Xuất nhập khẩu với Ga-bông
  ĐV tính 2003
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   6166
Xuất khẩu - Total Exports "   6166
Nhập khẩu - Total Imports "   0
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade "   6166
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports      
Gạo Tấn - Ton 38900 6134
Giày dép 1000 USD   11

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep