Xuất nhập khẩu với Belizơ
 

ĐV tính

2001

Lượng

Trị giá
(1000 USD)

Tổng mức  LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   22799
Xuất khẩu - Total Exports "   223
Nhập khẩu - Total Imports "   22576
Cân đối thương mại -  Balance of merchandise trade 1000 USD   -22353
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports      
Giầy dép "   116
Cao su Tấn - Ton 20 12
Hàng gốm sứ 1000 USD   5
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports      
Xăng dầu Tấn - Ton 57895 15446
+ Xăng  " 54094 14532
+ Dầu hỏa " 3801 914
Máy và PT máy SX xi măng "   6373
Hóa chất "   10
Thạch cao "   9
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep