Xuất nhập khẩu với Mê-hi-cô
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   26686   49742   66963   89456   140720   199469   304130   419113   498057   470312   577977   681095
Xuất khẩu - Total Exports "   24224   44016   60485   78293   127743   191535   285517   360381   436442   359090   488829   589749
Nhập khẩu - Total Imports "   2462   5726   6478   11163   12977   7934   18613   58732   61615   111222   89148   91346
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   21762   38290   54007   67130   114766   183601   266904   301649   374827   247868   399681   498403
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Giày dép - Footwear 1000 USD   10538   20457   30711   45548   69755   105459   123040   136861   153248   138433   191893   205558
Bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ "                               58028                
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   7132   12910   16226   17736   20315   27639   44398   55405   61180   52043   65289   81651
Hàng thuỷ sản- Fishery products "       243   316       9969       31904   45336   68610   72197   88511   112849
Trong đó: Cá đông - Of which: Frozen fish "       159   254   2368   9918       28812   41014   61246   71298       111489
+ Mực đông "           62                                   115
+ Tôm đông "                                   2217   492   302   396
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       1428   2626   1690   5601   10575   11575   17128   8029   6457   12271   17879
+ Hàng điện tử "       248                                        
+ Máy vi tính và LK "       1180                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD       548   522   769   5398   5824   4007   2970   4748   3693       5389
Bánh kẹo                                         51   127   75
Cá đông lạnh - Fish, chilled and frozen "                       16629                        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 162 109 4339 1938 115 32     2151 1490 11803 8109 10164 11864 8344 12648 7168 14598 9266 12724 18216 28052 14094 29095
Cao su - Rubber Tấn - Ton     40 24 278 165 441 388 323 398 504 731 727 1390 668 1340 809 1955 566 1010 1064 2496 737 3447
Chất dẻo - Plastics in primary form "                                   199   650 344 459   40
Chè - Tea "                     25 19     75 60     50 42 25 22 25 23
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       348   68           28   337   1917   1224   1095       2789
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           52       2820       1542   1462
Đồng                                         23        
Giấy các loại "                               8       7        
Giấy khác "                                   10       110    
Gỗ "                   37           7   23   2878   404   304
Hàng điện tử 1000 USD   443                                            
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "       10   83   192   256   175   269   373   428   50   124   213
Hàng hải sản "   130                                            
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "       15   66   794   1144   798   1797   2031   335   19   80   771
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD       15               17   21   20   171   104   17    
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                           26                    
Hàng thêu - Embroidery products "           151   4   2   156   108   224   356   1004   756    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 79 463                     2 12 16 103                
Hạt tiêu Tấn - Ton 102 406 448 649 150 210 25 34                 41 178     41 184 114 679
Hóa chất                                         211   1690   2645
Kim loại thường và các sản phẩm                                                 111
Lốp ô tô "                                   488   991        
Máy in và các bộ phận in "                                   57377            
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng                                                 22784
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecomunication                                         1446   21743    
Máy, phụ tùng máy CNTP "                                   33   32   1    
Máy, phụ tùng máy sản xuất xi măng "                                   4            
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                                   2            
Máy, thiết bị hàng không "                               15   1   10        
Phân U rê "                                   11205            
Phụ liệu giầy dép "                               405   986   641   212    
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 20351
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing                                         264       1243
Săm ô tô "                               1                
Sắn                                                 71
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           461   173   766   1748   666   1085
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       21       167   19   30   11   158   85   14        
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       244   315   243   631   461   1524   2280   2232   1379   1603   1613
Sản phẩm hóa chất                                         530       309
Sản phẩm chất dẻo "                                   113           2774
Sản phẩm từ cao su                                                 121
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       427   384   294   755   216   480   1306   3121       2134    
Sản phẩm từ giấy "                                   83       327   173
Sản phẩm từ sắt, thép                                         400        
Sắt, thép - Iron and steel                                           5195 4980   15
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 2063
Sợi dệt đã xe "                               534   2077   1516   42    
Thảm các loại - Carpets "       7       7   12   7   8   8   12            
Than đá - Coal "     27498 619 27078 623 54563 1255         27401 1137                    
Thiết bị dùng cho điện thoại hữu tuyến và điện báo hữu tuyến                                                 2873
Thiết bị, PT dệt, may "                               195   863   670   1455    
Thiết bị, PT ngành giấy                                         4        
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials "                                   754       1087    
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   77       155   7
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               339   212   155        
Vải "                               1302   1506   2024       1029
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       85   626   367   926   982   726   649   583   225   563    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               111   12            
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Hàng thuỷ sản- Fishery products "                               129   1876           300
+ Cá đông - Frozen fish "                       107       64   1810            
+ Loại khác - Others "                       52                        
Bánh kẹo                                                 30
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD                               1238           4134    
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   2            
Bông xơ - Cotton "   132 1765 1988 1370 1326 2043 2808 5086 7189 1095 1271 3487 4318 2897 3813 664 1058 2192 2370   814 1932 5664
Bột giấy Tấn - Ton                             54 20   36       65    
Các loại ống bằng sắt hoạc thép "                   957                            
Các sản phẩm bằng sắt, thép "                                   5972   67   362    
Các sản phẩm dầu mỏ                                                 15
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           72   378   1139   859        
Cao su - Rubber Tấn - Ton                     4 6     283 904 432 977 284 499   4070 1593 5599
Chì                                                 843
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton             309 234     1854 860 1857 2313 200 263 46 125 288 314     28 174
Dầu mỡ động, thực vật "                   9               74   24   442   312
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "                               133   50   2       246
Điện da dụng và linh kiện                                                 112
Đồng phế liệu và mảnh vụn "                                   58            
Giấy                                         30        
Giấy các loại - Paper and paperboard 1000 USD                           24   2               11
Giày dép - Footwear "                       14                        
Giấy khác "                                   7           7
Gỗ "                               412   991   726   159   790
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                       102       122   4            
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                       60       67   120   53   343   107
Hàng thảm các loại "                                   2            
Hoá chất - Chemicals 1000 USD   113   231   91   138   69   191   249   612   457   729       1457
LK, phụ tùng xe máy                                                 466
LK, phụ tùng ô tô                                                 646
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts                 1232   344   620   4041   4449   2450   2476   12637   15286
Máy công cụ                                                  
Máy điều hòa nhiệt độ - Air conditioners "                       96                   583   964
Máy kéo "                                   53            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                   20            
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng                                                 20566
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecomunication "                       25       30   3818   19303       4326
Máy vi tính và linh kiện "       127   1082                                    
Máy, phụ tùng máy CNTP "                               194               17
Máy, phụ tùng máy xây dựng "                                   13   4       136
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm 1000 USD                               28567                
Máy, thiết bị hàng không "                   1                       20   34
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "                           39   43   100   850   573   502
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   14            
Nhôm "                               41   599            
Ô tô các loại                                               54 1549
Ô tô từ 9 chỗ trở xuống                                               1 220
Ô tô loại khác                                               53 1329
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống chiếc - unit                                     14 247        
Ống khoan bằng sắt hoặc thép "   1103                                            
Phân DAP                                       26928 10226 19599 7490    
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic "                                   3845            
Phụ liệu thuốc lá                                                 84
Phôi thép                                       1744 1575        
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "           41   72       9   194   155   569            
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 162
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   17   1   210               1   81           34   156
Quặng chì và tinh quặng chì - Lead ores and concentrates "                       912                       951
Rượu và đồ uống có rượu "                                 3 6            
Sản phẩm cao su "                                   134       353   510
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       82       309                
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác                                         56        
Sản phẩm từ sắt, thép                                                 896
Sản phẩm hóa chất                                                 1461
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   129   756   1480   441
Sản phẩm từ giấy "                                   19   32   793   157
Sắt phế liệu "                                   1893           4275
Sữa và các sản phẩm từ sữa                                                 1418
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton         96 77 4793 2152 304 364 229 204 195 303 5064 4357 24869 17438 107826 46402   142 5551 5296
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD       44   14   68   165   198   351   222   284           84
Tân dược - Medicaments "   32   67   35   78   99   141   465   296   1146   2076   1748   2605
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   70            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   2            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện "                                   1            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                                   28            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                                   32            
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footware "           4   8       13                        
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "           16   58   16   213   45   173   193   417       91
Thịt chế biến "                                   18            
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           404   1137   12832   14569   5330   4151
Thuốc nhuộm - Dyes "               2           3               61    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 235   165 422 161 285   164   269   439   676   912   1163   910       1253
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   120   111   975   2021   1596   1326   319           11        
Vải - Textile fabrics "       5   14   128           1240   1162   600   721   601   474
Vỏ tôm, cua và động vật giáp xác                                         6        
Xe máy nguyên chiếc "                                   6            
Xe ô tô khác                                         331        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep