Xuất nhập khẩu với Latvia
  ĐV tính 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   3380   4054   4247   6943   17242   21472   16852   16144   46973
Xuất khẩu - Total Exports "   3332   3491   3677   5085   8933   11697   10248   10003   40637
Nhập khẩu - Total Imports "   48   563   570   1858   8309   9775   6604   6141   6336
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   3284   2928   3107   3227   624   1922   3644   3862   34301
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                      
Hàng thuỷ sản - Fishery products 1000 USD       106   271   817   1552   2096   2648   2776   1906
Trong đó - Of which:                                      
+ Cá đông - Frozen fish "           147   658   1507   2096   2648   2631   1721
+ Tôm đông - Frozen shrimps "           121   81               1    
+ Loại khác - Others "               66               119    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD   103   8   133   50   304   258   114   127   72
Bánh kẹo                             38   50    
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 76 49 313 204 672 467 115 142 397 623 58 79 799 1055 58 75    
Cao su Tấn - Ton                 20 52 60 155            
Chất dẻo "                     1 16            
Chè - Tea Tấn - Ton 26 15 92 75 23 30 107 98 115 158 91 130 101 121   147 96 122
Đá quý, kim loại quý                                     136
Gạo "                 50 18 50 26 420 182        
Giày dép - Footwear "   69   98   198   696   748   895   1156   1259   1663
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   422   213   247   817   266   140   748   916   723
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD   42   121   134   120   120   239       32   155
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   127   162   158   276   413               364
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "   81   51       133   92   291   196   159   172
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 679 2062 396 1727 174 851 190 796 413 1655 622 2945 415 1935 143 911 305 2572
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton         29 38 40 75 121 358 42 158 102 267 259 876 296 1659
Hóa chất 1000 USD                   10   5   9       15
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "               14   67   106   9   2   2928
Máy móc, thiết bị, DCPT khác                                     5
Máy thiết bị hàng không "                   4   5       276    
Thiết bị dùng cho điện thoại hữu tuyến và điện báo hữu tuyến                                     21748
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                     19
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing                                     144
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "               318       522   29   220   20
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh "                       84   61        
Sản phẩm chất dẻo                                     2654
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   6   83   168   339   432   1281   523   713   1588
Sản phẩm hóa chất "                       19           213
Sản phẩm từ giấy                                     4
Sản phẩm plastic - Plastic produce "   42   38   22   25   366   1030   652        
Sắt thép "                   1336       137       154
Tân dược "                   1   16   1        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                       2            
Vải "                   3       98   137   468
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "   15   183   312   117                    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                      
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets                             9        
Bơm - Pumps "           22                        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton             49 71 714 1025 120 128            
Các sản phẩm bằng cao su "       230               73   25        
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "       111               11   18        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "               51           1        
Cao su "                 237 683 483 1158 259 619 320 213    
Chất dẻo Tấn - Ton                         1 2     8 46
Gỗ - Wood "   24       239   1037   508   646   446   934   389
Hóa chất - Chemicals "           31                        
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "   4           2   6   9   7   27   71
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "               88               13   18
Máy, phụ tùng xây dựng 1000 USD       49           1       14        
Máy móc, thiết bị, DCPT khác                                     653
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "       107   174   42   142   558   1678       17
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                       155            
Nhôm                             112        
Phụ liệu dược phẩm                                     20
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD   4   15   9   40   576   878   310   218   262
Sản phẩm gỗ - Articles of wood                                     1
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               4   76           792    
Sản phẩm từ chất dẻo "                       378   115   7   26
Sản phẩm từ sắt thép                                     32
Sản phẩm từ giấy "                       169   60   3   3
Sản phaẩm từ cao su                                     48
Sản phamả từ dầu mỏ                                     537
Sắt phế liệu                             244   3318   3995
Sắt thép Tấn - Ton                 1 1                
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   7           21   306   195   59        
Sữa và các sản phẩm từ sữa 1000 USD                           54        
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances 1000 USD               52       4            
Thiết bị, PT dệt, may "                       146   30       6
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                   49       74        
Vải "       11                            
Vải - Textile fabrics 1000 USD   8           74   3573   4575   1995       153
Xăng, dầu Tấn - Ton                         207 144        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep