Xuất nhập khẩu với Síp
  ĐV tính 2001 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   13031   11474   15526   12781   15077   24326   24605   30178
Xuất khẩu - Total Exports "   2498   2876   4832   5880   6959   11958   13921   19333
Nhập khẩu - Total Imports "   10533   8598   10694   6901   8118   12368   10684   10845
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -8035   -5722   -5861   -1021   -1159   -410   3237   8488
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                 8628
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD       559   1242   1718   2453   6509   6477    
Trong đó - Of which:                                  
+ Cá đông - Frozen fish "       103   323   986   1492   3585   4544   5490
+ Tôm đông - Frozen shrimps "           239   251   417   2074   1397   1823
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "           31   5           5   13
+ Loại khác - Others "           649                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets "   239   10   3   20   36       3    
Bánh kẹo                                 90
Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ lớn "       104                        
Cá chế biến "   117                            
Cà phê - Coffee Tấn - Ton             37 46 38 57            
Chè - Tea Tấn - Ton 88 80     55 71 8 11 17 29 18 41        
Đá quý, kim loại quý                                 42
Đinh vít, bu lông và các sản phẩm tương tự bằng thép "       248                        
Đại biểu các loại                                 459
Gạo                               24 19
Giày dép - Footwear "   692   774   850   1101   1024   567   806   1110
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   9   179   375   94   24   135   261   42
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   87   132   222   211   247   187   188   124
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   76   57   72   122   47           14
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD   91   6   45   1       54   24   21
Hàng thêu - Embroidery products "       1   3   3   1   10   1    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton     15 67 30 165 15 85 126 598 72 375 183 1228 95 784
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton     2 3     27 53         4 21 27 197
Lốp mới bằng cao su "       11                        
LK điện tử tivi, máy tính và linh kiện máy tính                                 35
Lưới bằng dây bện, thừng, chão hoặc bằng vật liệu tết bện "       125                        
Máy móc, thiết bị, DCPT                                 39
Máy, thiết bị hàng không "                   5   5   26    
Phụ liệu may mặc                                 18
Phụ tùng máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "   692                            
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                 2695
Thủy tinh và sản phẩm                                 6
Thịt chế biến                                 1
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                 1078
Săm cao su "       3                        
Sản phẩm từ cao su                                 5
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products 1000 USD               292   382   707   2353   312
Sản phẩm từ chất dẻo                                 365
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   161   304   657   977   610   745   479   148
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       4   57   57   218   168   348    
Sợi dệt đã xe "                   11   3        
Vải dệt bằng sợi filament tổng hợp 1000 USD       125                        
Xăng dầu "                   61   383   253   1520
Xăng dầu và các chế phẩm dầu, trừ dầu thô, dầu thải Tấn - Ton     476 129                        
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "   16       51                    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                   103 258 608        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                  
Tân dược - Medicaments 1000 USD   1939   3907   6186   6707   7826   10857   10304   10366
Cá đông "                   63            
Bột mỳ - Wheat flour Tấn - Ton             14 7 42 24            
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD           10       11           56
Máy móc, thiết bị, DCPT                                 2
Sản phẩm từ giấy                                 94
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   33   12   49   67       109        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "               50       54   114    
Quặng                                  6
Tàu thủy, thuyền, phà, xà lan - Ships, boats, ferry-boats, barges 1000 USD           4425                    
Tàu thuyền "       4425                        
Tàu thuyền và cấu kiện nổi dùng cho việc phá dỡ "   8072                            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep