Xuất nhập khẩu với Niu-zi-lân
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   79473   160351   81561   115070   156081   166170   213870   313409   277890   475613   535323
Xuất khẩu - Total Exports "   18186   18492   21186   24973   46853   47494   54134   67051   70504   122645   151377
Nhập khẩu - Total Imports "   61287   141859   60375   90097   109228   118676   159736   246358   207386   352968   383946
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -43101   -123367   -39189   -65124   -62375   -71182   -105602   -179307   -136882   -230323   -231569
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   509   332   223   141   1083   2356   3578   5850   6703   10391   12672
Trong đó - Of which:                                              
+ Tôm đông - Frozen shrimps "       177   31   69   762   2290   3344   4320   3902   4977   5512
+ Cá đông - Frozen fish "   137       1   51   75       105       779   1570   2635
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "           4           32   8       32   34   130
+ Loại khác - Others "           187           33                    
+ Hàng điện tử "   774   445                                    
+ T44 vi tính và linh kiện "   606   379                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       514   920   1787 1632     1740   2726   1525   2013   2380   3086
Bánh kẹo                                             422
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                               2931   4427        
Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ lớn "                   192                        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 680 468 688 254 1797 797 1297 896 3642 2439 2872 2357 518 633 2119 3373 1786 3073 2305 3456 2410 4899
Các bộ phận của giày dép có thể tách rời "                   9                        
Các cấu kiện bằng sắt hoặc thép (trừ các cấu kiện nhà làm sẵn) "                   51                        
Các loại ống bằng sắt thép "                   330                        
Chất dẻo - Plastics in primary form                                             116
Các sản phẩm bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng "                   283                        
Cao su - Rubber Tấn - Ton 248 134 173 93 237 130 117 105 82 97 140 189 121 226 807 1261 82 161 337 918 270 1275
Chè - Tea Tấn - Ton 10 9             161 128 145 91 119 79 94 61 116 96 72 66 150 144
Chế phẩm dùng để giặt, rửa, làm sạch có hoặc không chứa xà phòng "                   206                        
Đá qúy                                             181
Đá granit và đá xây dựng khác thành khối hoặc tấm hình khối, hình vuông "                   4                        
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       1   23   130   44   362   986   515       1383   456
Đường                                             36
Đèn điện dây tóc, đèn phóng điện "                   18                        
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           48           213   475
Động cơ điện, máy phát điện (trừ tổ máy phát điện) "                   193                        
Gạch ốp lát các loại "                   37                        
Gạo -  Rice Tấn - Ton 110 21 77 14 203 39     501 153 1728 373 285 93 353 121 1431 910 1464 821 787 554
Giày dép - Footwear "   5749   4548   4742   3521   3427   4160   6282   5432   7599   9093   11943
Giấy "                               266           2554
Giấy vệ sinh "                   191                        
Gỗ - Wood "       12   28               5   44   1       2
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   1123   1110   2092   2257   2662   3480   4229   3207   5408   6290   7258
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   746       1751   1619 2021     1352   1252   1490   881   846   1053
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   253   176   132   283   615   909   1431   1259       7   1109
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton       85   117 16 80   146   202   149   262   2329   635   1175
Hàng thảm các loại "       3       7   6                   3   46
Hàng thêu - Embroidery products "   42   79   7     95 17   19   12   13            
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 319 1595     592 2026 572 1785 963 4052 1114 5677 1155 4710 1530 6380 1697 8167 1838 10874 1527 12706
Hóa chất                                             108
Hạt tiêu "     53 84 38 53 47 63 54 70         16 59 207 771 209 847 175 1235
Kim loại thường và sản phẩm khác                                             278
Kính xây dựng "                               189            
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   1380   825       1162   558   985   2253   2205   120   224   4777
Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng bơm hơi bằng cao su, lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp, lót vành, bằng cao su "                   348                        
Lốp mới bằng cao su 1000 USD                   30                        
Lốp ô tô "                               250   272        
Maý móc, thiết bị. DCPT                                             5723
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               196            
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                               1       10    
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               19   163        
Máy, TB hàng không 1000 USD                               69   144   22    
Nhôm "                               139            
Phân bón                                             411
Phụ liệu may mặc "                               22   21   5   200
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             11265
Phụ liệu thuóc lá "                               149            
Quặng                                             11604
Săm cao su "                   2                        
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           1530   629   2554   565   873
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "   39   106   80   106   147   101   112   226            
Sản phẩm hóa chất                                             1984
Sản phẩm từ giấy                                             1895
Sản phẩm từ cao su                                             803
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   2064   4381   3933   6580   10945   14048   14950   18167   10236       13429
Sản phẩm chất dẻo                                             3751
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       537   592   645 667     1300   2143   2023   2109   3438    
Sắn                                             77
Sắt thép 1000 USD                               50   131   391   531
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                             94
Sợi dệt đã xe "                               15   21        
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                             18883
Thủy tinh và sản phẩm                                             483
Tinh bột, inulin "                   6                        
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay "                   10717                        
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               176       41    
Vải "                               352   281   2857   599
Xà phòng và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng "                   17                        
Xăng dầu và các chế phẩm từ dầu, trừ dầu thô, dầu thải                                             167
Xăng dầu và các chế phẩm từ dầu, trừ dầu thô, dầu thải Tấn - Ton                 100 35                        
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD           117     260 318   89   50       105   15    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               2            
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
Hàng thuỷ sản - Fishery products "                   1766   777       2085   2296       2912
Trong đó - Of which:                                              
+ Tôm đông - Frozen shrimps                         14       34   124        
+ Cá đông - Frozen fish                     1522   506       1075   1998        
+ Loại khác - Others                         257                    
Giấy các loại - Paper and paperboard "     858 441   131   274   1180       1268   1574   1024   1948   1970
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               150   979   755   1251   1558   1012   1854   1946
+ Giấy khác - Other paper "                       399   17   16   12   94   24
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           20   127       64   123   1375   126   99    
+ Linh kiện điện tử và tivi "       4                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                                            
Bánh kẹo                                             61
Bột giấy - Wood pulp 1000 USD   10311                       2167 7854 5387   4021   2004   299
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           1400   3352            
Chì                                             7387
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   275   208 93 302 108 315 25 56 104 89 57 120 28 76   21 425 777 208 405
Cao su - Rubber                                           101 12
Da lông đã thuộc hoặc hoàn thiện - Tanned or dressed furskins "                       6141           8410        
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "     94 91   67   38   17   79   39   444   149   96   272
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "   303   3               7       2   3   2    
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                       44       1   18       9
Gỗ - Wood "                   19133   27136   37321   46213   60738   74031    
Giấy                                             1970
Gỗ và sản phẩm gỗ 1000 USD               13098                           69427
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                       60       27            
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                   444   331       1333   429   3543   3770
Hàng điện da dụng và linh kiện                                             1
Hàng thêu - Embroidery products "                               1   13   28    
Hoá chất - Chemicals "       40   62   17   7   13   39   13   103        
Kẽm "                               1            
LK phụ tùng ô tô                                             36
LK điện tử, máy tính nguyên chiếc và LK                                             338
Lk, phụ tùng xe máy                                             3
Kính xây dựng "                               35   291   93    
Malt - Malt "                           17   1339   1008   1270    
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD           11   241           284       96   54   1137
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             10887
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "       28   44   569   619   199   17       23   133    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "       21   59   18   496   493   21   40   109       498
Máy móc, thiết bị, PT hàng không                                             1
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                       28                    
Máy, phụ tùng máy xây dựng "       60   22                   6   163   71    
Ngô hạt - Maize (corn) "                       221                    
Nguyên phụ liệu dược phẩm "               71                           267
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton       35   252   373   232   134   717 86 598   49   3816   494
Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles Chiếc - Unit                 1 9     4 377                
Phế thải, phế liệu từ ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn gia súc đã chế biến "               3444                            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "       72   310   210           107   250   64   112   16665
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                             227
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "       70   40   48   53   4       3           20
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "                   317   85   510                
Sắt phế liệu                                             15386
Sản phẩm từ cao su                                             37
Sản phẩm từ sắt thép                                             347
Sản phaẩm khác từ dầu mỏ                                             5
Sản phamả từ kim loại khác                                             80
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                   738   1808       171   299        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                       80       2   2   12254   45
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       122       149            
Sắt thép - Iron and steel Tấn - Ton     2214 541 4888 992 4770 1188 5864 2229 6125 2531 7894 2808 15366 6685 5916 2260 5328 2429 14239 8366
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "               9   69       33   25   22   2   136
Sản phẩm từ chất dẻo                                             208
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce 1000 USD   42197   125433   42734   59643   63548   54936   90837   141779   100775   181452   207839
Tân dược - Medicaments 1000 USD       128   33       46   22   27   42   58   162   242
Thiết bị phương tiện ngành da giầy "           7                                
Thiết bị, PT ngành giấy                                             12
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "           9               19   107   2   3    
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "                           8   21   4       2
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                       579       1177   915   35   1814
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           2009   3269   47   410   1496
Thuốc nhuộm - Dyes "       26   32   9       26   97   136   95        
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "       370   172   157   180   179       107   165        
Trâu, bò giống "               1427                            
Vải - Textile fabrics 1000 USD       55   103   50   164   128   232   524   1794       5812
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) Chiếc - Unit                     1 26                    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep