Xuất nhập khẩu với Mỹ
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   1096216   1476145   2911108   5081900   6158721   6786914   8832163   11805002   14533336   14117637   18005044   21484582
Xuất khẩu - Total Exports "   732779   1065335   2452782   3938619   5024819   5924024   7845120   10104538   11886750       14238132   16955367
Nhập khẩu - Total Imports "   363437   410810   458326   1143281   1133902   862890   987043   1700464   2646586   2710456   3766913   4529215
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   369342   654525   1994456   2795338   3890918       6888077   8404074   9240164   8696725   10471219   12426152
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   305090   481015   674609   796100   599911   628402   667421   730352   739133   711861   956194   1159248
Trong đó - Of which: "                                                
+ Cá đông - Frozen fish "   55150   66620   125191   111179   116978   89406   135362   131604   146511   196345   272668   403225
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   1013   3176   2392   4421   676   1901   5709   3896   6106   5729   5292   5835
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   216526   360798   353440   466083   368076   411792   366403   443193   363253   285347   383430   352988
+ Loại khác "           193586                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   886   575   8532   54145   57720   118532   261900   273559   85999   115394   198850    
+ Hàng điện tử "   886   470                                        
+ Máy vi tính và linh kiện "       105                                        
Giấy các loại - Paper and paperboard "                               5445       339       2182
+ Giấy Kraft - Kraft paper "                               2       2        
+ Giấy khác - Other paper "                               5443   5136   337        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets 1000 USD       1350   43998   66012   140838   154696   154590   199251   215790   245731   349850   459263
Bánh kẹo                                         5219   1625   26825
Bông xơ Tấn - Ton                               421                
Bột giấy - Wood pulp "                                   9            
Bột mỳ - Wheat flour                                         7        
Cà phê - Coffee " 113504 70917 146025 60071 90103 39453 109941 74053 135386 88892 117528 99055 130889 166428 135341 213470 106415 210837     152913 250035 139749 343835
Cao su - Rubber Tấn - Ton 2438 1563 3938 2130 16543 10138 12227 10842 16058 16893 19216 24755 17360 27876 22883 39120 20169 43337 18863 28711 23451 63272 24535 89566
Chất dẻo "                               1511   1429   1954 80836 141275   1100
Chè - Tea Tấn - Ton 526 422 1033 790 2246 1734 1334 1039 2381 1595 1271 1025 2099 1584 3644 2467 3819 3122 5378 5766 4581 4932 4603 5034
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats 1000 USD       7   12   11   35   11   35   1   18   73       312
Dầu mỡ nhờn "                               24       9   1031    
Dầu thô - Crude oil Tấn - Ton 402893 91370 1328717 234164 777425 147126 909484 201088 1415220 407102 1159733 468051 2087399 1029789 1474237 797576 1450210 1016221 1146482 520662 594058 360850 532420 456521
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       11   110   654   2661   3441   46894   82625   99870   91409   153779   34739
Đá quý - Precious stones                                                 72557
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           7187       39335           62089
Đồng "                               386   1302   1717   1975    
Đường - Sugar Tấn - Ton               2             12 21   10   8       12
Gạo -  Rice Tấn - Ton 62239 10873 46333 7156 21582 5691 200 38 891 239 286 102 1037 383 1316 523 2626 1610 41018 14139 14549 8515 17370 11332
Giày dép - Footwear "   87273   114747   196973   283145   414111   608283   802743   885384   1075406   1039123   1407186   1907624
Gỗ - Wood 1000 USD       20   199   2286   8607   17448   15096   17112   19263   14843   150386   18407
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   49247   47739   1034506   1998457   2462250   2600913   3055239   4463950   5120752   5009897   6113648   6777856
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   3744   5579   11011   15826   21280   28204   36878   39504   40656   29331   33026   36382
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   1686   2426   4665   9882   23615   21479   32493   34469   9311   694   2731   32225
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton   1350   2571   6469   6008 64 13913   12839   18922 2042 27989   20619 57 22168 87 25383   35637
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "       515   1040   4277   7889   9217   12864   13126   16443   21489   7905    
Hàng thêu - Embroidery products "       278   5008   13797   27655   25798   29801   27991   19353   21845   20770    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 9424 44983 12765 43516 21030 71890 28109 94405 44250 172056 34960 157249 42251 166960 51636 221146 45536 268638 51768 255880 59966 362885 46795 391946
Hạt tiêu -  Pepper " 1763 8181     11243 16947 10547 15966 18577 26902 19916 29139 17577 29722 6743 20770 13570 46586 14948 43834 16035 57669 23061 144854
Hoa hồi 1000 USD   212   73   40                                    
Hóa chất                                                 14729
Kẽm Tấn - Ton                               281   51   28   83    
Kim loại thường khác 1000 USD                               15       353       86829
Kính xây dựng "                               3968       13079        
LK điện tử tivi, máy tính và LK máy tính                                                 388039
Lạc nhân - Ground nuts, shelled Tấn - Ton 36 19       11 41 54 50 2 2 1                   23   14
Lốp ô tô "                               204   19592   25823        
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "                                   212   1201        
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "                                   77750   158223   55042    
Máy, phụ tùng máy CNTP 1000 USD                               493   613   478       581286
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                               126   153            
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               2947   2640   1345        
Máy, thiết bị hàng không "                               1243   2918   1916        
Ngô hạt - Maize (corn) "   1291       65   202   215   196   192   259   699   227   28427    
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               70       138        
Nhôm "                               1263   1241   589   13861    
Phụ liệu giầy dép 1000 USD                               279   732   5637        
Phụ liệu may mặc 1000 USD                               934   1306   5619   2628   26876
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 512529
Phụ liệu thuốc lá "                               76   434   97   9925    
Quặng và các khoáng sản khác                                                 2152
Quế - Cinamon Tấn - Ton 440 571 395 623 549 702 571 656 494 600   909   1333 946 1059   752   682   2086   1645
Săm ô tô "                               51   2   58        
Sắn                                                 474
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           35054   34432   84249 128122 196778   122188   284288
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "   3777   5621   6551   9439 251 11198   10073   12492   13216   18294   21337        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý -Articles of precious stones and metal "                           1221   1085   6082       20628    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   9352   16872   56103   124820   306679   549560   730172   860188   1051315   913599   1216514   1415933
Sản phẩm từ cao su                                                 43000
Sản phẩm hóa chất "                                   98870   97543   153307   15524
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       1206   4298   7806   24853   49333   66531   137732   166840   134859   112969    
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác "                                   38            
Sản phẩm từ giấy "                                   91612           69898
Sắt thép "                               1454   10973   5404   7406   6338
Sợi dệt đã xe "                               9038   7697   10273   2901    
Sợi từ xơ tổng hợp                                                 34556
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "   431   45   103   128   190   209   2   25   195       31    
Tân dược "                               46   45   20   46307    
Thảm các loại - Carpets 1000 USD       73   20       25   5   20   2053   3956   1741   362   221
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 164424
Thiếc - Tin Tấn - Ton             40 181   10     21 151   3               6
Thiết bị, PT da giầy                                         2        
Thiết bị, PT dệt, may "                               896   2225   8351   12617    
Thiết bị, PT ngành giấy 1000 USD                               282   3   3        
Thiết bị, PT ngành nhựa "                               47   311   1223   4749    
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   2303   628   1753   570   730   1106   329   271   413   186       474
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                                   1973   463   357500    
Thuốc nhuộm "                               63                
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials "                                   2743   4969        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   41469           34585
Tơ, xơ dệt (chưa xe)                       "         9319   17040   8211   2    
Vải "                               11132   10972   7507       201692
Xăng dầu "                               1695       16       32905
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       17   1499   867   301   1314   97   112   991   237   266   17
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               166   342   525        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit         894 10610 1482 30099 2399 42404 700 31516 1112 22350 5547 144742 9968 258966 12925 344774 3781 93762 2873 76741
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport of 12 seats or less "         40 462 70 909 101 1876 370 3362 951 17415 4546 103884     8373 206765        
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of goods "         187 3065 345 16159 302 12542 289 25499 116 2513 76 9644 106 7921 127 16856 61 5607 16 430
+ Ô tô nguyên chiếc trên 12 chỗ ngồi - Motor car for the transport above 12 seats "             1 39 1 54 5 164 1 6 2 19     8 1275        
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles "         667 7083 1066 12992 1995 27933 36 2490 44 2416 923 31196 1677 64310 4417 119878        
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                                 8180 186566     2747 60512 349 12657
+ Xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi "                                 5 171     4 97    
Ô tô loại khác                                               2508 63654
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "   12722   14655   26385   33500   50820 95359 55069   60752       123378   139571        
+ Máy vi tính và linh kiện "   7886   10946                                        
+ Linh kiện điện tử và tivi "   4836   3708                                        
Hoá chất - Chemicals "   12064   12819   15396 438 17675   15636   19974   37716   30027   37505            
+ Xút canxi - Sodium hydrogencarbonate                         581                        
+ Xút coottich - Sodium hydroxide             37           1                        
Giấy các loại - Paper and paperboard "   4145 10187 6539   6725   7703   6402   7323   9995   12532   15990   13602   18458   14542
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               913   946   2366   1458   3248   3119   3782   3433   5965
+ Giấy khác - Other paper "                           8537   9284   12870   9820   15025   8577
+ Giấy in báo "     3116 1497   1574                                    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "           4620       7113   13172   6257   7435   6919   13688       16820
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "                   3624   7547   3872   2798   2759   5780        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                   8           138   40   977        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   980   3679   1574   1664   1314   3898        
+ Loại khác "                                   2808            
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton 151207 26192 97618 17249 110953 19615 79298 16758 23400 7844 28956 9057 18443 6423 10325 4769 1214 3237 133888 53831 14478 9516    
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate Tấn - Ton 113735 20109 96994 16211 77635 13979 62886 13178 20730 6178 22860 6647 16403 4773 4120 1730     131697 50821 9962 5193    
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate " 5217 678         5264 717 2001 282 5538 1205 1581 375 5500 1200     10 18 1011 451    
+ Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "     47 54 72 185     82 91 13 8 68 108 111 98 87 143 270 278 351 359 363 398
+ Phân bón loại khác "         249 1475 1209 1213 576 1274         594 1740 1127 3093 787 2423 3153 3513    
+ Phân Urê " 28973 3679     32997 3976 9939 1650 11 18                 1124 292        
Ắc quy điện - Electric accumulators "                           1695                    
Anhydrit, plaster "                                   151            
Bạc - Silver "                           317                    
Bạch kim - Platinum 1000 USD                           147                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                       68   7156   5623   319   1541        
Bàn, ghế, giường, tủ dùng trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y "   16817                                            
Băng đĩa trắng và các phương tiện lưu trữ thông tin tương tự - Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena "                           184                    
Bánh kẹo "                                   1853   1346   24148   1574
Bánh khô dầu - Oil-cake "                   3261                            
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors 1000 USD                           2208                    
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước "                                   5104            
Bộ phận và tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   1012            
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   11773 21637 23948 33868 33181 28565 32277 47358 67287 45542 49188 40536 48283 64342 81909 124831 196253 147505 191746     152854 523463
Bột giấy - Wood pulp Tấn - Ton                     6689 4135   13811 25541 18273   49198   41047   62726   42286
Bột mỳ - Wheat flour Tấn - Ton     2131 434     29 11     19 8                   2    
Cà phê                                         40       1028
Các chế phẩm thực phẩm khác "                                   9390   20441        
Các sản phẩm bằng cao su - Articles of rubber "                           1836           15103        
Các sản phẩm bằng đồng "                                   805            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   1737            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "                           8986   29730   28460            
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           34105   31808   72757   73692       147515
Cần cẩu của tầu, cần trục                                         27754        
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                   9086            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                       4 1841 3440 2816 5736 5607 15928 8443 9740 22703 20361 28779 27346
Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu - Synthetic rubber and factice derived from oils Tấn - Ton                     2153 4040                        
Cáp sợi quang - Optical fibre cables "                           1215                    
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   17019   16323 36101 18934 43453 28974 52311 50079 54732 61297 68450 86455 91734 124301 99808 157049 109246 121235     84400 200815
Chất thử chuẩn đoán, chất thử thí nghiệm - Diagnostic and laboratory reagents "                       4317                        
Chè - Tea "                       2   43   5       60        
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   2259            
Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật - Preparations of a kind used in animal feeding "                   5775   9615                        
Chì  - Lead Tấn - Ton               5   4   23   53 528 92   98   501   843   462
Da lông đã thuộc - Tanned or dresed furskins "                           27                    
Đá quý - Precious stones "                           306                   17171
Da sống (trừ da lông) - Raw hides and skins (other than furskins) "                           14247   23134       20302   26797    
Da thuộc - Leather "                           703                    
Da trâu, bò, ngựa chưa thuộc - Raw hides and skins of bovine, bufalo and equine animals, not tanned "                       11164                        
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats " 384 194 712 455   551   302   1164   142   1044   1574   1647   32290   40211   4959
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils 1000 USD   245   448   577   531   1328   1951   1376   1396   386   528       3583
Dầu thô - Crude oil 1000 USD                       3                        
Đậu tương                                         66614   90853   136100
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                   2559   3262   2174   5562   5143   19397       9611
Đồng - Copper Tấn - Ton   129   109   479   534       693   807 535 3751   981   647   14347   2018
Động cơ điện và máy phát điện - Electric motor and generators "           6775               854                    
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                   8825            
Động cơ và phụ tùng "       5027   7145                                    
Đồng phế liệu và mảnh vụn - Copper waste and scrap "                           6       1258            
Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học - Instruments and apparatus for physical or chemical analysis "                       8732       12126                
Đường - Sugar "                       12333     64 1                
Đường lactoza, mantoza, glucoza, fructuza ở thể rắn, mật ong nhân tạo, đường caramen - Lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form, artificial honey, caramel "                   6676       14375   13897           24542    
Gạo -  Rice "                       711   2473     125 410   5        
Gia cầm sống - Live poultry "                           166                    
Giày dép - Footwear "                       213   230   71   95   105        
Giấy loại, các- tông loại - Recovered paper or paperboard "                       4430   7745                   14542
Gỗ - Wood 1000 USD       4934   16658       30757   39202   59642   97159   125088   103468   16941   149903
Gỗ và sản phẩm gỗ "               15191                                
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                   1068   2160   2536   1355       5066        
Hàng điện da dụng và linh kiện                                                 4032
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                               124   1823   5066        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                       5   677   1161   4070   3067        
Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các sản phẩm khác bằng da lông - Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskins "                           69                    
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD                       58   210   88                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "       5673   6162   7485   6993   10287   10683   13729   17515   24035   34424   37377
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                       401   111   46   883   2167        
Hàng thêu - Embroidery products "                       2   46   58   121   57        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton                           498 497 1474   192   586        
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton                             1 4   138   92        
Hoá chất                                         37123       112388
Hợp kim fero - Ferro - alloys "                           5                    
Kẽm - Zinc "       131   24   51   46   67   216   639   127   118       52
Khí đốt hóa lỏng                                         3   14 4 5
Khô dầu từ chiết xuất dầu đậu tương - Oil-cake, resulting from the extraction of soya-bean oil                         4938                        
Kim cương chưa được gắn, nạm dát - Diamonds, not mounted or set "                           2037                    
Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng được dát phủ bạch kim, dạng bán thành phẩm - Base matals, silver or gold clad with platinum, in semi - products "                           7                    
Kim loại thường khác - Other base metals "               13   91   177   74   46       74   98   548
Kính hiển vi - Microscopes "                           227                    
Kính và các sản phẩm bảo vệ mắt tương tự - Spectacles, goggles and the like "                           17                    
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "   101   82   159   183   98   516   1058   1048   2185   1304   2162   2778
La bàn, các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác - Direction finding compasses, other navigational instruments and appliances "                           149                    
Lạc nhân - Ground nuts, shelled "                       12                        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   5414       7668                   402505
Lò nung - Furnace burners "                           36                    
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện 1000 USD                                   1216            
Lợn sống - Live swine "                           94                    
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "       83       30   2   106   164   185       745   211   324
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton       7342   2551 4000 856 20717 4039 45582 10546 6425 1440 130164 39104 66556 29630 45149 12407 55112 17619 209929 82296
LK, phụ tùng ô tô                                                 18827
Lưới bảo hiểm công nghiệp - Industrial safety nets "                           3                    
Malt - Malt "               16   154       23   53       321        
Mật mía "                                   333            
Mật ong tự nhiên - Natural honey "                           18                    
Máy ảnh, camera, đèn chụp ảnh - Photagraphic, camera, photographic flashlight apparatus "                           82                   1380
Máy chiếu hình ảnh - Image projector "                           75                    
Máy công cụ "                               16926   34766            
Máy dệt vải "           2038                                    
Máy móc, Thiết bị, DCPT                                                 612273
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD   1219   1487   401   1481   884   1968   1593   2243   1713   5583   5202   2489
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   19062            
Máy in, máy phun và các loại máy phụ trợ - Printing machinery, ink-jet printing machines for uses ancillary to printing "                       6425                        
Máy kéo - Tractors Tấn - Ton                     859 10392   3592       158            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                   10633            
Máy móc, thiết bị hàng không                                                 101291
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           5972       10693            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   12023   37022   7200   10006   9823   21086   21888   22342   39055   52945       9439
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           656       5025            
Máy photocopy - Photocopying apparatus "                           1606                    
Máy phụ trợ cho các nồi hơi - Auxiliary plant for use with boilers "                           14                    
Máy quay phim và máy chiếu - Cinematographic cameras and projectors "                           189       1502            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   174            
Máy tiện kim loại "                                   1046            
Máy và thiết bị "               16029                                
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink 1000 USD   2101   1971   1889   3112   2984   1622   1877   3784   2839   5385   8340   6621
Máy, phụ tùng máy SX xi măng- Machinery, apparatus and parts for cement production 1000 USD   249   917   570   2326   615   622   1616   7807   5052   2056   4292   2373
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   6475   7720   8975   9700   5830   7972   7476   7216   14242   34836       78310
Máy, thiết bị cơ khí khác và phụ tùng "   22082                                            
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "   61   898   826   540765   394527   67   258   4785   6473   22207        
Máy, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra, máy chiếu profile - Measuring or checking instruments, appliances and machines, profile projectors "                       6023           7179            
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu - Electro-magnets, permanent magnets "                           25       504            
Ngô hạt - Maize (corn) "                       135   3462   5186   4118   11362   252   1831
Ngọc trai - Pearl "                           9                    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   494   502   1944   2193   757   12089   1695       629   959   1534   1412
Nhiên liệu bay                                               338 625
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt - Labels, badges and similar articles of textile materials 1000 USD                           589       1030            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   286   2091   1708   1100   1076   1832   1496 591 8463   12574   5686       1779
Nhựa đường - Asphalt "                   115   92   101   169   280   436   609    
Niken - Nickel Tấn - Ton           17   31   75   224   151 6 293   270   269   326    
Nồi hơi "                                   3862            
Ô tô dưới 12 chỗ ngồi dạng LK đồng bộ "     19 100                       169                
Ống nhòm - Binoculars, monoculars "                           424                    
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic - Waste, parings and scrap, of plastics "                           1726       6920            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear 1000 USD   14162   29723   19539   24955   28047   34341   41778   91839   57713   44178   110234   171383
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   8851   3585   8515   3195   6098   4782   5748   2950   2546   1461       12204
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 655 912 124 579   1630   712   1298   5888   6057   22478   7569   8602       20278
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 42012
Pin và bộ pin - Primary cells and primary batteries "                           142       330            
Quặng và các khoáng sản khác                                                 7586
Quế - Cinamon "                       34       38                
Sách và các ấn phẩm tương tự - Printed books and similar printed matter "                           2209       889            
Săm ô tô "       28                                        
Sản phẩm bằng thuỷ tinh - Glassware "                           412                    
Sản phẩm cao su "                                   5198       10010   14713
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                   3375   577   473   626                
Sản phẩm giấy                                         7963       8749
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "           288       841   514   451   254   638   429       742
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       6848       7050   10053   13247   12909   19684                
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác                                         2937        
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 4103
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   15429   18222       44205
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 14210
Sản phẩm từ giấy "                                   6936            
Sản phẩm từ sắt, thép                                         39306       81872
Sắt phế liệu - Ferrous waste and scrap "                       6047   14685   59748   245160   194117       213070
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 8567 3472 9183 3979 16740 6374 20901 7824 21475 11252 22883 19718 25630 17689 49536 31393 87569 66230 123796 59713 33618 27158 46266 35185
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   600   294   167   270   486   664   340   896   1277   1369   2901   2135
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   5379   6145   3767   3391   22137   42210   39024   41076   64048   46017       174588
Tân dược - Medicaments "   16412   13956   11257   15756   12293   12375   8513   7178   16110   13285       55919
Tàu thuyền các loại "                                   466            
Thạch cao "   54   66   20   80 402 73           4   198   72   14    
Thảm các loại - Carpets "                   827   687   378   671   472   364        
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác -Lenses, prisms, mirrors and other optical elements "                           106                    
Thiếc - Tin 1000 USD           1 1 1               1       2   12   97
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   4379            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   2391            
Thiết bị, phụ tùng xe máy                                                 6659
Thiết bị điện "                   22180                            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           633       411            
Thiết bị đóng, ngắt mạch, bảo vệ mạch điện dùng cho điện áp trên 1000V - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits for a voltage exceeding 1000 volts "                       6808           4735            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ - Apparatus based on the use of X-rays or of radiations "                           4041       10671            
Thiết bị trị liệu - Therapy appliances "                       4346                        
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc "                                   4374            
Thiết bị và dụng cụ ngành y - Instruments and appliances used in medical "                   15492   14645       15937   15955   23064   59764    
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances "                       11098   18618   16788   16570            
Thiết bị, PT da giầy                                         137        
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear 1000 USD   43   111   103   127   108   174   292   279   303           503
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   1758   2552   3872   1501   5150   5674   5320   5635   20340   15532       10022
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   1839   60   306   87   261   347   556   484   4850   3127   3390   2136
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD   66   215   580   27   906   1374   2323   3123   2781   2522       911
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD                       871   5912   31826   97952   51942   408   86422
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "           4431               30044   62629   139527   170837       248506
Thùng, hộp, túi sách, bao bì bằng giấy, các tông - cartons, boxes, bags and others packing containers, of paper, paperboard "           11356   14716   19355   8227                        
Thuốc diệt côn trùng - Insecticides and rodenticides "                           889                    
Thuốc nhuộm - Dyes "   489   203   182   296   788   690   924   844   1539   1070   2120    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 369 1753 276 936 563 1874   4372   9884   8446   8732   6297   10729   6289       11884
Thuỷ tinh - Glass "                           22                    
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters 1000 USD               36449       6119   2942       10227            
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   307   1430   80   2037   204   1853   240   110       140       1288
Trong đó: Phôi thép - Of which: Ingots "             4888 1413 220 344 41 122 185 473 308 206     31193 15095 10820 5803 27269 16548
Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín - Birds’ eggs "                           90       93            
Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh "                                   1727            
Tua-bin các loại 1000 USD                               30558                
Vac-xin - Vaccines "                           2828       3610            
Vải - Textile fabrics 1000 USD   3880   6141   9908   14703   11221   14621   13313   17512   12129   11184   14296   27710
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm - Gold unwrought or in semi-manufactured forms "                           4328       10195            
Vật phẩm và dụng cụ dùng cho thể thao, điền kinh và các môn thể thao khác 1000 USD   67794                                            
Xăng dầu - Petroleum oils, refined Tấn - Ton 85 50     29 18         16510 5283     2508 2302     3636 4032 7261 11215    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "                       37   21   19       17        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Bộ          1 2   751   120       313 242 402       9        
Xe máy nguyên chiếc Chiếc - Unit                                 549 1488 417 1606 184 1714 62 493
Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) " 44 297 279 2456                               196        
Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) Chiếc - Unit 71 505 210 1795                                        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep