Xuất nhập khẩu với Urugoay
  ĐV tính 2005 2006 2007 2009 2010
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   15027   22376   36162   39954   64624
Xuất khẩu - Total Exports "   2383   3424   6055   8653   16355
Nhập khẩu - Total Imports "   12644   18952   30107   31301   48269
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -10262   -15528   -24052   -22648   -31914
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                      
Giày dép - Footwear 1000 USD   1047   1638   2490   2493   5503
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "       42   1119   1113    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   705   488   502   942   1818
Săm ô tô  "           451        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "   125   221   345   603   1009
Hàng thuỷ sản - Fishery products "       445   191   1095   3453
Trong đó - Of which:                      
+ Cá đông - Frozen fish "       275   112   891   2858
+ Tôm đông - Frozen shrimps "       78   80   204   395
Dây điện, dây cáp "           120   5    
Cao su - Rubber Tấn - Ton 40 57 40 90 40 86 40 69 36 87
Sản phẩm bằng plastic - Articles of plastic 1000 USD   17       57       182
Hàng mây, tre, cói - Articles of rattan, bamboo or rush "   5       40       4
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   43   33   31   79   92
Hàng gốm sứ "           12   14   18
Hàng thêu "           2        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   4   17       3   9
Đồ chơi trẻ em - Toys "       16           41
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                      
Gỗ - Wood 1000 USD   7581   12883   18634   16629   18818
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   3558   3287   6313   4185   10491
Tân dược - Medicaments "   31   164   1210   4076   3608
Vải - Textile fabrics "   325   384   1141       15
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "       968   762        
Sắt phê liệu "           335        
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       116   189   694   2328
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "       114   121       121
Cá đông - Frozen fish "   359   273   37        
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "       694            
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "       1            
Thiết bị, PT dệt may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "   40                

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep