Xuất nhập khẩu với Pê-ru
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   17048   21367   19337   18506   67330   43031   132184   266377   165941   1857234   246807
Xuất khẩu - Total Exports "   13733   14802   13337   13949   44694   42860   77850   117956   135306   173758   227433
Nhập khẩu - Total Imports "   3315   6565   6000   4557   22636   171   54334   148421   30635   11976   19374
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   10418   8237   7337   9392   22058   42689   23516   -30465   104671   161782    
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
Hàng thuỷ sản- Fishery products "           156               13   18   299   705   1048
Trong đó - Of which:                                              
+ Cá đông - Frozen fish "               46       95   6   8   290   703   1047
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                           2   4   4   1    
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                           2   2            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       181   206   249   645   681   1034   1513   3024       3544
Bánh kẹo                                             1
Biến thế điện, máy nắn dòng tĩnh và bộ cảm điện "                   14                        
Bơm chân không, máy nén và quạt không khí, quạt gió "               129                            
Bút chì, ruột chì, than vẽ, phấn các loại "               134                            
Cà phê Tấn - Ton 214 132 36 13 380 162                 230 332     80 114 268 588
Các bộ phận của giầy dép có thể tách rời "               15   35                        
Cao su - Rubber Tấn - Ton         186 122             100 166                
Chè - Tea Tấn - Ton 13 7     45 58     35 45 34 42           1        
Dầu hóa hơi - Vaporising oil 1000 USD                       9279                    
Dây điện cáp điện                                             767
Đá quý và kim loại qúy                                             83
Đồ chơi trẻ em                                             128
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                           1   1   1        
Gỗ - Wood                                             7
Gạo -  Rice Tấn - Ton                 6000 1083     8 5 1 3 2 2 2 3    
Giày dép - Footwear 1000 USD   9631   10058   9300   8369   17119   25855   46837   54247   63439   2898   120886
Giấy "                               21   5       718
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   1615   1213   935   908   972   2509   3424   6829   10101   14147   22957
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "       1   7   78   56   19   25   90   254   243   372
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       27   31   22   115   38   236   31           137
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           8   5   61   44   80   95   15        
Hàng thêu  "                               14            
Hạt tiêu -  Pepper "         27 43 27 37 109 137 27 33 26 52                
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   299   534   652   754   521   4259   6448
Lưới bằng dây bện, thừng, chão hoặc bằng vật liệu tết bện "               16   271                        
Máy làm sạch, phân loại trong công nghiệp "               37   162                        
Máy nắn dòng "               395                            
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             1643
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               172   13        
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             11345
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing                                             252
Phụ liệu thuốc lá 1000 USD                               299            
Sắn                                             439
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "               20           10   3   373   2   25
Sản phẩm từ giấy                                             169
Sản phẩm chất dẻo                                             1180
Sản phẩm hóa chất                                             14
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD                           2   1            
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "           13   39   61   291   167   522   441   636   744
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       188   113   138   253   163   404   1025   1995        
Sổ sách và các sản phẩm tương tự "               57                            
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                             32
Sơn, véc ni "               358                            
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "                           1   1            
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                             3305
Tàu thủy, du thuyền, phà "                               22527            
Thảm - Carpets 1000 USD                       2                    
Thủy tinh và sản phẩm                                             40
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "           1       4   13   31   18   9   18   22
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay 1000 USD                   770                        
Vải "                               199   65       12
Xăng dầu và các chế phẩm dầu, trừ dầu thô, dầu thải Tấn - Ton                 65728 21640                        
Xăng, dầu - Petroleum oils, refined "               1962           14069   24603   31729   25656   40601
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       35   60   166   75   241   396   96   178   338    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
Tàu thuyền các loại - Vessels 1000 USD       6565   6000   4445   22130       52550   140300   23000        
Tàu thuyền khác dùng để vận chuyển hàng hóa và vận chuyển cả người và hàng hóa  "   3135                                        
Tân dược - Medicaments "                           75   2742            
Sắt phế liệu "                               1472   6132   11620    
Các sản phẩm bằng sắt thép "                               723            
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "                   22   7   26   256   5        
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       3       194       1137    
Gỗ - Wood "                       16   679   101   2        
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               87   222        
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "                       85   54   72   2        
Hóa chất "                               44   3        
Nhôm "                               38            
Sợi dệt đã xe "                               31   180        
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                       4       3   7   353    
Xăng, dầu - Petroleum oils, refined "                               1            
Vải - Textile fabrics "                           97       44        
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton                         17 41                
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication - Machines and mechanical applicances, having indiv 1000 USD                           2       2192        
Thiết bị và phụ kiện cơ khí có chức năng riêng - Machines and mechanical applicances, having individual functions "                       54                    
Sắt thép Tấn - Ton                 40 81                   2    
Cá đông 1000 USD               38                   78        
Sữa và các sản phẩm từ sữa "               27                            
Dầu mỡ động thực vật "               15                            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep