Xuất nhập khẩu với Ai Xơ Len
  ĐV tính 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   10637   13094               9157   11140
Xuất khẩu - Total Exports "   5557   5229               3479   4749
Nhập khẩu - Total Imports "   5080   7865               5678   6391
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   477   -2636               2199   -1642
Mặt hμng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                              
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   3477   1737               414   801
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   57   118               715   680
Giày dép - Footwear "   1449   2416               746   497
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính -Electronic parts (including TV parts), computer and their parts
 
"                       183   393
+ Hàng điện tử         75                    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   123   322               355   359
Trong đó:                              
+ Cá đông - Frozen fish "   27   25               73   148
+ Mực đông "       56                   5
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   59   187               282   58
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                       180   266
Sắt thép "                           257
Hạt tiêu Tấn     67 110                 41 135
Bông xơ 1000 USD                           99
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       32   79
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       31               26   78
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn                     46 239 16 68
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD   33   35               78   58
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                       40   52
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       57               31   50
Cao su - Rubber Tấn     20 12             45 93 20 40
Chè " 33 21                     13 28
Hàng thêu 1000 USD                           21
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                           18
Chất dẻo - Plastics in primary form "                       69   18
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                       13   18
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "                           2
Máy, thiết bị hàng không "                           1
Sản phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh "                           1
Gạo - Rice Tấn                     141 38    
Cà phê " 112 56 248 117                    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                              
Động cơ đốt trong kiểu piston 1000 USD                           2076
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                       2537   883
Máy ảnh, camera, đèn chụp ảnh "                           855
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "                       290   530
Máy, phụ tùng máy xây dựng "       296                   479
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       93               135   390
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                       237   198
Tân dược - Medicaments "       3               12   109
Gỗ - Wood "                       386   94
Chất dẻo - Plastics in primary form "       55                   90
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       69   82
Máy, phụ tùng máy CNTP "                           82
Hàng thuỷ sản - Fishery products "                       242    
Cá đông - Of which: Frozen fish "                       176   74
Thuốc nhuộm - Dyes "                       50   48
Vải "       5                   25
Lốp ô tô "       51                   18
Phụ liệu may mặc "                           9
Phụ liệu giầy dép "       17                   8
Giầy Kraft "                           7
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                           7
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   68   14               156   1
Đồng "                            
Các chế phẩm thực phẩm khác - Other food preparations "                       214    
Các loại sách in và các sản phẩm tương tự - Printed books and similar printed "                       202    
Hoá chất - Chemicals "                       189    
Giấy các loại - Paper and paperboard "                       50    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "                       48    
Sắt thép Tấn 15948 4800 20034 4652                    
Phân Kali "     5443 758                    
Dầu mỡ nhờn 1000 USD       6                    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep