Xuất nhập khẩu với Lech-ten-xten
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   13611   19809   8686       15312
Xuất khẩu - Total Exports "   138   58   98       14965
Nhập khẩu - Total Imports "   13473   19751   8588       347
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   13335   -19693   -8490       14618
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                      
Gạo - Rice Tấn - Ton                 48700 14953
Đá granit và đá xây dựng khác thành khối hoặc tấm hình khối, hình vuông
 
1000 USD                   6
Hàng mây, tre, cói, lá "                   5
Hàng thủy sản "           68        
Giầy dép "           11        
Đệm máy "   38                
Cà phê Tấn - Ton 36 28                
Dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra áp suất 1000 USD   22                
Album để mẫu hay để các bộ sưu tập khác "   22                
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                      
Sắt, thép Tấn - Ton 44904 12975 87875 19587 38845 8493     754 285
Tân dược 1000 USD       84           41
Thuốc trừ sâu và NL "                   8

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep