Xuất nhập khẩu với Ma-li
  ĐV tính 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   7720   5306   7335       14149   20358   23109
Xuất khẩu - Total Exports "   2374   1470   1706       1538   2880   6819
Nhập khẩu - Total Imports "   5346   3836   5629       12611   17478   16290
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -2972   -2366   -3923       -11074   -14598   -9471
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                              
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   779   61   47       355   1413   5161
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton                     69 101 96 352
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) 1000 USD                           256
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   125   93   22       277   86    
Trong đó: Tôm đông - Of which: Frozen shrimps "                   112   85    
Cá đông - Frozen fish "                   165       146
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   13   21   137
Sợi dệt đã xe                             109
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       5   51       18   96   74
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       20               12   32
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                       32   29
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                   7   32   29
Dây điện, cáp điện "                           13
Sắt thép "                           11
Hàng mây, tre, cói - Articles of rattan, bamboo or rush "                   40       6
Giày dép - Footwear "   200   162   7       32   11   2
Cao su - Rubber Tấn - Ton     439 181 348 375         184 369    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD       11   25       25   95    
Gạo -  Rice Tấn - Ton 220 262             384 101 21 12    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD           20       16   8    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "       36   39       66   5    
Men bánh mì - Bread yeasts "                   151        
Bộ chế hòa khí dùng cho xe mô tô và xe gắn động cơ, xe dành cho người tàn tật - Carburettor assembly or motorcycles fitted with an motor and carriages for disabled person "                   115        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton     54 25 828 612     90 62        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                 7 35        
Chè - Tea "     26 6         10 2        
Men các loại "           305                
Lốp các loại "           86                
Máu đã điều chế, huyết thanh, vắc xin "           47                
Lạc nhân Tấn - Ton 38 21     37 23                
NPL giày dép 1000 USD       238                    
Thuốc trừ sâu "       173                    
Hàng điện tử "       8                    
Thịt chế biến "   213                        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                              
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   4498 3315 3395 2700 3501     9850 11602 13571 17403 11685 15695
Gỗ 1000 USD                           238
Chất dẻo Tấn - Ton   168 50 43 52 52             58 106
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD       5   241       125       60
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "                   3       38
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                           29
Sản phẩm hóa chất "                           22
Hoá chất - Chemicals "           22           22   17
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                           3
Vải - Textile fabrics 1000 USD   222               4   30    
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton                 56 54 3 3    
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD                   17   2    
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "                   21        
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                   4        
Giấy khác - Other paper "                   1        
Phân Urê Tấn - Ton         5447 844                
Phụ liệu giày dép 1000 USD           103                
Máy, phụ tùng máy xây dựng "           87                
Sữa và sản phẩm từ sữa "       26                    
Dầu mỡ nhờn "       8                    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep