điện - Electric motor and generators "                           148                    
Động cơ đốt trong kiểu piston - Spark- ignition piston engines 1000 USD                           4211   22955   12233            
Động cơ và phụ tùng "       4301                                        
Gang 1000 USD                               10168       21089        
Gạo -  Rice "                                 23 12            
Giày dép - Footwear "                           1                    
Gỗ - Wood "                       2082   1603   1987   2101   907   1971   1492
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit                                                 75
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD                       99   565   45   511            
Hoá chất - Chemicals "   215   492   194   707   748   564   1794   1549   8508   2449       6348
Kẽm - Zinc "               2           12               972   371
Kim loại thường khác                                         1   419    
La bàn, các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác - Direction finding compasses, other navigational instruments and appliances "                           34                    
Lạc nhân - Ground nuts, shelled "                       52                   18    
Linh kiện, phụ tùng xe máy                                                 1059
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts                                                 889
Linh kiện ô tô các loại - Motor vehicles unassembled Bộ - Sets                         203 2910                   5388
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles " 944     398   329   129   207   149   58   7   256   147   395   454
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton           286 38071 5403     32496 5429 22000 3674     5214 1690 45190 9369 61610 13921 26 8
Máy ảnh máy quay phim và linh kiện                                                 28
Máy công cụ - Machine-tools "                           170       29            
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "                       106   16                   3264
Máy móc, Thiết bị, DCPT                                                 29816
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           265       173            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "       251   603   890   123   247   326   23   251   20       256
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           1809       730            
Máy phụ trợ cho các nồi hơi - Auxiliary plant for use with boilers "                           70       51            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng - Producer gas or water gas generators "                           18                    
Máy tiện kim loại - Lathes "                           81       119            
Máy ủi và phụ tùng "       3446                                        
Máy xử lý vật liệu khoáng và phụ tùng 1000 USD       8323                                        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "               36   182   3   10   12   3541            
Máy, phụ tùng máy SX xi măng 1000 USD   1178   80   191   518   341           576   95       67   99
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   2971   7419   3540   4373   5033   2358   4705   1449   11032   1383       4781
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "   2477   7700   13577   1935   5315   1208   1387   1355   1338   2673       4461
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   377            
Nguyên, phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "           70       85   3                        
Nhôm - Aluminium "       305   5072   8837 13390 14897   7090   12643 875 2567       5308   14309   5000
Nồi hơi; máy công cụ, trang thiết bị và phụ tùng khác "       2820                                        
Quặng và các sản phẩm khác                                                 36639
Ống nhòm - Binoculars, monoculars "                           81                    
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 8161
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "           23   259   958   1049   878   246   37       246   421
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "       162   376   1   7   4   1                   8
Rượu và đồ uống có rượu "                                   487            
Sách và các ấn phẩm tương tự "                                   5            
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor "                       2               7   38    
Sản phẩm bằng thủy tinh "                                   33            
Sản phẩm bằng thuỷ tinh - Glassware "                           1               123    
Sản phẩm cao su "                                   857           317
Sản phẩm sắt thép                                                 15958
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                           184   2                
Sản phẩm giấy                                         136   1751    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                           2   11   96       2524    
Sản phẩm từ kim loại                                                 337
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       21   6   91           6593    
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác                                         66        
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   179   88   950   104
Sản phẩm từ giấy "                                   28            
Sắt phế liệu - Ferrous waste and scrap "                           1397       1203   2919       31570
Sợi dệt đã xe "   194   296               61       2   25            
Sữa và sản phẩm từ sữa 1000 USD       25                               3       75
Tân dược - Medicaments "           127   3   559   1319   1163   1281   3547   3186   3939   4083
Tàu thuyền các loại - Vessels 1000 USD                           3525       58290            
Than đá                                         4672        
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác "                                   6            
Thiếc                                                 6
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   7            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   334            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           7       8            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                   28            
Thiết bị sử dụng yis X, tia phóng xạ "                                   389            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc - Surveying instruments and appliances "                           143       11            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                                   9            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances 1000 USD                           344       88       503    
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "       35   248   102   311   14   195   59   7   2       76
Thiết bị, PT ngành giấy "               87                                
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "       352   115   712   369           30       5        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                                   267   44   24   4
Thức ăn gia súc và NL "                               92   33       997   164
Thuốc diệt côn trùng - Insecticides and rodenticides "                           7                    
Thủy tinh "                                   1            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "                           4233       5            
Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh "                                   25093            
Tua-bin các loại - Turbines "                           2975                    
Vải - Textile fabrics "       125   115   148   91   35   19   26   44            
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) Bộ 1075 357 15 49       4   366         10 46       4        
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "     404 1910                                        
Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) " 86 1710 253 5301                                        
Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) Chiếc - Unit 444 7719 860 15657                                        
Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "     30 561                                        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep