Xuất nhập khẩu với Nam Phi
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   30009   34203   40324   101211   147224   219852   154727   188840   283729   481889   659209   2088181
Xuất khẩu - Total Exports "   25797   29130   15526   22669   56758   111827   100714   115617   146432   377890   494062   1864417
Nhập khẩu - Total Imports "   4212   5073   24798   78542   90466   108025   54013   73223   137297   103999   165147   223764
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   21585   24057   -9272   -55873   -33708   3802   46701   42394   9135   273891       1640653
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Giày dép - Footwear 1000 USD   6129   6293   6693   5834   14072   21178   31350   37823   33179   35865   40822    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   744   499   246   641   1795   1916   3743   13626   13222       18764    
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 22000 1122 1288 442 3461 1342 3666 2380 6456 4098 7542 6404 8220 9979 8399 12600 7040 13476 8976 12844 13636 15774    
Gạo -  Rice " 12867 11469 102896 15123 7703 1124 28580 4815 92794 18926 252650 57344 104653 24908 36980 10909   26409 37276 16383 31798 13365   2322
Phụ liệu thuốc lá 1000 USD                               5669   2538   1076        
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       514   85   94   1257   2835   3767   4217   997   625   111   1458
+ Máy vi tính và linh kiện "   591   439                                       176
+ Hàng điện tử "       75                                        
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 93 374 41 68 122 157 153 225 471 660 794 1155 1074 2046 801 2967 886 3557 1332 3775 1211 5038    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   294   299   354   304   1387   3320   3593   2895   2409   1891   3245    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           5215   2691   4450   10555   4652    
Than đá - Coal Tấn - Ton     43999 2266 22024 1134 45536 2295 54212 2660 45660 5484 25172 2023 23026 2195         46998 9095   3507
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "         11 40 15 49 126 635 239 1131 411 1472 492 2035 255 1349 672 3230 869 5031   3057
Kính xây dựng 1000 USD                               1464       1107        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       23   92   94   307   672   739   1361   1591   2969     9228 18946
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   98   215   204   7   196       658   1112   1874   1890        
+ Mực đông                                         22   222 330 1070
+ Cá đông - Frozen fish "       92   40       138       469   881   1697   1370   1534   1694
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   98   58   55               189   130       395   674    
Cá đông lạnh - Fish, chilled and frozen "                       299                        
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       140   252   588   647   794   1031   821   3   5       1874
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       1118   645   221   304   650   1031   763   2143   2569       1506870
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   155   221   291   313   474   680   638   685   634   439       353
Gỗ - Wood "           3       74   443   468   502   345   349   2219 8207 4227
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "               11   4   211   78   351   627   801   2219   61878
Sắt thép "                               302   1854       74   5
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecomunication                                         51929   12811   403
Cao su - Rubber Tấn - Ton 40 26 20 12 318 189 260 228 403 485 181 238 282 512 121 265 121 344 227 394 357 1030   16371
Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý                                         62246       547
Sợi dệt đã xe 1000 USD                               260   836   1396       352
Vải "                               234   23   155   74   705
Nhôm "                               228   562   625        
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton               56   21   64     32 175   131   210        
Phụ liệu giầy dép 1000 USD                               54   213   639   1554 833 7044
Hàng thêu - Embroidery products "       6           14   2   1   41   37   10     1352 7771
Thịt chế biến "                               38               3512
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               36           64   3283
Chè - Tea Tấn - Ton                         16 23 22 31         20 33    
Chất dẻo 1000 USD                               28   220   1343       24691
Máy, thiết bị hàng không "                               18   33   31        
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               13   9            
Hóa chất "                               11           3664   5845
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                       2   5   8   526   935        
Xăng dầu "                               7                
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           198       596       121    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles 1000 USD       143   111   33   17   173   8                    
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "       3                   2       14364   87928   658    
Sữa và các sản phẩm từ sữa "   83           34                           224   6134
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                                   5937       177275    
Sản phẩm hóa chất "                                   3425   4098       1036
Phân bón - Chemical fertilizers "                                   3347   116        
+ Phân NPK                                         42       400
+ Phân bón loại khác                                         75       356
+ Phân U rê "                                   3347            
Giấy khác "                                   3090   83       6606
Lốp ô tô "                                   939   380        
Dầu mỡ động thực vật "                                   309       165    
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   175       957   3105
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment                                         51       561
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production                                         1   9   10591
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing                                         18       1877
Tơ, xơ dệt (chưa xe)                                         21        
Thức ăn gia súc và nguyên liệu "                                   60   23       375
Săm ô tô                                         2       2703
Bánh kẹo                                         141   1436   6048
Quế "                                   35   62   57    
Sản phẩm từ giấy "                                   30       475    
Tân dược - Medicaments "                                   18   26        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                                   5         48541 13381
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                 105288
Sắt phế liệu 1000 USD                               18232   54455   15801        
Sản phẩm từ sắt, thép                                         44   560    
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 5612 1543 10554 2273 76087 18603 189966 64894 140039 69027 138014 69124 17791 10359 12523 14269 31145 26246 106597 49414 33027 24548    
Trong đó: Phôi thép  "                 10032 4464         3439 1960     9981 4640 1361 841   817
Gỗ - Wood 1000 USD               2359       8036   13339   10020   7383   5058   344    
Hàng hải sản                                         1220       4422
+ Tôm đông - Frozen shrimps                                         141        
+ Cá đông - Frozen fish                                         1080        
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton           59   3480   5641   14175   7895 1364 8878   5800   10383   30838    
Cá đông - Frozen fish 1000 USD                       4199   5739   6177   6094            
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                       78   1330   3254   5081   1694        
Hàng thảm các loại                                         20        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           384   2100   2293   3901       858
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton     19 9 281 273 351 486 342 496 1161 1409 1176 1518 1188 1664 990 1595 340 448 617 1283    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD                       292   593   1219   652   1108   246    
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "       29           60   21   293   1157       410        
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                       537   36   562   579   267        
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton       47 305 155 25 17 559 628 799 835 157 208 372 500 1831 2977 856 736 112 163    
Hoá chất - Chemicals 1000 USD   552   550   637   645   772   769   335   431   508   667        
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton         21 7 63 23 69 21     1248 380 840 264 696 305     72 27    
Trong đó: Phân Kali - Of which: Potassium chloride and sulphate "                 48 14     1 2               27 588 1750
               Loại khác - Others "                 21 7                 192 71       19
Bột giấy - Wood pulp "                           258 407 245   589            
Vải - Textile fabrics 1000 USD       89   280   261   329   526   31   143   145   83       7898
Giấy Kraft - Kraft paper "               139   545   285   57   94       27     277 33
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           29   12   21   21   41   51   113       1177 223 339
Máy vi tính và linh kiện "   619                                            
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                           6   41                
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       36   3   29               73977
Xăng dầu Tấn - Ton                             26 28               4643
Tân dược - Medicaments 1000 USD   23           44   118   1   340   18   37   100        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                           3   13       5        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                       12   1   9                
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                               9                
Thiết bị, PT ngành nhựa "                               9               1420
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                           68   8   15   3   634    
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecomunication "               26       624       8   274   90        
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "       30   30       96   9       7               4279
Thạch cao "                               7                
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 58 344     16 30   70   35       1   2   17   199   25   5455
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "           24   47   29   29   23   2   19            
Giấy khác                                         128   145    
Đồng Tấn - Ton           969                 1 1       8274   8216   39
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) Chiếc                             1 1               38
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production 1000 USD                           701                   71
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "           56   96   1108   950   131       745            
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "       48   25       3   36   19       48            
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "               10   24       12       14   14       9579
Thuốc nhuộm - Dyes "                           12                    
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                           1                    
Kali - Potassium chloride and sulphate Tấn - Ton                     456 137                        
Giấy - Paper 1000 USD           125   261   1053   124           31   155        
Giấy in báo "           82                                    
Nhựa đường - Asphalt "                       3                       28738
Sữa và các sản phẩm từ sữa "                   15               95   36        
Dầu mỡ động thực vật "                   11                            
Nguyên phụ liệu dược phẩm "               76                           13   651
Kẽm "           34                                   3848
Xơ dệt (sợi chưa xe) "   279   120                                        
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm "                                   13738           7
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng "                                   780            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "                                   495            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc "                                   231           22
Cao su - Rubber                                       112 11       4
Sản phẩm cao su "                                   212       6    
Thức ăn gia súc và nguyên liệu "                                   83       630   170
Rượu và đồ uống có rượu "                                   33           4
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   24            
Xe máy nguyên chiếc Chiếc                                 40 21 24 18        
Nồi hơi 1000 USD                                   6           284
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   3         170018 13770
Tàu thuyền các loại "                                   3           62249
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   3   11   330    
Sản phẩm từ giấy "                                   1           76
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  126
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                7 8
                                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep