Xuất nhập khẩu với Bỉ
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức  LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   403925   413375   431828   559153   653305   751271   912922   1161193   1367433   1132641   1168990   1546622
Xuất khẩu - Total Exports "   311880   341189   337115   391357   515731   544075   687488   849029   1019165   831713   848838   1199694
Nhập khẩu - Total Imports "   92045   72186   94713   167796   137574   171196   225434   312164   348268   300928   320152   346928
Cân đối thương mại -  Balance of merchandise trade 1000 USD   219835   269003   242402   223561   378157   372879   462054   536865   670897   530785   528686   852766
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                 93
Giày dép - Footwear 1000 USD   155436   159216   149749   170188   199858   196012   232421   279518   295410   203351   244666   356685
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   22061   28158   29885   37551   42321   56428   94290   126858   110478   106056   126567   160849
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   18387   20812   21571   35145   50689   76020   94503   86203   107133   108038   111889   119160
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   723   3768   7194   12658   23134   35578   49502   48572   58831   53395   51417   47544
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "       347   170   826   94   280   3036   1770   1395   1743   2389   2306
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   14551   11787   6188   10058   13096   20469   22140   23398   26472   32838   37725   41397
+ Loại khác "           8019                                    
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       13375   22515   29185   41668   55960   64522   73394   68479   68279   74706   87147
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 36506 22986 90653 38887 56812 28053 27673 18753 71021 46901 23464 19350 22072 28176 45530 72326   168059 132283 190495 58647 87739 94316 210789
Sản phẩm gỗ - Articles of wood 1000 USD   8123   6182   8741   10212   18387   23071   26115   34789   25723   21833       28680
+ Hàng điện tử "   1054   817                                        
+ Máy vi tính và linh kiện "       25                                        
Bánh kẹo "                                       88   1455   2330
Bông xơ "                               58                
Cao su - Rubber Tấn - Ton 3140 1704 5297 2697 9527 5368 11173 8884 13884 13870 14998 17273 12324 18839 11576 16256 8094   3551 4998       16661
Chất dẻo - Plastics in primary form "                           6975   1512   2901   859        
Chè Tấn - Ton         14 9 327 365 71 78 36 44 9 12 46 62     22 29 7 16 60 123
Đá quý và kim loại quý  "                                           15   9452
Dầu mỡ động thực vật  "                                           5    
Dây điện, cáp điện "       13   7                           181   178    
Đệm giường, túi ngủ "           826                                    
Đèn, bộ đèn "           796                                    
Giấy                                                 125
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           331       2726       2420   1881
Đường - Sugar "           1                           2        
Gạo - Rice Tấn - Ton 16718 2684 5076 884         69 22 472 183 613 264 675 311 4873 2393 9816 3704 5912 2717 17996 9057
Gỗ - Wood "           217   1203   1513   1834   2007   820   858   2624   3969   7360
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   4081   4263   3214   3316   3477   3867   3432   5300   4933   2835   3848   2459
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   2375   3022   2772   3591   5006   4397   6315   10533           42   4955
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "       364   623   438   892   1218   1389   1657   1971   2136   3462   4346
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "       8   2   149   228   65   34           12        
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD       475   512   1191   1960   1648   728   742   596   528   778    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                                           2    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 127 702 356 1481 1056 4154 726 2474 179 789 287 1502 420 1933 222 1034 1115 5727 382 2195 143 937 284 2248
Hạt tiêu - Pepper Tấn - Ton 39144   244 402 82 113 219 390 428 709 865 1281 836 1469 713 2160 610 2321 831 2481 872 3234 850 5341
Hóa chất  "                               74   215   1387       1853
kim loại thường khác                                                  477
Kim cương "       20954   21337                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính -Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   1054   842   809   1140   1694   1848   7175   3633   6656   4894   7112   11286
Lốp ô tô "                               24                
Máy ảnh và phụ tùng "           4221                                    
Máy móc , thiết bị, DCPT khác  "                                           8867   21566
Máy, phụ tùng CNTP "                                       4        
Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD                               62   117   197        
Máy, phụ tùng SX xi măng "                               2                
Máy, thiết bị hàng không "                               101   124   90        
Ngô hạt "                       2   46   23                
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               24                
Nhôm "                                       13        
Phụ liệu giầy dép "                               276   213   63        
Phụ liệu may mặc 1000 USD                               286   370   416       1916
Phụ liệu thuốc lá "                               221   261   23        
Phương tiện vận tải và phụ tùng  "                                           721   2178
Quế - Cinamon 1000 USD                       35   38 48 36       37   70   38
Quặng và các sản phẩm khác                                                 171
Sản phẩm bằng kẽm "           1807                                    
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "           2924               12728   5957   12565   6564        
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "   1880   1778   759   467   989   1209   1938   1875   1311   1147        
Sản phẩm từ cao su                                                 2643
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 13279
Sản phẩm hóa chất 1000 USD                                   330   571       1416
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       2353   2422   1917   1204   2335   5602   9213   10793   10310   13185    
Sản phẩm từ giấy  1000 USD                                           57   57
sản phẩm từ sắt thép  "                                           11673   13288
Sắn                                                 10
Sắt thép "                               1369   68479   2198   498   9535
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 898
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "                           484   372   815   245        
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce 1000 USD                       57                        
Tân dược "                               165   188            
Thảm - Carpets "       56   10   2       12                       23
Than đá - Coal Tấn - Ton         114322 4014 160560 5696 81250 3451 27500 2063                        
Thiếc Tấn - Ton 20 108                                       118    
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến và điện báo hữu tuyến                                                 1214
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                           624   181   152   1524        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "       292   531   795   708   626   1447   1711   1261   1676   2934   1266
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                                   117   132        
Thuốc lá lá "       5067   1404                                    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials "                                       13        
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh "                                   75       140   97
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun 1000 USD                           530   2057   947   288        
Vải "                               203   83   133       3041
Xăng dầu 1000 USD                               30       33        
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       3296   4634   3800   6521   4095   2422   755   474   583   1537   1340
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               502       1        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Phân bón các loại - Chemical fertilizers Tấn - Ton 11008 946 17052 1790 42732 3397 47668 3829 4439 1557 8281 2507 4572 1776 8809 3476 8113 5104 2628 1857 6164 3497 583 460
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate "   1008 2625 640 240 164 350 76 100 36 200 72 191 63 260 107 110 50 79 100 169 131 47 50
+ Phân DAP -  Ammonium dihydrogen phosphate "                 40 23     92 52 124 90 42 49 42 44 84 99 84 113
+ Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "         3150 230             399 174 140 63 50 46 48 25 387 244 452 297
+ Phân bón loại khác "         882 261 644 313 2319 963         8285 3216 7911 4959 2459 1688 5524 3023    
+ Phân Ure - Urea "                 1980 535 5150 1277                        
+ Phân SA " 10000 706 14000 992 37950 2742 46674 3439                                
Hoá chất - Chemicals "   2579   4169   3646   9029   10138   6994   5463   11158   14849   12466   51872    
+ Hóa chất Xút can xi "   1318   1236                                        
Ô tô nguyên chiếc Chiếc         9 282                 5 521                
+ Ô tô tải nguyên chiếc "         1 38                 3 401                
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống "         5 166                 2 120                
+ Ô tô nguyên chiếc trên 12 chỗ ngồi "                                     2 113        
Hàng thuỷ sản - Fishery products "           952   674               459       871        
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "               72               381       371        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "               336               1       126        
+ Mực đông "               36                                
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               176   21   82                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD               186               84       72        
Bánh kẹo "                                   937   111   207   1825
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và cuộn cảm - Electrical transformers, static converters and inductors "                       2972                        
Biến thế điện, máy nắn dòng tĩnh "       7880                                        
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   1686            
Bộ phận của lò nung - Parts of furnace burners 1000 USD                           35144                    
Bộ phận của máy bơm hoặc máy nén - Part of pumps and compressors 1000 USD                   3389   2956   4273                    
Bộ phận của thiết bị có chức năng riêng biệt "                   3447                            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   49            
Bơm , máy nén và quạt không khí hoặc chất khí khác  "                                           6634    
Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt không khí "                               8932                
Bông xơ - Cotton "         3337 3129 3395 4266 3957 5835 4263 4423 3730 4635 1197 1525 288 470 447 530   89 9 61
Bột giấy - Wood pulp 1000 USD                           778 1960 1458   2270   317   440    
Cá đông "                                   151            
Cà phê "                                       140        
Các chế phẩm thực phẩm khác "                   1037               511            
Các sản phẩm bằng nhôm "                                   58            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "                                   7218            
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép - Articles of iron and steel "           1775       1949   2384   1792   7940       3990        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           7866   9269       17241   22350   12660
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu "                                   2669            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                         255 505 206 533 502 1436 794 440 1205 937 854 788
Chất dẻo  Tấn - Ton                                 4320 9495 9033 12485 6180 13436 3719 11980
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   871   1275 2269 2211 4530 4198 4682 6018 5982 8637 6486 10555 5826 10728                
Chất xúc tiến lưu hóa cao su "                   1393                            
Chế phẩm chống đông vàdung dịch chống đóng băng đã điều chế "   1025                                            
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   2399            
Chì - Lead "                               2   87   8082   18710   25639
Dầu mỡ động thực vật  "                                           658   378
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats 1000 USD           115   210   494   560   489   526   567   81        
Dầu mỡ động, thực vật - Animal or vegetable oils and fats "     119 67                       24                
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "   84   291   363   154   497   615   295   454   161   56   777   1681
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD               889           134   10181   2714   723       346
Đá quý và kim loại quý                                                  41558
Đồng 1000 USD       285               1002     20 138   349   226   317   1029
Động cơ điện và máy phát điện  "                                           11525    
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                   1405            
Dụng cụ chỉnh hình, máy trợ thính "                                   3107            
Đường - Sugar "                           147                    
Giấy  "                                   1338            
Giấy các loại - Paper and paperboard " 106 629 97 425   980   2564   2249   349   2034                   152
Giày dép "                                       43        
Giấy khác "                               678       700   340 12178 7240
Gỗ - Wood "               775           1739   3577   2127   1684   1928   3109
Hóa chất                                                  52133
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "               46           161   5   222   281        
Hàng điện da dụng và linh kiện                                                 79
Hàng gốm sứ - Ceramic articles 1000 USD                               210   119   523        
Hàng rau hoa quả "                                   319       581    
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "               157           475   626       348       828
Hàng thảm các loại "                                   365   325        
Hàng thêu - Embroidery products "                               6                
Hàng thủy sản "                                   267           197
Kính xây dựng - Glass for construction purposes                                                 20
Kẽm - Zinc Tấn - Ton       66   96   1053   1133   381   687 8 33   242   711   546   162
Kim cương - Diamonds "       14553   19063   18815   26526   32313   32040                    
Kim cương chưa được gắn, nạm dát 1000 USD                               23119   22996   22396   25438    
Kim cương phi công nghiệp chưa được gia công "   22680                                            
kim loại thường khác  "                                           5    
Lk, PT xe máy                                                 102
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "   180   180   74   307   291   409   286   285   552   618   622    
LK, PT ô tô                                                 772
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "       185   587   1998   818   560   343   440   1465   406   1414   1804
Lò nung "                               30401   24328            
Lò nung, bếp lò nung trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                   24328   22870        
Loại khác "                                   31            
Lốp ô tô 1000 USD       2   10   92   13   4       33       47   9   28
Lúa mỳ Tấn - Ton                 40 35                            
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 65
Malt "   2281       2517   6386 500 6564   5430   3919   6514       19338        
Malt  1000 USD                                   8785       11956    
Máy công cụ "                                   139            
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners 1000 USD           12   25           81   521   83           11190
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   91            
Máy kéo "                                   419            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                   724            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí "                               7089   1200            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "       1084   75   2519   1441   3829   10984   6235   14849   4182   224   442
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng "           27951                                   37499
Máy móc, thiết bị y tế "           3068                                    
Máy phân loại, sang lọc, xay trộn đất đá, quặng "                               6151                
Máy phụ trợ cho các nồi hơi "                                   1528            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   307            
Máy và thiết bị cơ khí có tính năng tác dụng riêng biệt - Machines and mechanical appliances having individual functions "                           7633                    
Máy xử lý khoáng chất - Machinery for the manufacture of mineral "                           17247                    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   63   1047   1387   1428   353   588   12324   17747   2064   1415   1429   876
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production 1000 USD           770   74   547   407   3317   1479       958   399   2025
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   69       1966   2415   1664   996   675   796   1315   1802   1288   1949
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "                               3252                
Máy, thiết bị hàng không "                                           19    
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   233            
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu "                                   633            
Ngô hạt "                               27                
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   113       23   1156   1033   1196   411   454   1041   355   48   22
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   36            
Nhôm - Aluminium 1000 USD       2   187   71   59   85   272 2 98   273   1985   519   309
niken "                                           89    
Nồi hơi "                                   86            
Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống                                               2 13
Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ 1000 USD                   53                            
Phế liệu sắt thép                                                 1845
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic "                                   1374            
Phôi thép Tấn - Ton                                     728 269        
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                  534
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   132   257   190   228   214   155   51   8       48       548
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   396       1037   93   143   197   120   42   205   187   227   1004
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette "           79           29   652   428   677            
Rượu và đồ uống có rượu "                                   274            
Quặng và các sản phẩm khác                                                 656
Sản phẩm từ kim loại khác                                                 62
Sản phẩm bằng cao su 1000 USD                                       616   1130    
Sản phẩm chất dẻo "                                           3129    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000USD               116           418   428                
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 954
sản phẩm giấy  "                                           156   107
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "               21               20       17   31   31
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               416           510   792                
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác "                                       69        
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   1656   1343       2339
Sản phẩm từ cao su                                                 411
sản phẩm từ sắt thép  "                                           4759   3611
Sắt phế liệu "                                   7975   9395        
Sắt, thép Tấn - Ton                                         21080 13080 23501 16430
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 5158 2209 6873 2378 13360 4875 22469 9974 29869 16320 27814 21323 13915 10408 23292 28227 21755 18526 38902 20422        
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "       37   518   130   275   179   92   171   184   75   64   73
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   600       212   325   131   17979   540   712   1115   825   9946   1429
Tân dược - Medicaments "   1387       1727   6416   6002   8575   11689   11974   12005   22636   40079   44987
Thảm các loại - Carpets "               328           414   391                
Thiếc "   71       20                                    
Thiết bị , PT dệt may  "                                           1945   1415
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   53            
Thiết bị đầu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   152            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                   738            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "                                   11751            
Thiết bị và dụng cụ ngành y "                                   575            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                                   2619            
Thiết bị, PT da giầy "                       22       4   108   145   6    
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   6976   3722   4642   452   8836   2334   3408   3301   18866   24908        
Thiết bị, PT ngành giấy 1000 USD                   17               2753   140   5   776
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "           823   339   31       50   162   1112   14089   2389   4381
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                               57   202   9       87
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           1529   3242       4661   6336   7341
Thuốc nhuộm - Dyes "   58       72   41       163   174   166   232   261   238    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 28 1170 93 370 42 559   497   1595   1606   1229   3046   2776   3448   4229   4450
Tổ máy phát điện khác "   6976                                            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "               8091       4281   2186       2075            
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   168   101   163   55           364       713   894   1794   1430
Tôm đông "                                   85            
Tua-bin các loại - Turbines 1000 USD               42517               35722                
Tuabin thủy lực, bánh đà thủy lực và các bộ phận điều chỉnh của chúng "   24                                            
Tuabin thủy lực, bánh đà thủy lực và các bộ phận điều chỉnh của chúng 1000 USD                                   33994            
Vải - Textile fabrics 1000 USD   638   1703   1028   1134   1334   1551   1507   1271       1846   2212   4173
Vòi, van các loại "                                   3388            
Xăng dầu Tấn - Ton                             1827 2164     1629 2205 309 885    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) 1000 USD                           728 114 274       51     1 10
Xe ô tô các loại Chiếc                                 28 467            
Xe ô tô khác "                                 1 265            
Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) Chiếc         3 78 6 363     1 327                        
Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và linh kiện đồng bộ "                                 27 202            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep