Xuất nhập khẩu với Tây Ban Nha
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá (1000USD) Lượng Trị giá (1000USD) Lượng Trị giá (1000USD) Lượng Trị giá (1000USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   196235   205442   246170   312931   406124   487525   654837   899032   1162062   1081266   1341388   1816936
Xuất khẩu - Total Exports "   137277   158530   178963   234204   312025   410799   558019   759634   962237   939901   1110792   1554720
Nhập khẩu - Total Imports "   58958   46912   67207   78727   94099   76726   96818   139398   199825   141365   230596   262216
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   78319   111618   111756   155477   217926   334073   461201   620236   762412   798536       1292503
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   2302   4694   5936   10556   34353   53363   103950   136227   156161   154095       163774
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   176   1188   1792   4073   25952   41504   83970   118020   136526   131753       121053
+ Tôm đông - Frozen shrimps "       1650   159   1401   1118   2150   2602   867   4343   2112       5104
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   1422   473   955   2323   1427   3254   4599   1454   1048   2306       13143
+ Loại khác - Others "           3030           6454                        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   1451       2585   2690   2671   2383   9199   16458   5715       12253   37756
+ Hàng điện tử "   1451   3370   2582                                    
+ Máy vi tính và linh kiện "           3                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       4691   6817   7841   6209   12736   11643   12544   23403   30663   28761   31468
Bánh kẹo                                                 94
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 28332 17714 55460 22731 49367 22324 57787 38597 67736 44328 63910 54262 75440 90085 95854 151091     81682 117914 80910 118534 63304 135962
Cao su - Rubber Tấn - Ton 1985 1275 4701 2613 8769 5579 7774 7398 7563 9341 6996 9420 8079 14590 7287 14946 7973 18625     6733 20652 8734 37345
Chất dẻo "                               50   627   783       113
Chè - Tea Tấn - Ton         22 21 40 38 183 140 48 41 91 80 166 168   177 13 24 272 395    
Đá quý và sản phẩm 1000 USD                           21794   21524   3       299 448 4614
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                   6       28   17       46       86
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       1       3       346   831   1624   1102   149   754   306
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           1178       2784       1427   2604
Đồng - Copper                                     34            
Gạo -  Rice " 264 55             262 101 97 35 513 234 1563 658 4885 2308 4049 1600 844 393 1195 716
Giày dép - Footwear "   39162   45012   54105   73445   78142   89918   104902   128151   203513   214049   238211   238305
Giấy khác "                               14   37   17   1089   9
Gỗ - Wood "           16   36   46   28   119   82   84   83   434   27
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   45208   51147   48879   44327   70765   88323   114943   158905   229887   274387   344256   398702
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   738   893   1849   2642   3786   6575   6215   8140   5556   2217       2978
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   3625   4684   4880   5776   8661   9663   9574   11246   1117   436       6022
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton       103   101   78   138   413   387 16 1138   749   2403   587   628
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art 1000 USD   464   287   175   222   374   972   3473   5067   5228   1439        
Hàng thêu - Embroidery products "   225   252   396   597   1193   2256   2684   3926   2111            
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "         16 75 32 120 300 1412 898 4622 1141 5328   7394 1717 10802 1156 6328 1105 7071 1122 10256
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 208 753 852 1398 948 1294 1345 1979 1816 2710 2969 4383 3398 5917 2030 7498 2873 11157 4109 10696 1889 7411 3970 24520
Hóa chất "                               289   1462   266   5773   83
Hoa hồi "       167   41                                    
Kim loại thường và sản phẩm                                                 68
Kính xây dựng "                               9                
Lạc nhân - Ground nuts, shelled "                     11 10                        
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 14998
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "               1585   1397           9360   2            
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               306       2371   1661    
Máy móc, TB thông tin liên lạc                                     27            
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               289       2   4036    
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "                               15   25            
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "                               6693   1   61        
Máy, thiết bị hàng không 1000 USD                               162   364   713        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials                                     16   27   15867    
Nhôm - Aluminium                                     3   2149   1030    
Phân bón - Chemical fertilizers                                                 2
Phụ liệu giầy dép "                       13       45   19   566   7299    
Phụ liệu may mặc "                               398   350   403   302   15563
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette                                     300            
Phương tiện vận tải phụ tùng                                                 6339
Quặng                                                 1
Quế Tấn - Ton                             4 5   19   14        
Săm ô tô "                               363   54   54        
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           8091   3910     5896 10673   6474   7196
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD       13   28   27   11   23   30   2   108   97        
Sản phẩm chất dẻo                                                 11628
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                               1           3245    
Sản phẩm từ cao su                                                 200
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   4999   5693   7983   10115   21905   33704   28293   34778   29324   19980   19649   18770
Sản phẩm hóa chất - Chemical products                                     637   738   25870    
Sản phẩm hóa chất - Chemical products                                                 666
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       2251   1796   1070   967   2550   3896   11182   8739   10423   10978    
Sản phẩm từ giấy - Aticles of paper                                     237       429   24
Sắt, thép - Iron and steel                                     17969   146   53   376
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 1660
Sợi dệt đã xe "                               2370   927   65   1191    
Thảm các loại "       3   10   2               36   37           33
Than đá - Coal Tấn - Ton             15000 602 25000 675     20 2                    
Thiếc 1000 USD                   1                            
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 320460
Thiết bị, PT dệt, may "                               608   198            
Thiết bị, PT ngành giấy "                               6       75        
Thiết bị, PT ngành nhựa "                               230   108   81   529    
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                   52       69   203   72           81
Thuốc nhuộm - Dyes "               2689           1275   7058   1   281   737    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials                                     99   127        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh                                     28       26   63
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               1536   1263   309        
Vải 1000 USD                               640   315   299   2646   2652
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       227   1345   2333       2312   667   48   186   237   679   290
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               4503   3095     7 33    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports 1000 USD   925   628   848   1291   2884   3010   4348   5822                
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts Tấn - Ton   198   106 506 319 57 103 305 436 302 401 644 1025 1229 2236   2081   1059   12253   2654
+ Linh kiện điện tử và tivi 1000 USD               212   991   2618   3305   2208                
+Máy vi tính và linh kiện                             1615                    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "                       688           5582   1988   167798   6897
Trong đó - Of which: Tấn - Ton   176   9   13   17   281   42   72 687 1887                
+ Cá đông - Frozen fish 1000 USD               2138   2133       1797   1677   1505   1152   134921    
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   345   1409   827   551   828   573   4975   1619   419   103   6282    
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "               567       632   525   1595           11337    
+ Loại khác - Others "   310   2543   3621   2749       2396   1664   1409                
Phân bón - Chemical fertilizers "               70       63   89   196 377 273 143 245 114 143    
   Trong đó - Of which: + Loại khác - Others "     64 118   110   192   150   180   120     350 225            
+ Phân Kali "                   3       11     27 48            
Giấy các loại - Paper and paperboard "   507   349   687   169   94   306   423   142   149   799        
+ Giấy Kraft - Kraft paper Tấn - Ton                             76 140   9   49        
+ Giấy khác - Other paper 1000 USD         3 58   80   58   72   99   49   140   750       1507
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets "                           148   18   166   173        
Bánh kẹo                                     77       33   319
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng                                     1077            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ                                     1            
Bông xơ - Cotton 1000 USD           11   6   12   41   16       111     786 1872 152 407
Bột giấy                                     176   250   1055    
Các chất men kính, men sứ, men sành, các chất bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự - Vitrifiable enamels and glazes, engobes, liquid lustres and similar preparations "                       1051                        
Các chế phẩm thực phẩm khác                                     95            
Các sản phẩm bằng đồng                                     1            
Các sản phẩm bằng nhôm                                     202            
Các sản phẩm bằng Niken                                     2            
Các sản phẩm bằng sắt thép "                       7           4618       6474   5763
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products Tấn - Ton 4448 6861 6483 7719 7043 9507 5185 6339 3171 5207 4185 7629 2995 4654 2140 5109   24636   21243       40273
Cám, tấm, phế liệu từ ngũ cốc, cây họ đậu - Bran, sharps and other residues of cereals and leguminous plants "                       691                        
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu                                     30            
Cao su - Rubber "       1688   1207   2   19   2   351   6     1497 253 6733 20652 6760 1549
Cao su - Rubber "                       1278                 1629 767    
Cầu dao, cầu chì và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp trên 1000V - Switches,fuses and similar products, for a voltage exceeding 1000 volts Tấn - Ton                         8 18                    
Cấu kiện nổi khác "       155   53   88   122   32   492   551                
Chất dẻo - Plastics in primary form "               27       36         914 2025 1429 2679 6210 15170 8349 21706
Chất tải thuốc làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc hãm màu - Dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs "                   4022   782                        
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải                                     101            
Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật - Preparations of a kind used in animal feeding "     11 1445 7 314         2 133                        
Chỉ catgut, chỉ phẫu thuật vô trùng, xi măng hàn răng, chất thử nhóm máu, thuốc thử chuẩn đoán vi sinh - Sterile surgical catgut, similar sterile suture, dental cements, blood-grouping reagents, microbial diagnostic reagents "                       831                        
Cưa tay và lưỡi cưa                                     2            
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "               329   17   28   67   212   668   793   87   1072
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "                   191       5   1       219   72   21
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                           109   185   218   587       373
Đá quý và sản phẩm                                                 346
Đồng - Copper Chiếc - Unit             8 220 6 190     1 44       5   3   3    
Động cơ đốt trong kiểu piston                                     148            
Dụng cụ chỉnh hình, máy trợ thính                                     250            
Gạch ốp lát và các sản phẩm tương tự bằng gốm sứ đã tráng men - Glazed ceramic flags and paving or wall tiles, glazed ceramic mosaic cubes and the like "                       797                        
Giày dép - Footwear "                               5   62   31        
Gỗ - Wood 1000 USD           20   11   19   13   97   437   927   178   141   713
Gỗ và sản phẩm gỗ "       1684                                        
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                     3 7     89 168   2840   2501        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                               1297   2518       3671    
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       1318       1058                           1220    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   370   27   40   76   48   151   98   158   350       391   664
Hàng dđiện da dụng và linh kiện                                                 1838
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                       1350           7   350        
Hàng thảm các loại "       40   13   4           88       11            
Hạt tiêu -  Pepper                                     69   189 1889 7411    
Hoá chất - Chemicals "               117   609   1894       1496   2902   2692       7550
Lò nung "                           8710   2853       1934        
Lốp cao su - New pneumatic tyres, of rubber "                       817                        
Linh kiện xe máy                                                 60
Linh kiện phụ tùng ô tô                                                 866
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "   61   569   933   827       2473   2322   2557   5695   7608   4334   7632
Mật ong tự nhiên                                     13            
Máy công cụ                                     524            
Máy công cụ và phụ tùng                                                  
Máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng khác                                                  
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "                       16765                       2
Máy in các loại "       1878                           875            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh                                     81            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí                                     140       2656    
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 26474
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   79   58   10       1251   329   2876   3627   14590           585
Máy nâng, hạ hoặc xếp dỡ hàng - Lifting, handling, loading or unloading machinery "     5 288                                        
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           36       529            
Máy quay phim và máy chiếu                                     31            
Máy tiện kim loại                                 1000USD   619            
Máy và PT máy xử lý vật liệu khoáng                                                  
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "               25               126   2953   1825       3025
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production 1000 USD                           1696       301   259   125   112
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "           16   31   12   11   44   172   275       15   166
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "           236   137   356   152   440   2785                
Máy, thiết bị hàng không "                           1409       5       9   278
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile                                     78            
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu                                     6            
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "                               4316   5370   5704       15327
Nhãn hiệu, phù hiệu và các sản phẩm tương tự bằng vải dệt                                     89            
Nhôm - Aluminium "   629   899   1270   1198   2802   1790   510   1369   1846           758
Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và chiết xuất từ thực vật                                     13            
Nhựa đường - Asphalt Tấn - Ton     8 4                 100 138       22   12   21    
Nồi hơi Tấn - Ton                     3 7 41 81 197 402   2            
Ô tô các loại "                       4         17 1602         1 90
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less "               1378       2397             2 20        
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic                                     357            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                       102   524   1038   1728   4808       9382
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "                               37   88           775
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "                           2   3   67   1668   4318   723
Phương tiện vận tải phụ tùng                                                 1601
Quặng                                                 94
Rượu và đồ uống có rượu                                     49            
Sản phẩm bằng thủy tinh                                     23            
Sản phẩm cao su                                     453   484   414   2282
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                       48   12   16                
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                               1   15   115   19649    
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD               75   74       91   1101           10978    
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 213
Sản phẩm từ chất dẻo                                     1332   1041   2903   2263
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 48
Sản phẩm từ giấy                                     84   387       256
Sắt phế liệu                                 1000 USD   1969           782
Sắt thép - Iron and steel "   710   314   839   1084   1330   2180   3519   4279 1925 4415 21972 12194 18353 18742 7089 13373
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD               1005   3395   102   86   302   559   601       1564
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "                             109 234   66   82   `11134   15265
Tân dược - Medicaments "       167   233                       6039   6780   16414   20125
Thạch cao                                     24            
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác                                     4            
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia                                     13            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện                                     127            
Thiết bị điện để chuyển mạch, ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện "           4253                                    
Thiết bị điện phát tín hiệu giao thông - Electrical signalling, safety or traffic control equipment "                       1038                        
Thiết bị đóng ngắt mạch, bảo vệ mạch điện dùng cho điện áp trên 1000V - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits for a voltage exceeding 1000 volts "                       909           1284            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ                                     2   1984        
Thiết bị truyền dẫn dùng cho điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến, phát thanhv ô tuyến hoặc truyền hình; camera "                               1012                
Thiết bị truyền sóng "       904   1281                                    
Thiết bị truyền sóng "       1326                                        
Thiết bị và dụng cụ ngành y - Instruments and appliances used in medical "     1 30 10 355                       834            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                               4346   6162            
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "                       1251           59       18   22
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment Bộ         171 210   2302   5205   3755   2515 535 1279   3143   4505   729   1579
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "               4185                       5   65   37
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "                       1   10   46   269           203
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "               2       6   12   12   231   26   38   1613
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "   13262   574   1068   953   4612   1297   2873   2362   2622   3551   4871   5684
Thuốc màu đã pha chế, men kính, men sứ, men sành "               80                                
Thuốc màu và chế phẩm của thuốc màu vô cơ - Pigment and preparations of inorganic pigments 1000 USD           38       145   8                        
Thuốc nhuộm - Dyes "               177           23   37   241            
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials 1000 USD                       1   40   32   180       216   171
Thủy tinh                                     587            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converts Chiếc - Unit         17 669                       39            
Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, biến thế điện, các loại máy nắn dòng và các bộ phận "           2227                                    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                   90   240   379   667   605   365        
Tua-bin các loại - Turbines 1000 USD   181   45   27   1476   1139   115   259   4735   340       2272    
Văc-xin                                     157            
Vải - Textile fabrics "                               1096   1403   2006       7698
Vòi, van và các thiết bị tương tự "           3                       5096       2246    
Xăng dầu Tấn - Ton                             20 34       26   34    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) "                       406   1195   1002       7231   6    
Xe máy nguyên chiếc                                 Chiếc-Unit 467 1057 576 1300     36 68
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "               5940                                
Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) "   9281   11153   19275   20561                 1 1146            
Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ                                   15 427     2 84    
Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) "               2099                                
Xe ô tô tải nguyên chiếc                                   1 28            
Xích và các bộ phận rời của xích - Chain and parts thereof "                       776                        
Xút Cốttích - Sodium hydroxide "                               4222                

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep