Xuất nhập khẩu với Pháp
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   714322   767891   737032   907099   1172520   1100524   1218280   2039742   1563565   2064115   2863851
Xuất khẩu - Total Exports "   380111   467478   437850   496142   555093   652835   797183   884389   809633   1095148   1658884
Nhập khẩu - Total Imports "   334211   300413   299182   410957   617427   447689   421097   1155353   753932   968967   1204967
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   45900   167065   138668   85185   -62334   205146   376086   -270964   55701   126181   453917
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
Hàng thuỷ sản- Fishery products "   7300   18101   16161   19131   24527   39303   53017   63854   83909   122390   131664
Trong đó - Of which:                                              
+ Cá đông - Frozen fish "   2323   3278   3483   4873   8497   9509   15075   24188   33731   53421   33465
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   883   955   469   783   3469   13301   14680   20123   26431   34139   33115
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   736   505   291   1436   288   185   1398   2087   7832   1414   298
+ Loại khác - Others "           11918           16307                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   5372   7666   5572   9773   5694   23878   39256   24134   5537   28847   60869
+ Máy vi tính và linh kiện "   488   754                                    
+ Hàng điện tử "   4884   6912                                    
Bánh kẹo                                             11292
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       19870   19667   20341   25630   28356   31041   39359   43112   60929   75043
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 15803 10052 35572 14863 28023 12607 34932 23800 29441 19144 27607 22966 22002 26539 31744 49049 25886 37827 17690 26038 16312 34326
Cao su - Rubber " 8030 5024 9098 4710 8311 5364 7575 7200 9053 10923 8067 11359 8348 16581 5490 11742 2714 5300 3321 11740 3370 16109
Chất dẻo "                               40     2374 9581   51
Chè - Tea " 20 58 443 420 16 71 60 155 83 126 26 107 77 80 72 119 42 134 26 84 81 251
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                       11   4   92   5       728
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "           27   1           1979   5642   3501   4771   458
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       246                           751        
Đường                                             4
Đá quý kim loại qúy                                             53149
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           1321           3374   4563
Đồng "                               3   116   700    
Gạo -  Rice Tấn - Ton 23 10 30 10 43 10 220 94 506 204 992 406 864 378 258 132 4228 1968 2584 1070 1313 763
Giấy các loại "                               58           506
Giày dép - Footwear 1000 USD   139600   167551   181867   193818   182935   180373   195469   201225   159778   194622   244879
Gỗ - Wood "       1243   509   407   1021   138   1464   2014   2761   1182   1167
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   81939   104765   75092   72604   96842   109727   156855   157672   142250   157888   196541
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   10030   11140   12477   12300   17297   20317   19894   23476   18147   17703   19082
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   5166   5709   5806   7232   8472   7510   14690   17109       109   9617
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD   1491   2240   2633   2868 13 3615   3482   3401   3774   511   5191   10522
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "   23265   22554   30656   27138   34560   35997   48992   52306   41979   283    
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD   1822   1782   891   1004   2024   1449   1195   1611       1170    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 16 79 413 1527 22 79 40 132 119 555 399 1977 328 1422 426 1807 1313 6205 903 5498 1913 7954
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 508 2145 1490 2400 1799 2658 1995 2907 1403 2009 2378 3266 2074 3251 1302 4599 2589 7500 1924 6991 2041 11975
Hóa chất "                               410       17201   5
Hoa hồi "   227   829                                    
Kim loại thường và các sản phẩm                                             2291
Kính xây dựng "                               7   1        
Lạc nhân Tấn - Ton                 2 4         27 22           36
Lốp ô tô "       13                       1       1843    
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               1889   70   35121    
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             29817
Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD                               18       3068    
Máy, thiết bị hàng không "                               5490   15577        
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               104   37   7476    
Phụ liệu giầy dép "                               148   509   4365    
Phụ liệu may mặc "                               374   526       11961
Phương tiện vận tải phụ tùng                                             30267
Quặng và các khoáng sản khác                                             3
Quế - Cinamon "     13 20               3           6   12    
Sắn                                             13
Săm ô tô "                               4            
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           5663   5184   30102   12080    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD       5083   4764   3893   4169   5241   4957   6260   6839        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                           78   327            
Sản phẩm từ giấy                                             3146
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   20384   27476   26187   29162   54298   74064   83268   93566   67769   81844   82541
Sản phẩm hóa chất                                             7956
Sản phẩm từ cao su                                             2102
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       4716   5242   6104   7620   8987   13689   24955       32242    
Sản phẩm từ sắt thép                                             14267
Sản phẩm chất dẻo                                             31527
Sắt thép 1000 USD                               106       43   365
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                             4508
Sợi dệt đã xe "                               1869   15        
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       3017   17                           16638    
Tân dược "                               238   946        
Thạch cao "       3                                    
Thảm các loại - Carpets "       710   105   64   26   12   12   16           3
Than đá Tấn - Ton 45000 1058     112157 2946 116400 3113 67120 2056 99694 6215 85857 5214 181832 11872 67120 5624   3388    
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                             444823
Thiết bị, PT dệt, may "                               807   2664        
Thiết bị, PT ngành nhựa "                               29            
Thủy tinh và sản phẩm                                             1138
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   384   2186       155   6   4           117       45
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "       1                       199   3   90    
Vải "                               712   424       6318
Xăng dầu "                               3130 304 536 841 2182   1538
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       30   507   303   2516   7225   126   102   271   612    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               1424   49 90 62    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "   3407   10613   2764   4551   17729   5669   5204   10627   8752   12293   16538
+ Máy vi tính và linh kiện "   1873   8203                                    
+ Linh kiện điện tử và tivi "   1534   2410                                    
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton 67409 7752 7308 538             121 54     6182 3000     1 34    
Trong đó - Of which:                                              
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate " 9951 1816         20 10     20 14     5552 2748            
+ Phân NPK - Ammonium dihydrogen phosphate "                     101 39                    
+ Phân Kali " 6588 1075 294 66 2730 614                 630 252            
+ Phân Urê " 19502 2399                                        
+ Phân SA " 8700 626                                        
Giấy các loại - Paper and paperboard "   367 187 581   298   408   696   907   813                
+ Giấy khác "                               1656   10   3558   3673
+ Giấy Kraft "               6   21                        
Hàng thuỷ sản - Fishery products "               87       432   682   1292   516       737
Trong đó - Of which:                                              
+ Cá đông - Frozen fish "               5       122   135   728   294        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                               3   5        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                       3   116   390   98        
+ Loại khác - Others "                       308                    
Ô tô nguyên chiếc "             42 5279             8 426 17 2507 24 3658 100 10404
+ Ô tô khác nguyên chiếc "                             3 395 9 2113        
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less "                         13 121 5 31 5 31        
Ô tô các loại (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles (including unassembled) Chiếc - Unit         70 3222     15 2892 3 737                 17 558
+ Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) "     3 42             1 58                    
+ Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) " 10 155 72 1912 3 373 14 2803 7 2403 2 679             10 2921    
+ Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) " 44 1857 1 48 17 1853 24 2347 7 477                 8 670 79 9807
+ Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport above 12 seats (including unassemble) "         50 996                                
+ Ô tô dưới 9 chỗ ngồi                                           5 39
  Trong đó - Of which: Xút côt tích - Sodium hydroxide "                       20                    
ắc quy điện - Electric accumulators "                           271                
Bánh kẹo                                             896
Bạc - Silver "                           201                
Bạch kim - Platinum "                           164                
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               19       99   237   944   1218        
Bánh khô dầu và phế liệu rắn khác "           2047                                
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "               7197           1074                
Bộ phận chuyên dùng cho động cơ điện, máy phát điện, tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Parts suitable for use with the electric motor and generators, generating sets and rotary converters "                       4573                    
Bộ phận, cấu kiện bằng sắt hoặc thép - Parts of structures, of iron or steel "                       4485                    
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   8693 3931 4990 8647 8283 7949 8724 1055 1716 6501 7269 11191 13438 3016 3730 3496 3929 2609 4447 752 1723
Bột giấy Tấn - Ton                             1523 924   152   662   176
Bột mỳ - Wheat flour Tấn - Ton 6557 1608 1645 362 5270 1334     33 13 46 15 49 19 4 3   2   2    
Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp - Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones "                           17                
Cà phê - Coffee "                               4   9        
Các loại ống, ống dẫn và thanh dạng hình rỗng, không có nối, bằng sắt hoặc thép "               43944                            
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           1093       4143   2377    
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "                           4097           15986    
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           22295   19949   1868   57636   41790
Camera vô tuyến truyền hình "               2563                            
Cần cẩu, cần trục các loại "               9107                            
Cao su - Rubber "               8130       146     2530 7349 2756 6496 3236 10842 7859 16598
Chất cách điện - Electrical insulators "                       6269                    
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   1173   1831 1017 1073 1288 1868 1152 2151 1817 5222 1504 3623 1581 4582 2206 5063     1918 9120
Chè - Tea "                           7   14   22        
Chế phẩm chống kích nổ, chất làm chậm quá trình ô xy hóa và phụ gia chế biến - Anti- knock preparations, oxidation inhibitors and other prepared additives "                       5363                    
Chế phẩm dùng làm thức ăn cho động vật nuôi "               1723                            
Chì - Lead 1000 USD           7   2   8   12   17   16       10    
Đá quý - Precious stones "                           82                
Da sống (trừ da lông) - Raw hides and skins(other than furskins) "                           141                
Da thuộc - Leather "                           9                
Đá xây dựng - Stone for construction purposes "                           69                
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "   503 665 576 593 129   331   500   256   125   105   192   75   120
Dầu, mỡ nhờn - Lubricating oils "   439   272   106   80   16   19   22   37   15   133   520
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "               1620   1503   1417   626   7326           2818
Điện da dụng                                             1237
Đá quý kim loại quý                                             20090
Đồng - Copper Tấn - Ton       60   178   230   1282   427   989 64 546           508
Động cơ điện và máy phát điện - Electric motor and generators "                           1498           12915    
Động cơ đốt trong kiểu piston - Spark- ignition piston engines "                           730                
Đường - Sugar "       3               18   35   38   50   1    
Đường lactoza, mantoza, glucoza, fructuza ở thể rắn, mật ong nhân tạo, đường caramen - Lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form, artificial honey, caramel "                           1182                
Gạo -  Rice Tấn - Ton                             1 2   15        
Gia cầm sống - Live poultry "                           488                
Giày dép - Footwear "               46       13   42   201   154        
Giấy loại, các- tông loại - Recovered paper or paperboard "                           322                
Gluten lúa mỳ "               2709                            
Gỗ - Wood "                   2225   1956   3375   4778   4598   5111   5190
Gỗ và sản phẩm gỗ "               967                            
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                   1689   1877   689   940   2721        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD                           114   253   106        
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                       16   9   27   6   109    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               379   1006   451   330   928           540
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "               2928   2963   1636   3210   3233   3920        
Hàng thêu - Embroidery products "               414               5   1526        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                               1   151        
Hạt tiêu -  Pepper "                               1   60        
Hoá chất - Chemicals "   2437   4252   5775   4935   5130   8071   9657   11581   13849       19998
Hỗn hợp các chất thơm "               4807                            
Hỗn hợp chất thơm sản xuất đồ uống - Mixtures of odoriferous substances for the manufacture of beverages "                           6430                
Hydroxit nhôm "           1270                                
Khí đốt hóa lỏng                                             1
Kẽm Tấn - Ton                             5 22   12        
Khung, gọng kính - Frames and mountings for spectacles and the like "                           130                
Kim cương chưa được gắn, nạm dát - Diamonds, not mounted or set "                           290                
Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng được dát phủ bạch kim, dạng bán thành phẩm - Base matals, silver or gold clad with platinum, in semi - products "                           69                
Kim loại Niken - Nickel "           53   409   374   123           176   557    
Kim loại thiếc - Tin "                       3       6            
Kim loại thường khác - Other base metal 1000 USD                       1       1       1   77
Kính và các sản phẩm bảo vệ mắt tương tự - Spectacles, goggles and the like "                           18                
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "           58   43   81   1   110                
La bàn, các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác - Direction finding compasses, other navigational instruments and appliances "                           161                
Lò nung - Furnace burners "                           15                
Lò nung và bộ phận "               11116                            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "   362   692   784   1081   920   1079   2621   1645   2583       2576
Lk phụ tùng ô tô                                             5567
LK phụ tùng xe máy                                             279
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton       884   300     20 19 20 19             1242 273    
Lưới bảo hiểm công nghiệp - Industrial safety nets "                           15                
Malt - Malt "       7229   7652     630 4346   5872   5701   7596   6493   22501    
Mật ong tự nhiên - Natural honey "                           10                
Máy ảnh, camera, đèn chụp ảnh - Photagraphic, camera, photographic flashlight apparatus "                           15               116
Máy chế biến hay đóng gói thuốc lá "               2997                            
Máy công cụ - Machine-tools "                           835                
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD   117   164   426   305   620   794   595   1108   916   4613   34201
Máy in, máy in phun và các loại máy phụ trợ - Printing machinery, ink-jet printing machines for uses ancillary to printing "                           7074                
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           674                
Máy móc, thiết bị, DCPT                                             143805
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   21065   17716   22806   34762   23413   47520   42732   82094   32693   10618   1945
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           7107                
Máy photocopy - Photocopying apparatus "                           706                
Máy quay phim và máy chiếu - Cinematographic cameras and projectors "                           201                
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng - Producer gas or water gas generators "                           14                
Máy tiện kim loại - Lathes "                           88                
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   166   601   1979   474   247   962   1923   5449   11287   7699   7957
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "   2095   417   12   14   114   42   12001   44965       2285   377
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   143   212   2907   1366   1284   1107   1677   1337   90       7461
Máy, thiết bị cơ khí khác và phụ tùng "   46755                                        
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield 1000 USD   1109   16543   16485   13592   247518   61801   773   499297   141290   220463   299715
Mica - Mica "                           10                
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu - Electro-magnets, permanent magnets "                           92                
Ngô hạt "                               4   4   6    
Ngọc trai - Pearl "                           2                
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials 1000 USD   6361   3125   2471   3929   3822   4710   3814   4495   1919       4554
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt - Labels, badges and similar articles of textile materials "                           233                
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   1269   1596   1788   1436   577   403   204 148 1217   7   1560   1259
Nhựa đường - Asphalt 1000 USD                   38   1                    
Nồi hơi - Steam or other vapour generating boilers "                           12                
Nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng "       31587                                    
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic - Waste, parings and scrap, of plastics "                           18                
Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát "           3743                                
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   3687   4402   2904   1591   2664   2311   2791   4200   4204       5736
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   8316   13504   5289   548   235   449   715   624   2097   3205   5121
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 762 1670 142 2026   1911   2873   3995   5628   4955   5008   625   5353   5904
Phương tiện vận tải phụ tùng                                             13477
Pin và bộ pin - Primary cells and primary batteries "                           2                
Quặng Steatit - Natural Steatite "                           7               253
Rau đậu "           994                                
Rượu các loại "           4569                           10557    
Rượu vang nho - Wine of fresh grape "                       4188                    
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor "                   3   1   8   1   3        
Sản phẩm bằng bột giấy - Articles of paper pulp "                           28                
Sản phẩm bằng giấy - Articles of paper "                           1060       1043   837    
Sản phẩm bằng thuỷ tinh - Glassware "                           762                
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD               187       422   207   522            
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                       33   44   116   242   178   143
Sản phẩm từ cao su                                             5061
Sản phamả khác từ dầu mỏ                                             2494
Sản phẩm từ chất dẻo                                             7456
Sản phẩm từ giấy                                             616
Sản phaẩm từ kim loại thường khác                                             1147
Sản phẩm từ sắt thép                                             28546
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD               3347   3581   4734   3855   3438            
Sắt phế liệu                                             43
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 37 639 797 977 1588 813 5279 2150 4057 3405 5158 6728 6550 5185 5726 9675 33135 14353 4500 7206 6879 10383
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD   827   2532   1091   2085   2133   1141   1446   2284       1342   850
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   9041   10326   5494   6729   11398   10479   6892   12540   21236       301647
Tân dược - Medicaments "   74153   55385   61621   68145   71216   82050   107666   134691   187412   200444   235761
Thạch cao "       60   15   187                   68        
Thạch cao, anhydrit, plaster - Gypsum, anhydryte, plasters "                           52           19    
Thảm các loại - Carpets "                       7   11   26   48        
Thiếc Tấn - Ton     4 15                                   7
Thiết bị điện để chuyển mạch, ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện "               19371   58213                        
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           427                
Thiết bị đóng, ngắt mạch, bảo vệ mạch điện dùng cho điện áp trên 1000V - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits for a voltage exceeding 1000 volts "                           25582           12457    
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ - Apparatus based on the use of X-rays or of radiations "                           132                
Thiết bị truyền sóng "               3071                            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc - Surveying instruments and appliances "                           190                
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances "                           862                
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "       18   410   18   88   251   144   74   33   57   684
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   589   926   2053   945   732   2762   5582   9122   1673   2936   4454
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "       30   38   8   39   98   335   140   13259   221   15246
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD       563   119   67   179   61   2460   208   3866   7513   5234
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD               177       290   400   713   886   319   2310
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "           2016               4347   4887   12   15073   19261
Thuốc diệt côn trùng - Insecticides and rodenticides "                           493                
Thuốc nhuộm - Dyes "       151   113   88   41   77   38   31   87   3688    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 836 9969 497 6871 274 4111   4854   3639   3714   1772   2201   2975   17025   14175
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "                           2335       12153        
Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, biến thế điện, các loại máy nắn dòng và các bộ phận "               14159   12339                        
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "       188       25           79   76   21        
Trong đó: Phôi thép "             7 77 7 53 1 11     3 6   9 80 496 51 789
Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín - Birds’ eggs "                           8                
Tua-bin các loại - Turbines "                           261                
Vac xin dùng làm thuốc thú y "               2219                            
Vac-xin - Vaccines "                           3288                
Vải - Textile fabrics "   1671   7139   5941   5134   4044   3690   9417   17228   5530   4516   6657
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm - Gold unwrought or in semi-manufactured forms "                       8698   15048       11237   12373    
Vòi, van và các loại vật dụng tương tự "               2689                            
Xăng dầu Tấn - Ton 14 8     13 9                 109 211   581   407    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD               91       31       2   2        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Chiếc     32 40 68 56   39           340 205 479            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep