Xuất nhập khẩu với Cu Ba
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   34326   44912   47188   65429   105388   207733   154821   282532   490757   244235   254557
Xuất khẩu - Total Exports "   34326   44223   47035   65286   105251   207137   152837   279740   488476   240726   251250
Nhập khẩu - Total Imports "   0   689   153   143   137   596   1984   2792   2281   3509   3307
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   34326   43534   46882   65143   105114   206541   150853   276948   486195   237216   247943
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                              
Gạo - Rice Tấn - Ton 168840 31695 266743 42074 255367 43108 300457 62097 342748 98428 568885 186847 453100 131186 477870 184389 510526 422502 449950 191036 472270 209217
Đèn điện các loại 1000 USD                               54284            
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "               37       4500   640   22547   35651        
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "       231   300   912   1165   1278   3219   5680   5969   11192   585
Cà phê Tấn - Ton         105 31     3300 2659 6800 8968     1501 2483 690 1330 5241 8769 2751 4434
Giày dép - Footwear 1000 USD       303   662   227   113   365   440   2230   4996   5061   2018
Than đá Tấn - Ton 20500 1199     25235 1464 24500 1446 22145 1882 21500 2903     14172 1417 20000 3300 21825 5620 22145 4318
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD           36   207   270   103   106   664   1313   183   418
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                           43   467   1127   1829   6380
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       42                   28   399   1243   511   1007
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "               34   60   96   49   366   753   341   413
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                   47   687   748   245   1669   2545   2480
Sản phẩm hóa chất "                                       7647    
máy móc thiết bị DCPT khác  "                                           567
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                                       840    
Bánh kẹo "                                       136   2288
thủy tinh và sản phẩm  "                                           170
Kính xây dựng "                                       12    
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                           101   162            
Hàng thủy sản "                               149   344   396   794
Trong đó: Cá đông "                               105       346   786
Mực đông "                                           8
Cá khô "       30                                    
Thuốc trừ sâu và NL "                               93   528   310    
Gỗ - Wood "                           7   11           5
sản phẩm từ giấy  "                                           982
xe đạp và phụ tùng  "                                           8
sản phẩm từ sắt thép                                             49
Tân dược "                               6            
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                               5       478    
Cao su - Rubber Tấn - Ton                     20 34 20 48                
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           24           724    
Hạt tiêu "         27 35                                
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                              
Tân dược - Medicaments 1000 USD           110   143   137   596   1979   2669       3489   3236
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               59            
Hóa chất "                               55           38
phụ liệu thuốc lá  "                                           1
phân bón loại khác  "                                           4
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           5   9            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep