Xuất nhập khẩu với Is-ra-en
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   22451   32388   36373   41535   67045   67742   85472   140857   159550   192452   222368   375914
Xuất khẩu - Total Exports "   15131   18062   19460   19938   32177   31586   44187   58093   82697   76937   97478   170750
Nhập khẩu - Total Imports "   7320   14326   16913   21597   34868   36156   41285   82764   76853   115515   124890   205164
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   7811   3736   2547   -1659   -2691   -4570   2902   -24671   5844   -38578   -27412   -34414
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thủy sản                                                 31621
+ Cá đông - Frozen fish "       375   1278   2790   3332   4259   3424   3664   12942   14009   13584   11266
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   638   835   421   638   1467   1275   3055   2643   3265   3632   4648   8998
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   115   140   71   174   39       29   14   202   247   145   380
+ Loại khác "           1316                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "       213   162   469   76   1001   669   615   354   222   105    
+ Máy vi tính và linh kiện "   339   180                                        
+ Hàng điện tử "       33                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       155   181   147   178   308   308   705   1451   727   1233   1761
bánh kẹo  "                                           138   177
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 1620 803 3571 1353 4528 2033 5649 3661 4198 2675 3108 2383 6129 7616 7232 11391 4567 9486 7314 10272 8089 12106 7105 14570
Cao su - Rubber Tấn - Ton                     20 36 161 299 40 72 141 366 445 862 477 1601 423 1884
Chất dẻo "                               1417   593   1172       2804
Chè - Tea " 29 36 53 69 61 51 42 38 51 53 28 32 114 133 218 283 267 362 202 274 169 218 215 321
Dây điện, dây cáp 1000 USD       3   2                   39               132
Đồ chơi trẻ em - Toys 1000 USD                           101       350       198   422
Gạo -  Rice Tấn - Ton     2403 380 2648  482 1399 348 17298 4656 8502 2337 14282 4033 17926 6285 6770 3954 7193 3561 5913 3133 8463 5694
Giày dép - Footwear "   6904   7554   6896   2754   4860   6827   7764   7218   8477   8044   12427   13003
Gỗ - Wood "       1                               33   12    
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD   1803   1686   674   322   1109   547   1487   2285   3528   2442   5875   7086
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   198   326   396   308   358   384   390   551   655   386   693   590
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf 1000 USD   149   359   224   248   291   198   269   547               898
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton           96       910   778   141 32 370   212   273   529   213
Hàng thêu - Emproidery products "       25           8   10       3   83   10        
Hạt điều nhân  "                                           207    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled " 74 409 369 1504 367 1539 1088 4302 985 4648 1022 5161 1246 6406 1215 5872 1726 11049 2215 12511 2167 14346 1718 15546
Hạt tiêu - Pepper " 30 88 204 359 357 492 277 391 768 1023 831 1264 578 1006 727 2422 780 2709 1096 2665 887 3317 762 3945
Hóa chất                                                 401
kim loại thường khác                                                  99
Linh kiện điện tử tivi, máy tính và LK máy tính                                                  
Lốp mới bàng cao su "                   1                            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles                                         208        
máy móc thiết bị, DCPT khác  "                                           4178   2126
Máy móc, TB thông tin liên lạc 1000 USD                               264       1650        
Máy, TB hàng không 1000 USD                               9       3        
Ngô hạt "                               12                
Nhôm "                                                
Phụ liệu giầy dép "                               24       92        
Phụ liệu may mặc "                               24       13       656
phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                           110   581
Quế - Cinamon Tấn - Ton 13 10 10 10 11 9 11 9           34 10 10           17    
Săm ô tô "                                   43            
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "                           205   219   454   241       1752
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "       4           28   20   28   32   49            
Sản phẩm đá quý, kim loại quý - Articles of precious stones and metal "                           4                    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   327   357   305   605   1007   1140   1293   1415   1368   1526   1980   1982
Sản phẩm hóa chất "                                   1042   375        
sản phẩm chất dẻo                                                 741
Sản phẩm từ cao su                                                 1078
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       26       23   44   127   93   157   361   472   591    
Sản phẩm từ giấy "                                   225       481   747
sản phẩm từ sắt thép "                                           279    
Sắn                                                 193
Sắt thép "                               144   11544           640
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 311
Sợi dệt đã xe "                               2040   1197   709        
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   45                                            
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 45796
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment                                         9        
Thuốc nhuộm "                               90                
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials "                                   34   42        
thủy tinh và sản phẩm                                              21    
Tinh dầu "                   1161                            
Tơ, xơ dệt (chưa xe)                                         119        
Vải "                               25   65   66       722
Vải dệt bằng sợi filament tổng hợp "                   2                            
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       61   31   30   62   62       12   65   70   32   71
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               2213                
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton     46689 6144 63666 8562 72345 9983 107459 20891 47819 11408 3483 11244 166090 44080 82440 39832 120053 68011 144246 57342 213181 102130
+ Phân NPK "         11105 1527                 69 42 69 113 24 35     50 67
+  Trong đó: Phân Kali - Of which: Potassium chloride and sulphate "         52134 6855 68018 9163 107028 20679 47416 11114 1048 9951 165276 43575 81108 38666 119772 67693 143479 56622 213131 102063
+ Phân bón loại khác "         427 181 734 351 431 212         745 464 1263 1053 257 284 767 720    
+ Phân SA               3593 469                                
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "           340   2473   2698   4524   3746   7100   3872   4561   9548    
+ Máy vi tính và linh kiện "   240   1135                                        
Giấy các loại "                               13   12            
+ Giấy Kraft - Kraft paper "                           15   12                
+ Giấy khác "                               1               28
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets 1000 USD                               404       40        
Băng, đĩa - Records, tapes "                           1320                    
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   193            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   261            
Bột giấy "                                   571   150   493    
Cá đông "                                   79   125        
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "                                   57   695        
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           802   212   873   535   853    
Cao su - Rubber "                                     118 13 474 101 248 36
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   270   432 541 504 652 572 519 492 779 798 1158 1231 381 485 795 1530 85 133 96 186 606 740
Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí - Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances "                           587                    
Dầu mỡ nhờn "           2   2   3                            
Dây điện, dây cáp "                               20   13   34       74
điện da dụng và linh kiện                                                 112
Đá quý, kim loại quý                                                 309
Đồng 1000 USD       29                                        
Đồng phế liệu và mảnh vụn "                                   296            
Gạo -  Rice                                         28        
Giày dép - Footwear "                                   35            
Gỗ - Wood "                           129   50   60   33        
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "                               1406   499   38        
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                       461   726   827   1712   1282   1668   2815
Hoá chất - Chemicals "   682   791   534   253   219   668   851   1903   873   1578   2100   2514
Hỗn hợp các chất thơm "               600                                
kim loại thường khác  "                                           101    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts                                                 37673
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                   19            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles "                           41                    
Linh kiện, phụ tùng ô tô                                                 175
Máy công cụ "                                   76            
Máy ép thủy lực "           1253                                    
Máy in và máy phụ trợ để in "                                   303            
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 6
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác                                                 21485
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí "                                   122            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication 1000 USD   2655   2096   1589   1673   2088   4883   6029   4428   3947   9314   10445   4273
Máy, phụ tùng máy CNTP "                                   102   24   1112   789
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "                               28       3       1
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "                           84           39       36
Máy, TB hàng không "               20                                
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile "                                   1337            
Nguyên phụ liệu dược phẩm "               7               299   415   3910   88   29
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   31            
Nhôm - Aluminium Tấn - Ton   96   131   320   255   300   224   186 48 60       66   56   4
nhựa đường  "                                           8    
Nồi hơi "                                   584            
Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles Chiếc - Unit                         2 511             7 90    
Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống Chiếc - Unit                                     6 310        
Phụ liệu giày dép "                   10                   4   17    
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "       116   4   13   18   26       75           3   3
phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                  7
Phụ liệu thuốc lá "                   219                            
Rượu và đồ uống có rượu "                                   18            
sản phẩm bằng cao su "                                           176    
Sản phẩm cao su "                                   46   75       199
sản phẩm chất dẻo "                                           2056    
sản phẩm giấy  "                                           1325   1309
Sản phẩm plastic - Plastic produce "                       553   465   924                
Sản phẩm từ chất dẻo "                                   1040           2021
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 1
Sản phẩm hóa chất                                                 979
Sản phẩm từ giấy "                                   1102   4088        
sản phẩm từ sắt thép "                                           984   2296
Sắt phế liệu "                                   55           220
Sắt thép Tấn - Ton 1515 315                                         1 8
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton             58 29 78 57     39 27             29 30    
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "       4       5   49   286   411   640   1170   168       48
Sợi thuỷ tinh và các sản phẩm của nó - Glass fibres and articles thereof 1000 USD                       1048   478                    
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "       163               994                        
Quặng và các khoáng sản khác                                                 102
Tân dược "           13   210               723       24   2027   1191
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   886            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện "                                   37            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "                                   20            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí "                                   168            
Thiết bị, dụng cụ ngành y "                                   1079            
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "                   103       340                    
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD                           84   57       20       5
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "               107       1470           75            
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           790   1072   2444   1006   648   62
Thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng và các loại tương tự - Herbicides, disinfectatnts and similar products "               680           662                    
Thuốc nhuộm - Dyes "       11   10       5       44   4           8    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 256 1367 176 866 197 959   1275   2100   1179   1519   2247   2437   3409   2200   6399
Vải - Textile fabrics "       263   34   44   485   112   35   121   18   106   255   136
xăng dầu  "                                         1 1    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                   101                            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep