Xuất nhập khẩu với Ma-lai-xi-a
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   802796   801611   1031064   1378820   1839650   2284792   2735999   3844886   4626454   4336451       6690528
Xuất khẩu - Total Exports "   413861   337224   347751   453839   624320   1028333   1253960   1554974   2030402   1775157   2093118   2770808
Nhập khẩu - Total Imports "   388935   464387   683313   924981   1215330   1256459   1482039   2289912   2596052   2561294   3413393   3919720
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   24926   -127163   -335562   -471142   -591010   -228126   -228079   -734938   -565650   -786137   -1320275   -1148912
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD   10916   11266   11083   11249   39736   30908   45201   52946   40758   31693   31144   48824
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   1295   1672   2450   3387   7277   9935   23288   22706   22041   19846   20658   26380
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   1353   1002   435   536   16121   9297   11407   50917   7952   1583   1197   2395
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   404   923   766   2797       30   1453   20490   1550   1596   1647   2385
+ Loại khác "           7432                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   72829   64668   16282   13479   15778   21528   14709   27578   24409   25752        
+ Hàng điện tử "   69397   62146                                        
+ Máy vi tính và LK "   3432   2522                                        
Giấy các loại - Paper and paperboard "                               8949       5189        
+ Giấy Kraft - Kraft paper "                               691       8        
+ Giấy khác - Other paper "                               8258   5634   5180        
Phân bón - Chemical fertilizers 1000 USD                     27242 7628 22067 6021   1483   44054   7048 68018 21171   35499
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân Urê - Urea "                     22989 5997 18420 4735   1470   41305   480 62163 19410    
+ Phân bón loại khác "                               13   784   787 5612 1697    
+ Phân DAP "                                   228   3338        
+ Phân Kali "                                   822   106 216 32    
+ Phân NPK "                                   915   2337 27 32    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       914   472   851   905   1539   1953   875   2124   6551   3014   3773
Bánh kẹo                                         4335   27838   8208
Bông xơ "                               38   42   272        
Bột giấy "                                   7   19        
Bột mỳ                                         112        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 4560 3227 5634 2227 6736 2904 8235 5504 8763 5682 7048 5689 16092 20382 21843 34872 18367 37844 19245 28572 24004 35487 22026 50054
Cao su - Rubber " 7673 4063 17275 7694 28387 14999 12328 10704 5708 6785 5975 8538 10109 19468 34724 70129 21075 48400 29887 50261 58145 182672 57872 229428
Chất dẻo "                               18345       1927        
Chất dẻo "                                   6528         8231  
Chè - Tea Tấn - Ton 307 136 404 274 514 166 1537 483 1067 336 1967 809 2434 1182 2571 1385 2560 1629 3802 3040     2786 2263
Chì Tấn - Ton                               5                
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "       634   273   1422 282 302   2012   23   50   6742   84   176   11391
Dầu mỡ nhờn "                               23                
Dầu thô - Crude oil Tấn - Ton 835845 192051 669578 119402 783191 147910 708138 157205 878513 268980 1451476 599795 1333932 690747 1445595 809089 1281970 927970 1958756 853357 1296654 819970 1033777 898990
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       59   20   17   256   318   534   984   2586   1575   3783   4467
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           335       148       298   298
Đồng "                               2110   31396   55   28046    
Đường  "   344           1277                                
Gạo -  Rice " 258093 46388 245791 40631 185976 36671 623831 114393 479518 103142 452330 116401 504622 139551 379513 116684 477666 271426 613213 272193 398012 177689 530433 292092
Giấy các loại - Paper and paperboard                                                 12278
Giày dép - Footwear "   1591   2008 3363     4415   4983   6933   15611   19403   20686   19542   21993   27880
Gỗ - Wood "   241       1876   1216   2968   1703   4006   5331   7477   3662   17641   18559
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   27631   25009   26560   25723   27007   26809   36867   27594   27526   26185   32659   22
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD   355   503   239   235   521   2073   3307   3122   5350   5097       11440
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   615   505   520   817   1038   757   1862   1427               1357
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton   957   1511   1747   2545   2654   2784   3619   4082   4755 6 4599 1 8   14308
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                       3       11   27   175   587    
Hàng thêu "       604   431   249   132   15   41   30   71   13        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled " 54 297 45 145 126 439 411 1333 460 1830 338 1715 219 936 323 1334 311 2026 564 2575   4 582 4769
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 244 1123 188 340 358 520 413 697 1051 1666 1869 2925 2857 4602 993 3120 1330 4462 2684 6818 1741 5953 768 4884
Hóa chất 1000 USD                               13318   14624   4430   147050   4073
Hoa hồi "   600   1250   178                                    
Kim loại thường khác - Other base metals                                                 11712
LK điện tử ti vi, máy tính và LK máy tính                                                 86070
Kính xây dựng "                               650       30867        
Lạc nhân - Ground nuts, shelled Tấn - Ton 7971 4425 8414 3964 13063 6546 13957 8888 6926 4470 7408 4543   1160 3936 3538   2958   1797       380
Lốp ô tô "                               5300   8146   7394        
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "                                   41   2657   81769    
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng                                                 77047
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               2306   1180   8591        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                               265   240   2927        
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "                               202   39            
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "                               213   1048   1226        
Máy, thiết bị hàng không 1000 USD                               4   13   16        
Ngô hạt - Maize (corn) "                   1095               662            
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               261   11   307        
Nhôm "                               266   103   169   47107    
Phụ liệu giầy dép 1000 USD                               4031   3675   6758        
Phụ liệu may mặc "                               42   57   9       4645
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 61394
Phụ liệu thuốc lá 1000 USD                               2985   5007   8746        
Quặng và các khoáng sản khác                                                  
Săm ô tô "                               80   808   582        
Sắn                                                 8304
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           8822   9154   18097 193981 20664   47609    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       265   323   776   1666   1365   1031   1431   1846   1776        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                                   46       71    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   1812   4314   12154   5851   11499   9626   13272   9544   10316   11750       13190
Sản phẩm từ cao su                                                 5800
Sản phẩm chất dẻo                                                 36624
Sản phẩm hóa chất "                                   35740   31760   134526   37103
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       1903   2650   2644   7179   10816   19057   22574   20368   21385   29279    
Sản phẩm từ giấy "                                   5891       10472   8641
Săt thép "                               50917   56412   39852   115432   149085
Sợi từ xơ staple tổng hợp                                                 47248
Sợi dệt đã xe "                               37018   29554   23383   31144    
Sữa và sản phẩm của sữa " 22 42   33   89                   112       2        
Tân dược "                               680   1560   2061        
Thạch cao "                                   2            
Thảm các loại - Carpets "       68   26   4   9   1   17   9       203       301
Than đá - Coal " 11601 429 10990 394 19232 690 22328 810 96542 3458 86441 6013 177340 13118 188520 13789 162237 27088         160670 34651
Thiếc - Tin Tấn - Ton 199 1009 359 1471 767 2777 502 2135 1114 8628   9672 1776 14041 1135 15028   19821   1876   10932    
Thiết bị, PT da giày "                                   3            
Thiết bị, PT dệt, may "                               153       345        
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 155298
Thiết bị, PT ngành giấy "                               3   593            
Thiết bị, PT ngành nhựa "                               60   143   92        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "   1415   1696   1605   2276   3179   4244   3107   6541   8778   6396   3526   3729
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                                   10959   15891   14815    
Thuốc nhuộm "                               204   37   62        
Thuốc trừ sâu và NL 1000 USD                               1023   1480   1406        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   1779           37041
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               6       78        
Vải "                               6115   11788   7137       18914
Xăng dầu "                               4023 5130 4990   10092   15982   60716
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       26       60   35   375   99   406   176   417        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               9153   16059   7597        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts 1000 USD   54010   47137   59343   80330   113006   120894   72058   164052   237408   248641   351930    
+ Linh kiện điện tử và ti vi "   40890   28029                                        
+ Máy vi tính và LK 13120       19108                                        
Xăng dầu - Petroleum oils, refined Tấn - Ton 111634 30749 401781 61208 379566 65994 343890 65019 204691 39716 338731 132781 329357 125066 247486 146258 511962 241510 629079 227843 654783 325547 459582 351073
+ Nhiên liệu máy bay " 9999 3398                         28732 19533                
+ Mazut - Fuel oils  (FO) " 8973 1318     285480 44062 268708 45721 193345 35067 148278 41201 245603 74752 116257 51444 421418 192329 552916 188278 529778 241911 249209 158785
+ Diesel - Diesel oils (DO) " 87164 24605     94086 21932 75182 19298 11346 4649 176595 83864 68652 41594 94509 67914 90545 49180 74329 37289 123808 82065 176620 157529
+ Xăng - Gasoline "                     10181 5389 15102 8719                 33753 34759
+ Dầu hỏa " 5498 1428                         2502 1809     40 42        
+ Loại khác "                             5485 5558     1794 2233 1197 1571    
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 5251 2740 4419 1950 30169 10524 358064 107832 453061 183017 223807 100953 80732 45785 623360 375958 370042 272559 721793 352720 657789 383787 394637 386708
Trong đó: Phôi thép "             315818 89269 390138 144350         472000 251743     423320 187118 373570 208944 283085 190805
Hoá chất - Chemicals "   10378   22718   38107 866 45778   64536   70124   67889   109964   102013   122515        
+ Hóa chất xút canxi " 165                                              
Phân bón - Chemical fertilizers " 21102 2612 55230 6635 63076 8001 52780 8602 41954 10373 27242 7628 22067 6021 38733 11724 17394 7773 31175 13855       13635
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân Urê - Urea " 21067 2531 54310 6216 62149 7649 51755 8172 24896 5360 22989 5997 18420 4735 31156 9319 11098 4934 12590 3641     30529 13081
+ Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "     45 17     88 18 22 8 149 82 73 33 1573 419 1276 405         1156 554
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate "         25 15 10 10 157 64 22 21 35 42 60 91 44 86 14807 8621        
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate "     15 21         13700 4000     42 31                    
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) "                     20 64 20 6 80 23 40 12            
+ Phân bón loại khác "         902 337 1105 402 3089 940         5864 1871 4936 2336 3778 1592        
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 2173 15036 1411 10984   16518   23082   37207   12145   7906   10613   13435   10455   12373    
Giấy các loại - Paper and paperboard " 505 395 2064 1061   2791   4330   4757   3939   6885   10127   17137   21914   25121   32608
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               331   21   39   264   92   167   37   117   36
+ Giấy khác - Other paper "                           6621   10035   16970   21878   25004   32572
+ Giấy in báo "     313 128   526                                    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "               6268   13312   11671   9994   7787   8124   6772       6957
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "                   228   1085   1607   352   751   683        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                           159   144   30   48        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   12149   5798   5212   3493   3115   2571        
+ Loại khác "                                   4228            
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit         21 985 43 2055 67 3029                            
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for the transport of goods (assembled) "                     3 155 10 1440                    
+ Xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi "                                 1 7            
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ "                                 3 74            
+ Xe ô tô khác "                                 6 485   11     30 2051
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles (assembled) "                     14 131 2 30         75 5859        
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ " 20 179     9 810 30 1385 1032                            
+ Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ "     5 48     13 670 61 1898                            
+ Ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles for the transport of goods (including unassembled) "         12 175                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets "                       105   334   521   275   197        
Bản, panen, bảng điều khiển có chân, bàn tủ và các loại giá để đỡ khác 1000 USD                               15129                
Băng đĩa trắng và các phương tiện lưu trữ thông tin tương tự - Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena "                           1553                    
Bánh kẹo 1000 USD                                   18895   39909   6333   21577
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                           2640                    
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   2161            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   4877            
Bơm, máy nén và quạt không khí hoặc chất khí khác                                         16921        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   298 908 584 1962 1594 1017 731 2566 2760 520 399     54 48 773 1001 3256 4349     2077 3620
Bột giấy "                                   5   9       4
Bột mỳ Tấn - Ton     789 131                               180        
Cà phê - Coffee                                         30        
Các chế phẩm thực phẩm khác "                                   9960            
Các sản phẩm bằng đồng "                                   2240            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   2056            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron or steel "                           111145   50404   70893   75980   72243    
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           75560   73710   112385   113834       132652
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                   6357            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                 4244 4527 4954 6737 11206 18611 7673 13827 7325 16286 9820 10059     7566 9893
Cao su và sản phẩm cao su "               6829                                
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   17633   25226 48338 34027 65764 51794 64144 65550 69307 81469 93183 118367 116774 168226 108281 177218 125149 155213 121717 186106 135736 247903
Chè - Tea Tấn - Ton                             8 12   20   35 3611 2661    
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   3647            
Chì - Lead Tấn - Ton       62       86   177   98   296 546 2531   114   615       2400
Clanhke - Clinkers Tấn - Ton         20750 394     5803 174 5495 132 2021 182     4940 586 27342 2161       993
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats 1000 USD 109876 39474 148544 45345   72218   92149   135892   112372   132464   213557   266264   219468   351870   558004
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "   289   270   426   424   412   267       139   505   554       1095
Dầu thô - Crude oil                                         7        
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD                   4295   6779   9560   11580   16475   16056       28033
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm                                                 422
Đồng - Copper Tấn - Ton   1504   2647   4646   4508   4504   7659   11663 3392 12648   17931   13600       30623
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                   2124            
Đồng phế liệu và mảnh vụn "                                   453            
Dụng cụ đun nước nóng tức thời, dụng cụ nhiệt làm tóc, máy sấy khô tay, bàn là điện - Electric instaneous heaters, electro-thermic hair-dressing apparatus, hand dryers, electric smoothing irons and similar appliances "                           6171                    
Đường - Sugar "                           9402       45   256   22538    
Đường lactoza, mantoza, glucoza, fructuza ở thể rắn, mật ong nhân tạo, đường caramen - Lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form, artificial honey, caramel "                           920                    
Gang - Pig iron 1000 USD                           174                    
Gạo -  Rice                                         7        
Giày dép - Footwear 1000 USD                       348   656   1064   1610   1374        
Gỗ - Wood 1000 USD       30438           150865   133034   138329   141683   160563   130015   107342   93837
Gỗ và sản phẩm gỗ 1000 USD               101122                           107342   4276
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                   1820   2989   2952   1657   1965   1522        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                           738   1456   3208   4797   9343    
Hàng mây, tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                       14       83           22    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                       250   858   1291   2649   3589   8109   4073
Hàng dđiện da dụng và linh kiện                                                 28406
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                               275   117   43        
Hàng thêu - Emproidery products "                       69       174   123   529   39    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                               14   2     676 3567    
Hóa chất                                                 142338
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton                           335 523 1719   2583   2122        
Kẽm - Zinc Tấn - Ton   174   185   271   247   165   6195   3620 32050 5173   9475   2936       1362
Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác - Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons "                       12666   37305                    
Khí đốt hóa lỏng "                                 144480 124072 118523 69504 65529 51429    
Kim loại thường khác - Other base metals "                       28           96   30       32
Khí dđốt hóa lỏng                                                 9274
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "   58   56       102   4   14       70   12   952       602
Lạc nhân - Ground nuts, shelled "                                   11   13   2609    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   1883       27825               43572   494318
Lò nung - Furnace burners "                           140                    
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                   2252            
LK xe máy                                                 5595
Lk, phụ tùng ô tô                                                 12322
Lốp ô tô "                                   2135            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "   50       114   86   290   574   966   1216       2668       4318
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton           1516     3252 625 553 111 1589 372 3601 1211     1044 430     1068 348
Malt - Malt "                       35                        
Mật mía "                                   25            
Mật ong tự nhiên "                                   9            
Máy chiếu hình ảnh "                                   2            
Máy công cụ "                                   5698           173509
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "   687   1193   1861   2437   3620   5668   10658   13705   29247           107083
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   8714            
Máy kéo "                                   4            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết vị làm lạnh, đông lạnh "                                   5623            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí - Centrifuges, purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           2550       5625            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   5491   4200   6006   11659   8289   9482   13286   25909   26582   21757   26445   15585
Máy móc, TB và dụng cụ cho ngành y, phẫu thuật "                               13221                
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng - Machinery for sorting, separating, grinding, mixing earth, stones, ores "                           2919       380            
Máy phụ trợ cho các nồi hơi "                                   118            
Máy quay phim và máy chiếu "                                   14           2886
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   119            
Máy tiện kim loại "                                   13            
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   1938   2729   3034   1327   6089   1920   4267   1993   3755   2443       2998
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "   116   405   358   566   1037   1010   827   665   1721   1163       505
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD   507   393   497   888   1354   1928   2135   1703   2275   6039       12622
Máy, thiết bị hàng không "                   21               40   9        
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   1077            
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu "                                   1807            
Ngô hạt - Maize (corn) "                       367   166           2098        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   1786   983   932   647   672   720   1423   1337   2568   1864       1496
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   453            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   2517       5669   7139   10706   12997   23707 16632 24266   33059   24207       69017
Nhựa đường - Asphalt "                   52   76   145   208   3145   16406   11828    
Niken - Nickel 1000 USD               9   248   411   247   6       136        
Nồi đun nước sưởi trung tâm "                                   36            
Nồi hơi "                                   7571            
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 6605
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic - Waste, parings and scrap, of plastics " 4828                         748                    
Phế thải, phế liệu từ ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn gia súc "               6245                                
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   2484   2591   5509   1452   958   1616   1644   3044   1148   1375       3837
Phụ liệu thuốc lá                                                 7649
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   3531   2098   6770   1228   1755   1865   1555   1406   534   844       11371
Pin và bộ pin "                                   427            
Quặng steatit "                                   6           10626
Rượu và đồ uống có rượu "                                   153            
Sách và các ấn phẩm tương tự "                                   203            
Săm ô tô 1000 USD                               1       43        
Sản phẩm bằng thủy tinh "                                   309            
Sản phẩm bằng thuỷ tinh - Glassware 1000 USD                           18089               52706    
Sản phẩm khác từ dầu mỏ                                                 38380
Sản phẩm từ giấy                                                 5867
Sản phẩm cao su "                                   15689   16172   17291   28648
Sản phẩm từ sắt thép                                                 65246
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                   5408   6562   7915   13376                
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   125               1494   2891   4059   2175   1774   6085   15657    
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       11776   19483   13134   16823   23879   29100   34215                
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 11194
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   40147   43822   76513   69146
Sản phẩm từ giấy "                                   4011   8097        
Sắt phế liệu - Ferrous waste and scrap "                           138       18           2465
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   14278   31572   44181   40319   30922   32251   41093   47229   33305   31264       51577
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   3539   5218   6323   6007   6966   12136   21094   25978   33267   12567       23529
Tân dược - Medicaments 1000 USD   3833   5444   5110   4844   4795   7701   6298   8250   6319   6740       7226
Tàu thuyền các loại "                                   6011   22500        
Thạch cao "                               4   2            
Thảm các loại - Carpets "                       591   699   607   730   706   292    
Than đá - Coal Tấn - Ton                             2 3   188   1281 114555 15414    
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác "                                   14            
Thiếc - Tin Tấn - Ton 12 60         2 41   178   946   655 46 1163   2304   1597       2877
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   2220            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   7440            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện - Gas, liquid or electricity meters "                           1134       1477            
Thiết bị đóng, ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                   1810            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ - Apparatus based on the use of X-rays or of radiations "                           167       414            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc "                                   2796            
Thiết bị và dụng cụ ngành y - Instruments and appliances used in medical "                           9800       11950            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances 1000 USD                           5791       4201            
Thiết bị, PT da giày "               4   1               352   9       7
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   508   158   1510   1484   2366   3500   12834   4571   4317   5095       343
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "           298   978   563   408   1318   1340   703   616       157
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   1389   1681   1543   5675   4361   3723   5636   6272   7945   8248       10186
Thiết bị, phụ tùng hàng không                                                 40
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD                       210       31   743   190        
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           12234   13806   17132   11915       23277
Thuốc diệt côn trùng - Insecticides and rodenticides "                           2971                    
Thuốc nhuộm - Dyes "   2388   322   474   731   1369   1757   1812   3428   3414   3717        
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials Tấn - Ton 2489 8884 980 3818 560 2539   1465   971   1163   3940   8419   17842   5911       8530
Thủy tinh "                                   28            
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "               18217                                
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay "                                   1510            
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   853   1212   857   2649   4060   4536   4207   6294   11090   11192       8582
Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín "                                   15            
Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh "                                   3653            
Tuốc bin "               9053                                
Vac-xin "                                   52            
Vải - Textile fabrics "   7960   7554   11827   14503   12669   16161   25866   35243   38511   33229   43117   59169
Vỏ bóng đèn thủy tinh - Glass envelopes "                       17798                        
Vôi các loại "                                   4            
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "                       514   555   103   139   71   29    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Chiếc 5076 4623 3540 1936 2600 820   1518   1651   4487   4757 1 1207       1439        
Xe máy nguyên chiếc "                                 4 20 18 10        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep