Xuất nhập khẩu với Na Uy
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   24143   20719   22331   27646   41879   48535   61595   73739   170534   123787   203603   255752
Xuất khẩu - Total Exports "   16606   15357   16756   20903   23474   32690   38061   49149   93781   51429   74094   89778
Nhập khẩu - Total Imports "   7537   5362   5575   6743   18405   15845   23534   24590   76753   72358   129509   165974
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   9069   9995   11181   14160   5069   16845   14527   24559   17028   -20929   -55415   -76196
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   3482   3090   2448   2507   3430   5791   7958   9644   10251   9344   14178   5111
Giày dép - Footwear "   4838   4499   6081   6174   6965   7047   8179   8510   9345   8718   12199   692
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       2143   2007   2643   3439   5693   4364   5195   3776   835   508   1654
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   1580   1353   1367   2077   2624   3436   4801   4901   5712   5998 1079 526    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 32 176 64 219 32 125 64 193 95 411 350 1872 493 2205 778 3571 953 6046   783 963 5934    
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD           11   23   77   1014   610   2161   3510   2232       23
Xăng dầu "                               1919 3830 4422   345        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   941   631   965   971   1020   878   1562   1849   2640   2027   1932   5173
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       1126   881   726   901   958   1752   1265   1727   2015   3387   329
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   266   444   738   1407   961   1815   876   1196   1388   1556   2876 438 976
+ Cá đông - Frozen fish "   164   317   480   345   235   242   559   730   333   730   320    
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   52   110   7   962   82   990   303   87   246   212   588   211
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                           14               2   1
+ Loại khác "           251                                   104
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           541   993   3774   899   1645   148
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton   72   172   269   294   299   436   441 16 806   466       1315 324 236
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD       84   139   360   257   147   350   505   8           14392
Cà phê - Coffee Tấn - Ton         21 14 147 101 42 23 168 153 149 176 257 354 494 917 182 252 325 476    
Gỗ - Wood 1000 USD       10   31               39   322   263   252       53
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       72   81   65   86   168   262   282   277   301       14713
Hàng thêu - Embroidery products "       62   30   4   25   69   119   228   5   146   292   1437
Thiết bị, PT dệt, may  "                               190   92       526   855
Máy, thiết bị hàng không "                               152   176   128       2427
Gạo -  Rice Tấn - Ton 44 14 21 10     534 153 810 269 383 134 275 104 275 110 190 139 219 146 213 136    
Dây điện, cáp điện 1000 USD                               44   114   167        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "               5   3   3   5   13   41   269   18 804 6899
+ Máy vi tính và linh kiện "   876   454                                        
Vải "                               13           386    
Sợi dệt đã xe "                               8       3   525   16
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                               7           140   8042
Nhôm - Aluminium                                         2        
Hàng sơn mài mỹ nghệ "                   3           1   35   71        
Giấy khác "                               1           4551    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               1               348
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   45                   10   34       10            
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           2       41       150    
Chè - Tea "                       1         7 15 2 3       1254
Phụ liệu giày dép                                         126       1394
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing                                         45   797    
Sữa và các sản phẩm của sữa "   32                                           59
Tàu thủy, du thuyền, phà và các tàu thuyền tương tự "                                   30067            
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "                                   610   334   956   500
Bánh kẹo                                         64   378   7901
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials "                                   539       509   3031
Phân Kali                                         22       7
Hóa chất "                                   381   39   3588    
Sản phẩm từ giấy "                                   315       197   138
Hạt tiêu "                                 33 132 60 172 2 8    
Sản phẩm hóa chất "                                   62   66 887 380    
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   34       9    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                                   22            
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Hóa chất                                         2254        
Động cơ đốt trong kiểu piston                                         6332   14191   4
Hàng thuỷ sản- Fishery products 1000 USD           630   1405   4036   7139   8741   9783   11151   15792        
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "                       6755   8512   9734   9792   14599        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                       38   72                    
+ Cá khô "                               49                
+ Loại khác "                                   1360            
Vòi, van và các thiết bị tương tự                                         2282       33503
Cần cẩu của tầu, cần trục                                         856        
Ổ bi hoặc ổ đũa                                         920        
Thiết bị, PT ngành nhựa                                         6        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles                                         9        
Bơm, máy nén và quạt không khí hoặc chất khí khác                                         956        
Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường; máy đảy chất lỏng "                   2581           1439       3073        
Hoá chất - Chemicals "   110   159   45   49   73   342   928       1033         21834 12392
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton     204 33 443 87 2952 478 1920 460 6670 1339 9224 1914 3341 1009 23697 16807 1079 526   2494    
Trong đó: + Phân NPK - Of which: Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "             504 112 1920 460 1536 423 1608 493 2664 863 15070 12607 887 380   856    
+ Phân bón loại khác "             2448 366 3624 566         677 146 8627 4200 192 147   1638 14207 6539
Giày dép - Footwear                                         18        
Máy, thiết bị hàng không                                         97       5786
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials 1000 USD                       100   88   800   511            
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           185   21   60   218   214   798           2777    
Giấy các loại "           51   91   73       23   734       526        
+ Giấy khác                                         509        
+ Giấy Kraff                                         18        
Lưới bảo hiểm công nghiệp "                               588                
Máy điều hòa nhiệt độ                                         782   2254    
Xăng dầu Tấn - Ton                                     28 32   362    
Thiết bị và dụng cụ để quan trắc 1000 USD                           638   574   211            
Sản phẩm từ chất dẻo                                         362   1415    
Đá xây dựng - Stone for construction purposes "                           759   536       1046        
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   88   34   21   55   41   100   1547   362   973            
Trục truyền động, gối đỡ trục, hộp số, bánh đà, ròng rọc                                         3513   15177    
Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ                                         3588        
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "           199               349   353   1212   4551 192 147    
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           260   337   306   546        
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           99   254   385   525 214 405   2683
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton       145 46 61 216 207 459 874 264 391 233 404 100 197 53 62 214 405   14599    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts 1000 USD       68   13   5   65   126   41   197   156   797   3073 100 714
+ Linh kiện điện tử và ti vi "   78   8                                       3
+ Máy vi tính và linh kiện "       60                                        
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "       35   117   80   109   40   79   129       91       199
Sắt thép - Iron and steel Tấn - Ton                 4 2 1 1     158 120 30 61 76 304   10    
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD       73   150   48   10   50       72   162   91        
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication                                         587   2282   192
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                           10   61   8           9
Gỗ - Wood  "               142   135   106       45           26    
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   85   35   81   48   30   173   137   27       14        
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "     61 53   249   54   83   64   57   26   58   189   6332    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                       1   10   22   10   20        
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                           18   19   99   120       89
Dây điện, cáp điện "                               11       325   151    
Vải - Textile fabrics "   131   5   65       6   16   21   9   80   98        
Đồng Tấn - Ton                             1 1       58   325    
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           1351                    
Nhôm - Aluminium "   97           646   4312   239   611       3   12   920    
Tàu thuyền các loại - Vessels "   667                       496       30057   818        
Máy công cụ - Machine-tools "                           450       33           213
Lưới bảo hiểm công nghiệp - Industrial safety nets "                           104                    
Quặng Steatit - Natural Steatite "                           96                   2253
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances "               237       892   92       172            
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                           66           820       714
Giấy loại, các- tông loại - Recovered paper or paperboard "           132           321   29                    
La bàn, các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác - Direction finding compasses, other navigational instruments and appliances "               613           22                    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "       193   13   73       45   19                   617
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                           18                   9787
Mica - Mica "                           12                    
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           12       223   102   762    
Pin và bộ pin - Primary cells and primary batteries "                           10                    
Thuốc nhuộm - Dyes "       22       24   270       3               18    
Động cơ điện và máy phát điện - Electric motor and generators "                           2                   129
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                       5   2       14            
Băng đĩa trắng và các phương tiện lưu trữ thông tin tương tự - Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena "                           1                   308
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           1       65   403       50664
Thiết bị đóng, ngắt mạch, bảo vệ mạch điện dùng cho điện áp trên 1000 V - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits for a voltage exceeding 1000 volts "                       634                        
Các bộ phận máy, không kèm bộ phận nối điện, cách điện - Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators "                       338                        
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "                       102                       53
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                   2   21               21       256
Phụ liệu giày, dép - Auxiliary materials for footwear "       1           2   12                        
Tân dược - Medicaments "               20   1   5                   403   5152
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                       3               26   1045   103
Thiết bị điện "                   449                            
Niken                                         21        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                   51                   89   5731    
Dung dịch kiềm thải ra từ quá trình sản xuất bột gỗ "           577   604                               1
Động cơ đẩy thủy "   365           309                               3
Lơ xit, nê phê lin và nê phê lin syenite "               168                                
Neo, móc và các bộ phận rời bằng sắt hoặc thép "               146                                
Thiết bị truyền sóng "               144                                
Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) Chiếc - Unit             1 12                                
Bộ phận của máy nắn dòng dạng động 1000 USD           468                                   14000
Động cơ và các bộ phận "           452                                   329
Du thuyền và tàu thuyền phục vụ du lịch, thể thao "           395                                    
Sữa và sản phẩm từ sữa "       3   5                                   851
Dầu mỡ nhờn "           1                                   184
Máy móc thiết bị cơ khí khác "   1158                                            
Thiết bị trợ giúp giao lưu hàng hải bằng sóng vô tuyến "   2617                                           695
Nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng "       2534                                       68
Bột giấy "                                   993   225       53
Giấy "                                   398           386
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   238           4703
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   142           314
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   30           8
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                                   26   50     169 327
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   19           8
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   11            
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   7           27
Sản phẩm từ giấy "                                   3   46   587    
Khí đốt hóa lỏng "                                 2 2            
Các sản phẩm bằng đồng "                                   1            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  13
                                                  4089
                                                   
                                                  1782
                                                   
                                                   
                                                  114
                                                   
                                                   
                                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep