Xuất nhập khẩu với Ca-na-đa
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   136327   164129   201785   247840   366867   529575   ###   826374   954228   874305   1151372   1311545
Xuất khẩu - Total Exports "   98698   107316   138122   171274   270097   356020   ###   539178   656384   638506   802057   969409
Nhập khẩu - Total Imports "   37629   56813   63663   76566   96770   173555   ###   287196   297844   235799   349315   342136
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   61069   50503   74459   94708   173327   182465   ###   251982   358540   402707   452742   627273
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   24950   31024   43552   40037   51371   83713   ###   144772   184090   190141   229858   268562
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   19346   19710   17160   23662   56181   67230   ###   98543   103943   107937   115819   144325
Trong đó - Of  which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   1270   1119   3272   5395   12732   15743   ###   27051   28130   32542   38420   50984
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   139   200   5   230   56       224   237   365   1236   572   693
+ Tôm đông - Frozen shrimps Tấn - Ton   16071   15108   9229   11282 29 36862   46239   ###   64039   61784   57362   57737   59129
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD           407   7125   3582   12623   ###   21372   1968   2057   2771    
+ Hàng điện tử "       8                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       4853   6571   5901   9247   14614   ###   20030   15440   20478   22954   31528
Bánh kẹo "                                       449   3995   5186
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 7836 4750 8929 3520 4199 1625 2994 2091 15115 9742 14033 11752 6201 ### 3910 6059 2736 5726 3292 4596 2893 4457 3276 7518
Cao su - Rubber Tấn - Ton 787 522 521 313 2856 1909 3541 3403 3249 4054 3031 4378 4043 ### 1918 4056 2681 6978 1288 2556 2220 7003 1380 6111
Chất dẻo "                               4257   4028   5723       6346
Chè - Tea Tấn - Ton 1494 929 781 498 397 275 586 329 731 418 364 224 317 218 575 463 383 372 268 249 449 395 362 353
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "                                       15   13   16
Dây điện, cáp điện "                                   11445   4115   13490   5991
Đá quý kim loại quý                                                 1249
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           427       2248       1931   2622
Đồng "                                       70        
Đường Tấn - Ton                 50 1                   1   5 1504 56
Gạo - Rice Tấn - Ton 887 197 153 29         229 76 128 42 276 91 2158 977 1129 709 2210 1157 1158 689   1027
Giấy các loại "                               3648   662            
Giấy các loại "                                   662            
Giày dép - Footwear 1000 USD   19307   19714   29298   34017   48055   73434   ###   78732   93245   88766   108642   112578
Giấy khác "                                       58       6
Gỗ - Wood "           184   2   57   460   104   666   871   430   600   1051
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   2497   2837   2852   3632   3703   3935   ###   5092   4642   3247   3621   3724
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   462   841   1960   1679   1980   1605   ###   3060   1188       26   3676
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD   921   1391   2367   2664 54 1483   1903   ###   3858   3992   5198   7361   20982
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art 1000 USD           6   18   62   417   475   799   747   797   14    
Hàng thêu - Embroidery products "   822   758   387   405   284   122   200   276   277   594   897    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 812 3934 1252 4714 1714 6420 2711 9316 4342 18441 4126 18651 4062 ### 5008 21632 5400 37608 3905 23766 4944 27622 4007 35884
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                                           10761    
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 116 539 148 249 675 1022 646 1054 632 992 1019 1637 826 ### 430 1343 499 2071 988 2892 673 2710 761 5104
Hóa chất "                               82       22       6153
Hoa hồi 1000 USD           4                                    
Kim loại thường khác - Other base metals                                                 7526
Kính xây dựng  1000 USD                               1       33        
LK điện tử tivi, máy tính và LK máy tính                                                 36193
Lạc nhân Tấn - Ton 19 12     27 16 35 27 129 24 11 11     10 4       35   4   11
Lốp ô tô "                               12       826        
Máy móc thiết bị DCPT khác  "                                           38791   9549
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               985   3643   2327        
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "                               8       15        
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                               469   678   262        
Máy, thiết bị hàng không "                               176   156   184        
Ngô hạt "                   5   29       25       16   8    
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "                                       69        
Nhôm 1000 USD                               376   205   1216        
Phân bón "                                   886            
Phụ liệu giầy dép "                               139       488        
Phụ liệu may mặc "                               23       210       2152
Phụ liệu thuốc lá "                               13                
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                           16567   40454
Quế - Cinamon Tấn - Ton         51 35 50 33 42 32   43   44 42 42       83   114   227
Săm ô tô "                                       7        
Sắn                                                 7
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           ###   3698   9655   12429       22399
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh; Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "   1210   1638   11208   1449   1707   1762   ###   2142   3293   3660        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                                   184       1169    
Sản phẩm từ cao su                                                 1582
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   1717   3610   6681   6421   11916   17138   ###   45596   64750   47640   74237   88786
Sản phẩm hóa chất "                                   640   1494       760
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 14043
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       882   1470   1066   1367   3968   ###   7651   10379   9038   11664    
Sản phẩm từ giấy "                                   169       323   658
Sản phẩm từ sắt thép "                                           15632    
Sắt thép "                               678   148   1   901   406
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 66
Sợi dệt đã xe 1000 USD                               38   240   107        
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       18                                   18   36
Tân dược "                               15                
Thảm - Carpets "       63   42   39   39       16   16               3
thiếc "                                           3    
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 2347
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD   419   181   612   455   754   1577   903   1020   1158   1192   1106   1222
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   2106       3076   3182
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               733   613   514        
Trong đó phân URE "                                   886            
Vải "                               493   719   198       2118
Xăng dầu                                             23    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "           6590   13528   28677   14758   ###   5587   8833   10953   7623   7024
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) 1000 USD                               5757   4325   2490        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                     ,            
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton       7106   8070 22000 3938 14302 3152 381839 64005 305837 ### 304793 87943 98638 36693 2000 722 3742 1237 12907 5676
Phân bón các loại - Chemical fertilizers " 62433 8604 45867 6284 66409 8724 89200 12595 148118 28334 100127 21832 145356 ### 150767 40739     53529 32616 162192 68384    
+ Phân Kali - Of which: Potassium chloride and sulphate " 53434 7405     66392 8510 89169 12367 148070 28185 100092 21611 145300 ### 142741 38052 132468 76037 53503 32375 162179 67920 190698 92010
+ Phân NPK "                 19 22         8000 2436                
+ Phân bón loại khác "         17 214 31 228 29 126         26 251 39 334 26 241 13 464    
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit                         23 366 260 7138     221 5604 296 8880    
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of goods "                         7 67 2 34                
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống - Motor car for the transport of 12 seats or less "                         13 117 61 984     20 412        
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi  "                                         3 88    
xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi  "                                         272 8147    
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles "                         3 182 197 6120     201 5192 21 646    
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD           3095   3422   4736   6207   ###   3727       7902        
Trong đó - Of  which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "                           ###   723       1971        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                           721   518       1652        
Giấy các loại - Paper and paperboard " 2010 990 4738 2108   1733   2036   1766   527   852   1261   1584   1535   929   474
+ Giấy Kraft "               108   988   86   61   24   101   233   456   182
+ Giấy khác "                               1236   1483   1302   474   292
+ Giấy in báo "           847                                    
Ô tô các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit           1802 135 1351 80 805 22 269         389 13678         231 7431
+ Xe ô tô tải (kể cả Lk đồng bộ)  - Motor vehicles for transport of goods (including unassembled)  " 31 220 69 531 36 304 39 466 32 333 20 229         4 40         1 155
+ Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ  - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) "     3 184 10 220 2 38     2 40                        
+ô tô dưới 9 chỗ ngồi                                               182 5654
+Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi                                               1 130
+ Xe ô tô khác (kể cả Lk đồng bộ)  - Other motor vehicles (including unassembled)  " 4 174 48 431 141 1278 94 847 46 382             338 12693            
+ô tô loại khác                                               47 1492
+ Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ  - Motor car for the transport above 12 seats (including unassembled) "                 2 90                            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                               84       9        
Bánh kẹo "                                       45   69   228
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   61            
Bơm và các loại phụ tùng "               451                                
Bông xơ - Cotton "           1157         26 16 374 233 650 477 15 10     160 336 300 1111
Bột giấy - Wood pulp Tấn - Ton       2946   977   2597   1859   6518   ### 10736 7001   10026   4816   1247   3543
Cá đông "                                   759            
Cà phê - Coffee "                               2                
Các bộ phận của tuabin thủy lực và bánh đà thủy lực "   4141                                            
Các chế phẩm thực phẩm khác "                                   551            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   12            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "                                   5164            
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           613   766   1568   2043   5221   2898
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                   883            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                         117 383 161 580 174 765 1104 742 1085 3602 1616 7148
Cao su tổng hợp "           681                                    
Cầu dao ngắt dòng "                   2385                            
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   291   496 160 119 32 31 1869 1299 5577 1295 966 ###           5880 5711 8314 4556 7370
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   192            
Chế phẩm dùng trong công nghiệp dệt, giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự "                   1806                            
Chì "                                   943   4095   2335   850
Cua ướp đông "       1389                                        
Da sống (trừ da lông) 1000 USD                       11133       7418       3041        
Da sống và da thuộc - Raw hides and skins and leather "                           ###                    
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats " 4134 1701 6191 2445   4364   6567   7969   6099   532   1110   861   1147   924   563
Dầu mỡ nhờn "               6       5       58           35   44
đậu tương  "                                           7677   19100
Dây điện, cáp điện "                               39   240   13       42
Đá quý kim loại quý                                                 11070
Đồng "       59           8   33       3       16   55   8
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                   299            
Đồng phế liệu và mảnh vụn "                                   93            
Đồng và sản phẩm "           135                                    
Dụng cụ dùng cho thể thao "   1940                                            
Giầy dép "                               1                
Gỗ - Wood "           1456           1757   ###   7689   6519   6360   7636   5592
Gỗ và sản phẩm gỗ "               3044                                
Hàng điện da dụng và linh kiện                                                 89
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                           452   112   640   208        
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                           297   426   713   1006   577   1185
Hàng thảm các loại "                               43   34   3        
Hàng thủy sản "                                   5675           13139
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "       35   187   249   95   256   66   15392                
Hạt tiêu - Pepper "                               1       3        
Hóa chất "                                   505           2365
Hoá chất - Chemicals "   61   264   281   329   93   174   445   413       842   838    
Kẽm - Zinc Tấn - Ton               284   206   469   ### 1614 5943   661   1108   2506   4571
Kim cương chưa được gắn, nạm dát "                                       2589   13567    
Kim loại thường khác - Other base metals "                           20   1           1   10750
Kính xây dựng  "                               4                
Linh kiện điện tử và tivi "   229   402                                        
linh kiện ô tô đồng bộ  "                                           19   2077
Lk, phụ tùng xe máy                                                 724
linh kiện xe máy đồng bộ  "                                           21    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "       1158   884   3646   2597   1969   ###   1861   4464   2313   2514   5434
Loại khác "                                   4165            
Lốp ô tô "                                       27       45
Malt - Malt "           842           5   23   401   343       225    
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 507
Mẫu khuôn dùng để đúc kim loại hay cacbua kim loại "       4164                                        
Máy công cụ "                                   1203            
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   1205            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                   9            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí "                                   68            
Máy móc thiết bị khác "           12729                                   27854
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   75   1513   226   7295   2099   2164   ###   15503   3961   4385   18775   1630
Máy nông nghiệp, lâm nghiệp "               1109                                
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng "                                           9335    
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng "                                   2863            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   22            
Máy tiện kim loại "                                   220            
Máy vi tính và linh kiện "   57   756                                        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   50       876   39   22   122   22   2   166   17   412   613
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   63   268   1681   807   3089   3274   ###   1101       2225   5669   6117
Máy, phụ tùng SX xi măng "           11   1   3   68       93       25   1276    
Máy, thiết bị hàng không "       1157           1317                       713   683
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường , kiểm tra; máy chiếu profile "                                   249   6443        
Ngô hạt "                                   47   187        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials 1000 USD               103   83   82   16   60   76   985   126   158
Nhãn hiệu,phù hiệu và các sản phẩm tương tự băng vải dệt "                                   88            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   67       85   96   149   73   85 9 67           5537   15
Nhựa đường "                                   13            
Niken - Nickel Tấn - Ton   327   125   621   302   1047   745   ### 224 7418   2944   2385   9008    
Nồi hơi "                                   301            
Phân bón "                                 138507 79192            
Phân URE "                                 6000 2820            
Phế liệu,phế thải và mẩu vụn của plastic "                                   181            
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                  322
Phụ liệu giầy dép "                                   444   860   3808   7625
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD   1244   1294   318   103   37   86   167   126   131   79   85   1191
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette 1000 USD 128 512 114 589   397   392   787   3094   221                    
Pin và bộ pin "                                   391            
Sách và các ấn phẩm tương tự "                                   24            
sản phẩm bằng cao su  "                                           242    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "           750   556                       4706        
Sản phẩm cao su "                                   268   108       340
sản phẩm chất dẻo  "                                           1814    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh; Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                               1                
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 487
sản phẩm giấy "                                           265    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       2                   523   3   103       13   22
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 1930
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               797           328   608                
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   623   560       1421
Sản phẩm từ giấy "                                   289   319       105
Sản phẩm từ sắt thép "                                           4433   7506
Sắt phế liệu  1000 USD                               17404   8282   10559   6146   9543
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 780 509 198 465 1461 894 5112 2105 8276 3538 7515 4494 1602 ### 6518 2806 9569 5882 151276 65833 48540 25681 12242 7176
Sợi dệt đã xe "       36       2               3   198   213   417   27
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   295   573   201   1144   2112   160   726   905   1218   1466   1068   4416
Quặng và các khoáng sản khác                                                 186
Tân dược - Medicaments 1000 USD   4351   3188   2599   2655   3522   5323   ###   6057   4655   6332   5240   6414
Tàu thuyền các loại "                                   9            
Thạch cao "               5                                
Thiết bị đầu nối,bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   187            
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits "                           ###                    
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000 V "                                   1667            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "                                   60            
Thiết bị và dụng cụ để quan trắc "                                   683            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                                   206            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí có chức năng riêng biệt - Machines and mechanical appliances, having individual functions "                           ###       1727            
Thiết bị, PT da giầy 1000 USD       30   3                   4       8       13
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "       204   111   270   99   500   218   260   552   72   1155   228
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or  paper board industry 1000 USD       10   7   50   39   7           2941       16259   7557
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD           7   1535   341   1215   127   443   1666   940   8522   1457
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                               426   11111   1318       7522
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials 1000 USD                           575   1898   8524   8843   18548   16060
Thuốc nhuộm - Dyes "   110   4               12   28   23   14   77   111    
Thuốc trừ sâu và NL " 58 603                                   10   10   177
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay "                                   101            
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "       1519   4   29                       11       48
Tôm đông "                                   751            
Trong đó: Phôi thép                                       86122 35213     10447 5968
Tuabin các loại "                                   101            
Vải - Textile fabrics "   118   62   419   592   945   1076   775   1792   1805   1007   375   419
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm "                                   346            
Xăng dầu Tấn - Ton                             101 259     208 318 130 379    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "                               4                
Xe máy  "                                         1 3    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) Bộ         20 140                 2 6   39            
Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và linh kiện đồng bộ "                                 47 946            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep