Xuất nhập khẩu với Ác-hen-ti-na
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   36694   63948   91385   171064   180889   287730   271577   459155   452800.00   639 091   917 850   7007760
Xuất khẩu - Total Exports "   7298   5270   1391   5696   8735   16578   30811   49789   73727.00   55 935   91 554   148854
Nhập khẩu - Total Imports "   29396   58678   98994   165368   172154   271152   240766   409366   379073.00   580 156   826 296   858906
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -22098   -53408   -88603   -159672   -163419   -254574   -209955   -359577   -305346.00   -524221   -734742   -710052
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Máy điều hòa nhiệt độ - Air conditioners 1000 USD                           3646   13966   14536.00            
Giày dép - Footwear "   3430   2528   174   2130   2861   7082   12140   11622   22719.00   22 804   33 303   51645
Cao su - Rubber Tấn - Ton 666 454 389 246 490 321 994 946 1313 1656 1612 2303 1877 3702 2582 5537     2 972 5 276 2 870 9 208    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   817   695   125   486   637   1025   2178   4082   9399.00   8 035   11 193   21394
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                           770   2614   1959.00   2 351        
Hàng thủy sản - Fishery products "                               1237   895.00            
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                                           51    
Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt các loại  "                                           6 142    
Trong đó: Cá đông "                               1237   895.00            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                           173   999   2356.00   4 419        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       353   87   276   518   844   1145   861   3440.00   2 214   3 532   5039
Sản phẩm plastic - Plastic produce "           9   43   92   546   729   840   1136.00   756   1 178    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   159   103       64   73   163   399   770   1101.00   760   766   1294
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor "                           254   679   691.00   368        
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   325   219   14   44   103   120   300   546                
Cà phê - Coffee Tấn - Ton                 24 15 230 163 288 402 283 489   561.00 38 48 184 263   878
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD       67           57   361   838   456   211.00   84   98    
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   46   41       19   25   76   168   369   542.00   210   245   368
Gạo Tấn - Ton 2000 356                 300 75     989 295                
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD           1   11       92   236   246   368.00   164   398   2453
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           230   172   340.00   132   194   102
Vải "           272                   56               3886
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 13 50 14 21 39 63     14 16 107 207 239 357 71 49   123.00 101 362 57 201 225 1707
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD                           31   35       39       15133
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               35       197        
Lốp ô tô "                               27       143        
Thảm các loại - Carpets "       10           12   7   14   23   24.00   30   20   13
Hàng thêu - Embroidery products "                   14       6   5   11.00   7   13    
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                           29   3                
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           155       226.00       332   875
Chất dẻo - Plastics in primary form "                           119                   142
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton                 16 76     15 53                    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD                           9           877        
Cao su lưu hóa - Vulcanished rubber 1000 USD                       899                     2693 10966
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                   5   3               149   12    
Cùi dừa khô - Copra "               145   294                            
Lốp mới bằng cao su - New pneumatic tyres, of rubber "                   661                            
Sợi xe (trừ chỉ khâu) từ sợi staple tổng hợp "               422                               3665
Lốp các loại "               354                                
Giấy khác                                                 210
Kim loại thường khác và sản phẩm "               264                               6
Xích và các bộ phận của xích, bằng sắt hoặc thép "               198                                
Các bộ phận của giày dép có thể tách rời "               77                           6 793    
Chè Tấn - Ton             9 10                         62 108    
Quế "     14 19                                        
Thuốc trừ sâu và NL                                     459.00            
Sản phẩm hóa chất 1000 USD                                   132.00   240       686
Đồng "                                   79.00   71        
Sắt, thép "                                   67.00   120   1 551   1463
Máy móc thiết bị, DCPT khác  "                                           1 291   8520
Giấy khác "                                   60.00            
Thủy tinh và sản phẩm  "                                           5    
Hàng rau quả                                                 5
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "                                   36.00            
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                                   23.00       2   673
Gỗ - Wood "                                           66    
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 1345
Sản phẩm từ giấy "                                   11.00       31   56
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                           48   5840
Thiết bị dùng cho điện thọai hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 261
Sản phẩm từ cao su                                                 30
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                                   5.00   14        
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                                   4.00            
Xe máy (Kể cả linh kiện đồng bộ) "                                   2.00            
Kính xây dựng  "                                       2        
Thiết bị, PT dệt, may  "                                       34        
Bánh kẹo - Confectionery "                                       77        
Hóa chất - Chemicals "                                       314       230
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials 1000 USD                           126398   220584   229594.00   447 881   510 973   605987
Linh kiện phụ tùng xe máy                                                 134
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats 1000 USD 847 361   32   20596   4001   13170   17097   31048   59124   49195.00   17 239   61 144   111356
Lúa mỳ Tấn - Ton   5956                 95128 16908     138487 32857   1889.00            
Hóa chất - Chemicals                                                 1769
Ngô hạt - Maize (corn) 1000 USD               418       18658   27118   16285   13.00   33 304   148 013   1055
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                  591
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   2454   4070   3411   3102   7884   10413   11325   13781   26098.00   27 511   34 019    
Hàng rau quả "                                           267   147
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "               108       695   1575   3988   8732.00   3 847        
Thịt và các sản phẩm từ thịt                                                 250
Gỗ - Wood "               701       527   500   2272       1 754   3 423    
Tân dược - Medicaments "               19   24   166   502   1246   2604.00   7 319   14 736   19197
Sản phẩm từ các kim loại thường khác                                                 3
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                           208   1097   776.00   563       10
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "           481   334   1489   893   174   739       2 231    2 587    
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton       60 760 370 619 396   18     50 56 429 533     1 040 982        
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles 1000 USD                           82   435   469.00            
Sắt thép Tấn - Ton             4720 2150     12309 6605     575 345 18.00 18.00 6 713 2 989 521 548 115 106
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa - các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD               65               206                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               72               121       44        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           51   76       553   1 017   1470
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                               63       49        
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               54       1   24    
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       156   391   75   366   12078   359   38   800.00   95   1 835   7427
Nguyên phụ liệu thuốc lá                                                 453
Nguyên phụ liệu giầy dép                                                 24417
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                               37   32.00   24   33   471
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                               33                
Hoá chất - Chemicals "                   8   8   28   17   920.00   872   1 844    
Thuốc nhuộm - Dyes "           17               105   6   86.00   3   81    
Nhôm "               37               4                
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                   28       45   4                
Linh kiện ô tô các loại - Motor vehicles unassembled Bộ - Sets                         842 16104                   7703
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton       236                 154 139         1 149 1 108 2 983 4 400   17503
Bánh khô dầu - Oil-cake 1000 USD   16170           151766   125350   142762                        
Ô tô các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit             1 14 625 11583                            
Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport above 12 seats (including unassembled) "                 524 11561 1779 35257                        
Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) "                   22                            
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD                       2                        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                   148                       286   332
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                   13                            
Sản phẩmtừ  sắt, thép - Articles of iron and steel "                   4688               2156.00   171   439   3550
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "                   1                       8   7
Hàng thủy sản - Fishery products:  "               141                   476.00   670       2880
Cá đông "                                       11        
Tôm đông "                                       522        
Bánh khô dầu và phế liệu rắn khác "       45342   54967                                    
Đậu tương "           1056                                   41447
Máy, phụ tùng máy xây dựng "           246                           7        
Ống dẫn bằng sắt hoặc thép "           4373                                    
Vải "       96   7                               11    
Xăng dầu "     21886 4752                                 2 4    
Máy móc, thiết bị, phụ tùng dụng cụ                                                 1120
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   1426   11 195        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                                   9162   2        
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                   7735   5 800        
Phề liệu, phế thải và mẩu vụn của plastics                                     3314            
Gỗ - Wood                                     3314           3208
Sản phẩm bằng thủy tinh                                     716            
Bánh kẹo "                                   673   333   285   1369
Quặng và các khóang sản khác                                                 97
Mực đông                                     116            
loại khác                                     360            
Lốp ô tô                                     469   445   36   19
Cao su                                                 571
Các chế phẩm thực phẩm khác                                     469            
Sản phẩm cao su "                                   426   347   326   70
Thuốc trừ sâu và NL                                     356   125       14
Thiết bị đầu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện                                     181            
Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ                                     51     1 44    
Sản phẩm từ chát dẻo                                     50   34   97   28
Sắt phế liệu                                     40            
Thiết bị và dụng cụ ngành y                                     37            
Giày dép - Footwear                                     36   39        
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí                                     27            
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống Chiếc - Unit                                     26 211        
Thiết bị, PT ngành giấy 1000 USD                                       141        
Sản phẩm giấy "                                       3   7    
Hàng dệt may "                                   8            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep