Xuất nhập khẩu với Li-bê-ri-a
  ĐV tính 2000 2005 2006 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   12358   21517   5213   57687
Xuất khẩu - Total Exports "   507   21238   1225   57032
Nhập khẩu - Total Imports "   11851   279   3988   655
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -11344   20959   -2763   56377
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                  
Ba lô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       171       15
Bộ phận ngắt điện "           30    
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 18 12     44 65    
Chè  Tấn - Ton         12 14    
Đinh vít, bu loong, đinh ốc, đinh vít toa xe… bằng sắt hoặc thép "           96    
Gạo -  Rice Tấn - Ton     681 174 150 52 48050 22019
Giầy dép các loại "           45    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   70   96   284   1722
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "           26    
Hàng gốm sứ                 1
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "       10   2   16
Hàng thủy sản                 120
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton         16 72    
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton         14 16    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       18   144    
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng                 36
Mực khô - Dried cuttle fish "           4    
Phương tiện vận tải và phụ tùng                 28496
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "           98    
Thịt chế biến - Meat and meat preparation                 6
Sản phamả hóa chất                 1
Sản phẩm chất dẻo                 85
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD           67    
Sản phẩm từ sắt thép                 3
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       157   50    
Sơn vecni làm từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl "           84    
Sắt thép                 615
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce 1000 USD           59    
Tàu thủy,thuyền, phà, xà lan và các tàu thuyền tương tự - Ships, boats. Ferry-boats, barges and similar vessels "       19225        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation 1000 USD       4   9    
Xăng dầu - Petroleum oils, refined "           115   3476
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                  
Sắt phế liệu                 509
Gỗ                 146
Cao su - Rubber Tấn - Ton         1946 3408    
Chất dẻo - Plastics in primary form "         18 26    
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD       61   4    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           1    
Vải - Textile fabrics "       191        
Thiết bị, PT dệt may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "       13        
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "       12        
Tầu chờ chất lỏng "           11850    

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep