Xuất nhập khẩu với Thụy Sỹ
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
               
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   270389   189567   196487   366986   806949   997269   1512839   1235100   2420574   2935853   3658620   2959514
      166447   94845                       236931           2651988    
Xuất khẩu - Total Exports "   103942   94722   66572   74644   120180   103890   155741   1016169   522015   2499717   1006632   1188503
Nhập khẩu - Total Imports "   62505   123   129915   292342   686769   893380   1357098   -779238   1898559   436136       1771011
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD           -63343   -217698   -566589   -789490   -1201357       -1376544   2063581        
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   8849   8393   8864   11948   18037   20168   23050   33981   32008   38768       60911
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   3016   2497   3333   3380   4171   4800   6759   8907   8497   8535       13103
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "       30   74   111   58   12   345   163   184   197       132
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   3591   4704   3077   5080   7967   11885   14707   22964   16356   21746       33950
+ Loại khác - Others "           2380           3470                        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "           815   802   2026   3854   8704   7303   6160       6049   10661
+ Hàng điện tử         142   118                                    
+Máy vi tính và linh kiện     290       697                                    
Phân bón - Chemical fertilizers "                               1508   8046           6003
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA)                                 45                
+ Phân NPK                                     259            
+ Phân Urê - Urea                                     7787            
+ Phân DAP - Ammonium dihydrogen phosphate                                 1462                
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       1497   1940   1952   4046   4693   3989   3044   3895   4830   4562   5538
Bánh kẹo                                                 340
Cà phê - Coffee Tấn - Ton   101042 104954 43334   15289 28908 18929 41833 27181 27105 19561 42632 55399 80321 115769 29396 54416 28723 41327 21965 32572 30444 42965
Cao su Tấn - Ton 19 14     253 204 40 22             181 451 108 292            
Chè - Tea "                 0 1   2             23 23   4    
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       4   6   152                       18   49   18
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable                                     5            
Đá quý và kim loại qúy                                                 884117
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           12       160       135   353
Đồng - Copper                                     5976   964   2244    
Đường  "           16                                    
Gạo -  Rice Tấn - Ton 33416 5845 56880 7889 12311 1858 16082 2584 119051 24817 7640 1901 20442 5094     101 56     1845 663 2100 851
Giấy các loại - Paper and paperboard                                                 100
Giày dép - Footwear 1000 USD   7190   8269   9385   13155   12806   14420   17170   19396   20665   18988   17862   22481
Gỗ - Wood "           168   3   13   46   1   16   57   120   295   134
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   16915   11061   7959   9053   6745   8479   11299   12166   10261   12880       15065
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "       1044   2027   2722   2143   3253   2587   2240   3673   3672   3374   2951
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   260   194   192   331   446   529   694   1623               1929
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   734   1282   798   954 9 2013   504   777   690   1151       2180   4073
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art 1000 USD       300   249   24   101   1090   2268   2001       1071494        
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art                                     129637            
Hàng thảm các loại "                   5           1                
Hàng thêu - Embroidery products "       211   341   64   142   106   72   104   234            
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled " 5 25         48 176 12 53 29 131 48 230 48 221 371 2059 84 406   4 102 1019
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 306 1303 177 301 25 40 15 34 31 40 15 27 15 32 25 78                
Hóa chất "                               48       541   3417   3
Kim loại thường khác                                                 1266
Lạc nhân - Ground nuts, shelled Tấn - Ton                     2 1   2               5    
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 9087
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "                               180   2   615        
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield 1000 USD                               206   257   46   1370    
Ngô hạt - Maize (corn) 1000 USD                   11   30   23               1    
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               9       5        
Phụ liệu giầy dép "                               91   108            
Phụ liệu may mặc "                               52   49   106   68   1623
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 1165
Quặng và các khóang sản khác                                                 39
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           1449   1031   3253   6083   3090   4844
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       443   170   239   195   256   179   133   343   364        
Sản phẩm chất dẻo                                                 5419
Sản phẩm đá quý, kim loại quý 1000 USD                               71   158127   517383   2400117    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       317   511   428   719   1660   2070   2397   2517       3127   4575
Sản phẩm từ cao su                                                 141
Sản phẩm hóa chất                                     303   304   7569    
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           708   1082   1995   2665   2747   3206   4914   5451        
Sản phẩm từ giấy                                     46       517   28
Sắt thép                                 722   37717       2310   343
Sợi dệt đã xe "                               4   90   68        
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 24
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   1268       10                                    
Than đá - Coal Tấn - Ton                 72001 2752 45700 3126 39547 573 26502 2147         33218 14774    
Thiết bị điện dùng cho điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 62438
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                               190   154   5727        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD                       1           1   79        
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials                                     21       294    
Thuốc nhuộm - Dyes                                     3   401   2484    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               96                
Vải - Textile fabrics                                     4       3067   15
Xăng dầu                                   17 29   273   11    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       3659   1746   578   1450   1325   1307   1096   2118           1042
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) "                               180   34 36 76        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts 1000 USD           282   839   1122   1749   1580   9419   10781   12976   13692    
+ Linh kiện điện tử và tivi "   268   103   247                                    
+Máy vi tính và linh kiện "           35                                    
Phân bón - Chemical fertilizers " 89991 10832 150080 17050 29028 3477     34325 7998 24878 5876 86353 18458 6097 978 7092 3342 86012 25505        
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate " 43993 5582             3600 652 15338 3344 73586 15379                    
+ Phân Urê - Urea " 45998 5250 150055 16975 29013 3435 45976 7610 23705 5347 9519 2487 12726 2991     6594 2901 22000 6820        
+ Loại khác - Others "                 20 46 21 44     24 52                
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) "                             6073 926     22796 2824        
+ Phân DAP - Ammonium dihydrogen phosphate "                 7000 1953                 41216 15837        
+ Loại khác - Others "         15 42                     498 441            
Giấy các loại - Paper and paperboard "     9 33   17   103   144   240   138       526   258   280   299
+ Giấy Kraft - Kraft paper "                       45   41           81   14   39
+ Giấy khác - Other paper "                           98   139       177   266   261
Hàng thủy sản "               78               99           51238    
Trong đó: + Cá đông "               61               79           11203    
+ Tôm đông - Frozen shrimps "               6       13               294   28705    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               28       54       327   105   118        
Bánh kẹo                                     265   6   321   1147
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng                                     663            
Bộ phận và các phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ                                     4            
Bông xơ - Cotton "   14103 11901 15007 10888 11021 10756 13786 17839 27141 22854 25777 11888 14784 14515 19074     12013 15116 2096 4115 242 531
Bông xơ - Cotton                                   15020 23337            
Bột giấy                                     68   626   568   3
Cà phê                                     100   5        
Các chế phẩm thực phẩm khác                                     443            
Các sản phẩm bằng đồng                                     63            
Các sản phẩm bằng nhôm                                     108            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép                                     1875           3603
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           8609   4088   6646           7812
Cao su Tấn - Ton                                 46 109 258 479     97 313
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton       574 3808 1954 125 454 46 123 648 293 73 247 543 1001 407 902 1866 2403 311 1188 304 1812
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải                                     2            
Chì  - Lead Tấn - Ton           2       3305   2700   5932 4660 12566   8208   3341        
Clanhke - Clinkers "                 13113 226     11503 443 79409 3290 114299 5649 11536 542        
Cưa tay và lưỡi cưa                                     7            
Dầu mỡ động, thực vật "           15   16   34                       100    
Dầu mỡ động, thực vật                                     56   31       141
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "           21       8   7   4   2       1   44   113
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "               123       76       205   511   925   583   1999
Đá quý và kim loại qúy                                                 1475165
Đồng - Copper Tấn - Ton       17   14       5435   8749   1110 7993 22200   3974           460
Dụng cụ chỉnh hình, máy trợ thính                                     1529            
Giày dép - Footwear "                       15       52   68   157        
Gỗ - Wood "                       306       296   1501   120   448   192
Gỗ và sản phẩm gỗ "               399                                
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                       125       33   52   64   11444    
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                               35   261   41        
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               37       18       18   30   1324   422   53
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                               33   9   289        
Hàng thảm các loại                                     107            
Hàng  điện da dụng và linh kiện                                                 207
Hàng thảm các loại - Carpets "               32       92       36                
Hàng thêu - Embroidery products "               286       8               1   67    
Hoá chất - Chemicals "   723   677   1156   1110   1078   982   1106   1434   1586           4687
Kẽm - Zinc Tấn - Ton   341               108   2646   4149 175 713               205
Khí đốt hóa lỏng                                   1895 834       1    
Kim cương chưa được gắn hoặc nạm dát                                     65            
Kim loại thường khác "           745                       13   12   18    
Kính xây dựng "           16       12           5           6    
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện                                     14072            
LK điện tử, máy tình nguyên chiếc và linh kiện máy tính                                                 17638
Linh kiện phụ tùng xe máy                                                 92
Linh kiện phụ tùng ô tô                                                 793
Lốp ô tô "                   77               205   253   2   5
Máy công cụ                                     724            
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 7
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "       25       9   3   131   1               8    
Máy in và máy phụ trợ để in                                     1126            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí                                     57            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   1861   21   671   328   156   522   379   860   1101       8147   1724
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng                                     338            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng                                     27            
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 83658
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   6210   1182   4903   1597   2472   1142   111   714   2391   579   2351   3972
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "       865   132   61   25   358   256   83   843   572   32   169
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   722   197   155   49   254   37   441   58   249   23       127
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                           49   304   9624   260       4045
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile                                     1169            
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials 1000 USD   290   268   395   749   501   363   301   458   1413   1949   5536   5241
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt                                     22            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton       208   590   1824   3635   293   457 56 538   1136   954   2246   1306
Nhựa cánh kiến; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và chiết xuất từ thực vật                                     2            
Nhựa đường - Asphalt "                       1                        
Nồi hơi                                     39            
Ô tô tải nguyên chiếc Chiếc                             2 29                
Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                   889                            
Phôi thép "             7132 2118 22246 7735                 42483 17982 16 16    
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "       16   113       277   11   9           360       6
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   1708   1085   1371   589   504   224   578   344   351   106       323
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 29 92 202 821   993   541   156       490           4   2   1
Pin và bộ pin                                     201            
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 21
Quặng và các khóang sản khác                                                 31
Sách và các ấn phẩm tương tự                                     11            
Sản phẩm bằng thủy tinh                                     1            
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 930
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 268
Sản phẩm cao su                                     784   664   952   1098
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD               3               19                
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD                       73       11   24       15   1
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               448       996                   7382    
Sản phẩm từ chất dẻo                                     3769   4949   5460   6231
Sản phẩm từ giấy                                     186   217   7   638
Sắt phế liệu                                     142           194
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 1020 281 6035 1208 44348 9430 52657 16923 77370 33561 68838 31882 11795 5347 9017 3925 3036 3814 65571 28991 754 449 5 40
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   78   285   84   129   13   7   5   2   19   564   382   107
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   424   15       42   427   278       207   978   555       876
Tân dược - Medicaments "   22105   23140   29896   40541   51053   60696   34620   45919   57390   67020   45572   58221
Than đá - Coal                                     51            
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia                                     128            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện                                     1082            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện                                     179            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V                                     324            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ                                     157            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc                                     1638            
Thiết bị và dụng cụ ngành y                                     1247            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí                                     460            
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "           12   109   72   36   42       398       207   520
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   3133   4486   6710   7292   5786   4638   4036   18741   38342       11786   25320
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   251           2342   119   43   54   604       175   134   231
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD       1601   11   2548   858   1828   225   274   140   8408   2225   705
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           689   188               856
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials                                     103   1823        
Thuốc nhuộm - Dyes 1000 USD   132   427   425   80   1093   207   323   651   606            
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials 1000 USD 110 1730 157 3039 791 11529   10022   17152   15932   389   953   1313   3028   27627   19131
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay                                     1602            
Tua-bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh                                     3502   22712        
Vải - Textile fabrics 1000 USD   470   1411   1208   1612   1824   2419   2292   2005               3783
Vải - Textile fabrics                                     2265   75        
Vàng chưa gia công - Gold unwrought "               143770   480343   678946               729261        
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm 1000 USD                               766241   1637289   145225   758430    
Vòi, van các loại                                     84            
Xăng dầu Tấn - Ton 71615 1695                         6 12     16951 7587 22 46    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "               59               1           982    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) "                   23   418   391           77        
Xơ dệt (sợi chưa xe) "       35   1                       141            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep