Xuất nhập khẩu với Manta
  ĐV tính 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   7012   9101   864   2343   2184   1241   61445   26132   3453
Xuất khẩu - Total Exports "   204   506   758   2120   1926   1241   2810   3312   3453
Nhập khẩu - Total Imports "   6808   8595   106   223   258       58635   22820    
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   6604   -8089   652   1898   1668   1241   -55825   -19508   3453
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                      
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD       11       165   85   297   806   732   1024
Trong đó: + Cá đông - Of which: Frozen fish "   12       51   106   13   110   495   419    
+ Mực đông "                       3   2   6   25
+ Tôm đông "                       63   47   143   104
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       18   42   136   94   110   187   209   195
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       2           5   95            
+ Máy vi tính và linh kiện "   1                                
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton                 16 75 16 91 32 233 31 145 48 315
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD   6   66   19   56   84   78   78       54
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   43   114   110   228   139   49   44   100    
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                   4   38   105   135   189
Săm ô tô "                       25            
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "           2   16   3   20   14   22    
Gỗ "                       11            
Balô, cặp, túi, ví "           1           5       17   3
Giày dép - Footwear "   48   23   102   74   90   2       11   4
Sản phẩm bằng sắt thép "                       1       36   4
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   16   14   42   12   34   1            
Máy, thiết bị hàng không "                       1       1    
Tàu kéo và tàu đẩy - Tugs or pusher craft 1000 USD                   800                
Sơn, véc ni - Paints and varnishes "                   91                
Tổ máy phát điện - Electric generating sets 1000 USD                   60                
Dầu hóa hơi - Vaporising oil "               753                    
Cà phê - Coffee Tấn - Ton         57 37 230 228                    
Hàng sơn mài mỹ nghệ 1000 USD           89                        
Xăng dầu và các chế phẩm từ dầu thô, dầu thải Tấn - Ton       86 310 84                        
Cá chế biến 1000 USD           43                        
Cao su Tấn - Ton         20 27                 20 58    
Xà phòng và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng 1000 USD           12                        
Gạo Tấn - Ton                             25 11    
Săm cao su 1000 USD           7                        
Hàng thêu "       6                            
Xăng dầu "                         1542 973   1695   905
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                           101        
Hạt tiêu "                         14 43 15 35 21 69
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, sữa "                           41        
Sản phẩm hóa chất "                           6        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                      
Nút chai lọ và nắp đậy - Stoppers, caps and lids 1000 USD                   73                
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton                 37 53                
Dải, mảnh trang trí dạng chiếc - Ornamental trimmings in the piece 1000 USD                   43                
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                   36               30
Hoá chất - Chemicals "                   20                
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                   9                
Gỗ - Wood "               28           35        
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               17                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       46       7                    
Khung và gọng kính "           47                        
Xà phòng "           27                        
Mực in "           14                        
Tàu thuyền "       8450                       22788    
Cá đông "       21                            
Tàu thuyền và cấu kiện nổi dùng cho việc phá dỡ "   6800                                
Tàu thuyền các loại                             58600        
Nhôm                                 28    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep