Xuất nhập khẩu với Anh
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   629287   683117   738155   974605   1238023   1198166   1381813   1668330   1967337   2E+06   2192944   3044288
Xuất khẩu - Total Exports "   479395   511566   571631   754767   1010301   1015760   1179695   1431320   1581045   1E+06   1681884   2398191
Nhập khẩu - Total Imports "   149892   171551   166524   219838   227722   182406   202118   237010   386292   342481   511060   646097
Cân đối thương mại  - Balance of merchandise trade 1000 USD   329503   340015   405107   534929   782579   833354   977577   1194310   1194753   986753   1170824   1752094
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   10735   15900   8275   20879   26249   38209   45363   50459   68662   89244   102977   134939
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   732   844   1719   1647   2479   3153   7775   12844   24436   30491   42613   45575
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   156   212   193   221   240   78   401   289   1101   6470   3466   644
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   8571   11233   1705   9548   8693   21789   15075   20356   21720   27090   31568   48363
+ Loại khác - Others "           4658                                    
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts "   6924   2944   2847   7819   11251   18390   24383   27557   6674   6510   13463   53755
+ Máy vi tính và linh kiên "   3703   1371                                        
+ Hàng điện tử "   3221   1573                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "       9077   10743   10256   9963   11367   9927   15485   18076   19215   31208   39035
Bánh kẹo "                                       14   8284   8671
Bật lửa ga 1000 USD           2045                                    
Bông xơ - cotton "                               510                
Bột giấy - Wood pulp "                                       15   23285    
Bột mỳ "                                       28        
Cà phê - Coffee Tấn 54783 39244 62683 26256 37734 15011 68015 44089 125818 81786 46423 36812 41725 51554 32131 47761   69332 30918 44161 28559 41996 33621 72612
Cao su - Rubber " 2341 1555 4068 2357 4108 2564 4398 3916 3556 4293 4011 4755 3818 6216 3660 5590 0.3175 7079 1652 2861 2417 7559 2206 9270
Chất dẻo - Plastics in primary form 1000 USD                           1339           15       882
Chè - Tea Tấn - Ton 587 482 817 806 1299 1202 946 1124 2164 2025 2214 2186 2155 2016 1554 1853 908 1588 602 795 987 1559 1061 1325
Đá quý và kim loại quý  "                                           1780   1495
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "                           15                    
Dầu mỡ nhờn "                                                
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       115   62   107   162   64   70   874   896   3180   5596   7144
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           692       7836       11345   11362
Gạo - Rice Tấn - Ton 77048 12650 3390 502 22 6 7000 1155 347 170 654 411 856 592 1084 710 1122 1712 4332 2149 99 65 122 82
Giày dép - Footwear 1000 USD   219972   255551   317789   389694   494093   473041   517745   526700   559021   446130   495678   494955
Giấy khác - other paper "                               126       57       637
Gỗ - Wood "       277   109   349   723   81   44   275   427   1335   977   2064
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   75373   89871   83635   85018   103646   159799   232847   286082   323099   275971   339748   448138
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   12667   14112   12300   13795   14667   15859   13146   15918   14886   11033   9341   9561
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   2736   3218   4065   6985   7397   5938   9449   12065           38   6990
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit 1000 USD   275   1016   1443   1613   1063   2022   2471 112 4066   3690   2378   2771   5694
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "       131   121   177   251   53   47   264       472        
Hàng thêu - Embroidery products 1000 USD       358   1571   944   792   614   1350   1288   1990   1817   1282    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled " 1873 9103 1718 6410 3361 12470 4335 15306 5349 23430 5548 27466 5610 25760 8242 37561   49243 6968 34479 7342 43508 5687 48149
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled "                                           221    
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 118 483     357 546 295 530 1289 1810 1616 2684 1432 2839 1648 5602 1903 8063 2401 7706 3377 13577 3582 22261
Hóa chất - Chemicals "                               138   3852   1410       3192
Hoa hồi "       94   75                                    
Kẽm "                               1152   2554   1571        
Kim loại thường khác "                                       270       9458
Kính xây dựng "                               6                
Lạc nhân 1000 USD             794 584                       4   3   8
Lốp ô tô "                               7       3        
Máy móc thiết bị, DCPT khác  "                                           60791    
Máy móc, TB thông tin liên lạc "                               510   450   4976        
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                                       5       56153
Máy, phụ tùng máy SX xi măng "                               302       308        
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "                                       173        
Máy, thiết bị hàng không 1000 USD                               576   406   568        
Ngô hạt "       22   24                               6    
Nguyên phụ liệu dệt may                                                 9740
Nguyên phụ liệu dược phẩm "                               54                
Nhôm - Aluminium "                                       2        
Phân bón loại khác "                                   247           3
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "                           1886   404   634   1244        
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "                               76       327        
Phụ liệu thuốc lá "                               906   1488            
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng  "                                           26943   66387
Quế - Cinamon 1000 USD     11 14 15 11 30 22 31 22   61   14 46 48       202   353   168
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products "           3048               12203   8434   15157   14807        
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products 1000 USD   327   1047   1657   2519   2763   3454   3962   5538   5567   6782        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý "                               8   14339            
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   28971   33964   50971   62160   104844   114847   136573   202263   188569   157485   182073   157705
Sản phẩm hóa chất "                                   6727   7597       884
Sản phẩm plastic - Plastic produce 1000 USD       2757   3005   1969   2708   5218   12788   32528   46417   41979   53981    
Sản phẩm từ cao su                                                 3038
Sản phẩm từ giấy                                     2050       275   740
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 77533
Sản phẩm từ sắt thép  "                                               24647
Sắn                                                 301
Sắt thép "                               765   10149       63   16296
Sợi từ xơ Staple tổng hơp                                                 26444
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun 1000 USD                                   380   318        
Tân dược "                               79                
Tân dược - Medicaments "                                       12        
Thảm - Carpets "       92   24   6   18   13                   5   8
Than đá - Coal Tấn 98582 3833 44090 2256 61686 2978 5500 275 23000 1502 100 11     17 3                
Thiếc - Tin 1000 USD 1534 7685 711 3150 265 878 382 1454 149 1112   1016 209 1489 444 5054   6481   1371   999   1275
Thiết bị điện dùng cho điện thọai hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 467583
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                           1935   516   679   1302        
Thịt chế biến "       9       68               238       87   89   28
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                                       132        
Thuốc nhuộm - Dyes 1000 USD                               14                
Thuốc trừ sâu và NL "                               51                
Thủy tinh và sản phẩm  "                                           502   540
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "                           9030   17485   17319   17656        
Vải - Textile fabrics "                           716   392   312   606       1247
Xăng dầu "                               49           76   136
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       8826   9025   45943       42230   6794   297   206   78   1138   15563
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               63                
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                                       1        
Đường - Sugar "                                       1        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                         13        
Hàng thuỷ sản - Fishery products "               305           2685   5743       7966       7765
Trong đó - Of which: "                                                
+ Cá đông - Frozen fish "               67           454   278       1152        
+ Tôm đông - Frozen shrimps "               224           110   5377       496        
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                                             14        
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton   1771 219 205 93 216 11048 2013 256 543 4778 1720 589 1169 675 1377 794 1707 9147 2518 740 1260    
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium "                     36 31 61 70 74 82     96 93 69 82    
+ Phân Urê - Urea " 4750 656         10945 1718     4503 1168 1 1         2508 828        
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) "                     1 1 1 1         6095 731        
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate " 6668 916                 10                        
+ Loại khác - Others "             103 295         526 1098         448 865 671 1178    
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 117083 26251 191830 36880 104644 23032 102385 32579 42577 18872 10604 6735 1264 598 1310 1236 4511 3559 17727 8887 1398 1292 1924 2615
Trong đó: Phôi thép - Of which: Ingots "             34380 9276 31007 12470     56 46 11 61     5174 2139     2 32
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit                         11 1404 7 983             473 27072
+ Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống                                               283 23248
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of  goods "                         6 795 2 425                
+ Ô tô khác nguyên chiếc - Other motor vehicles "                         1 52 2 407                
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống - Motor car for the transport of 12 seats or less "                         4 557 3 150                
Giấy các loại - Paper and paperboard " 175 347 348 792   868   620   887   1521   789   396   486   537   1197   1064
+ Giấy Kraft "               239   26   64       19   6   3   14   66
+ Giấy khác "                               377   480   535   1183   998
Ô tô các loại  - Motor vehicles  Chiếc - Unit         11 308 23 1340 5 491 13 1798             47 1837 203 11424 190 3824
+ Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi trở xuống - Motor car for the transport of 12 seats or less "                                     41 868 196 10880    
+ Xe ô tô khác nguyên chiếc "                                     6 970 7 543    
+ Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) " 320 3491 1 37     4 109     1 26                        
+ Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) 1000 USD         9 145 13 596 1 97 2 7               32        
+ Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles for transport of goods (including unassembled) "     4 723 2 163 4 564 4 394 10 1766                        
+ Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport above 12 seats (including unassembled) " 40 447 140 1466     2 71                                
- Xút can xi "       71                                        
+ Hàng điện tử "   507   1029                                        
+ Máy vi tính và linh kiên "   1018   784                                        
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bag, pockets, wallets "                               51   181   56        
Bản, panen, bagr điều khiển có chân, bàn tủ và các loại giá để đỡ khác "                               1718                
Băng, đĩa các loại "               3029                                
Bánh kẹo 1000 USD                                   523   159   161   198
Bình đun nước nóng ngay không dùng điện, bình chứa nước nóng "                                   2542            
Bộ phận của máy cán kim loại - Parts of metal-rolling "                   6040       861                    
Bộ phận của máy in - Parts of printing "                   1197   1435   1583                    
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ "                                   519            
Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường; máy đẩy chất lỏng "                               5350                
Bơm, máy nén và quạt không khí hoặc chất khí khác "                                       4613        
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton   1712 3590 3366 3069 3119 1215 1555 3144 4653 2456 2945 8747 10842 6291 8082     9408 12036 299 590    
Bột giấy - Wood pulp 1000 USD                           596           217   930    
Cà phê - Coffee Tấn                             1712 2914                
Các bộ phận của động cơ điện và máy phát điện, tổ máy phát điện "   6567                                            
Các chế phẩm thực phẩm  - food preparations "               2053   2051   2188   4887           13437        
Các loại nhãn bằng giấy hoặc bìa "               1611                                
Các máy móc và thiết bị quang học khác "   21458                                            
Các sản phẩm bằng cao su "                               1629   1055   1311       26357
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép "           2670   5553   3804   2553       8655               20471
Các sản phẩm chế biến ăn được khác 1000 USD                               6364                
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           16149   13400   20519   15289       38983
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu                                     278            
Cao su Tấn - Ton             4 4       5078             3089 2425 2282 1720 1619 2294
Cao su tổng hợp "               1910   1333                            
Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển vô tuyến "                   1227                            
Chất dẻo - Plastics in primary form "   828   1545 1248 1546 831 975 1876 2362 2128 2986 1894 3771 624 1938 917 2627 2358 4387 2384 7284 2137 6168
Chất gắn đã điều chế dùg cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc "               2026                                
Chế phẩm chống đông và chất lỏng chống đóng băng đã điều chế - Anti freezing preparations and prepared de icing  fluids "               1579   3341   4641                        
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải "                                   240            
Chì 1000 USD           1   6   7   19     2 8       2957   1007   3093
Da thuộc - Leather "                               1759                
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats 1000 USD       80   14   2       23       8       1        
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils "       64   284   250   439   454   86   89   447   606   733   300
Dầu thô "                                       2        
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD               582               168   866   546       732
Điều hòa nhiệt độ                                                 5717
Đá quý và kim loại quý                                                  6
Đồng - Copper 1000 USD               212   383   283   694 57 346       10169   658   982
Động cơ điện và máy phát điện 1000 USD               4076               1167           4553    
Động cơ đốt trong kiểu piston "                                       6142   7171    
Động cơ và mô tơ khác "                               2381                
Đồng và các sản phẩm bằng đồng - Copper and articles thereof Tấn - Ton       11   208               1463       616            
Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học - Instruments and apparatus for physical or chemical analysis "                           4385   2313       3311        
Đường - Sugar "       2533       21       245   1778   1       160   1251    
Gia cầm sống - Live poultry "                       1395   1039                    
Giaấy các loại "                                               1064
Giầy dép - Footwear "               28               76   128   70        
Gỗ - Wood "               387           1597   1583   2782       1014   925
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD               359               90   117   857        
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                               66   99   35        
Hàng mây tre, cói, lá - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "               2               17                
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                               168       3   40   7
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                               49   116   34        
Hàng thảm các loại 1000 USD                               20       73        
Hàng thêu - Embroidery products "               6                                
Hạt tiêu -  Pepper "                                   148            
Hoá chất - Chemicals "   2218   3594   3407   5575   9308   9773   5718   3800   4395   4549   3847   5874
Hỗn hợp các chất hóa học, loại dùng để chế biến thực phẩm - Mixtures of chemicals, of a kind used in the manufacture of foodstuff "                   1755   922                        
Hàng điện da dụng và linh kiện                                                 641
Hỗn hợp các chất thơm "               4628   5342                            
Hỗn hợp các chất thơm làm nguyên liệu thô trong công nghiệp - Mixtures of odoriferous substances used as raw materials in industry "                       3685       4634                
Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp "       3693                                        
Kẽm - Zinc 1000 USD       33   116   675   1027   130   156 60 260   186   68   161   5
Khí đốt hóa lỏng                                               2 7
Keo và các chất dính - Glues and adhesives "                   1998   1728                        
Kim cương chưa được gắn, nạm dát "                               2923                
Kim loại thường khác "                                           11   67
Kính xây dựng "               8               1           1   8
LK phụ tùng xe máy                                                 536
LK phụ tùng ô tô                                                 7391
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts "   1525   1813   2421   3599   4420   1329   5811   10282       10256   5365   11692
Lò nung "                                   266            
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện "                                   153            
Lò thổi (chuyển), nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại - Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
 
"                           2396                    
Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc "                               1376                
Lốp ô tô 1000 USD           1                           362   19   30
Lúa mỳ  "             8300 1291                         58314 13412    
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện                                                 3232
Malt - Malt 1000 USD       2567   2147   4410 11 3704   3524   890   1246   626   2526   8075    
Mật mía "       7746   5702   2215                                
Máy bơm hoặc máy nén và các bộ phận - Pumps or compressors and parts thereof                             2493                    
Máy chế biến hay đống gói thuốc lá và các bộ phận "               3371                                
Máy công cụ - Machine - tools "                               3169                
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "       80       405   56   89   201   35       341   3    
Máy đo điện "               1139                                
Máy đo đơn vị khí, chất lỏng, lượng điện và bộ phận - Gas, liquid or electricity supply or production meters and parts thereof "                       2304   1914                    
Máy in - Printing Machinery "                               1723           5889    
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh "                                   258            
Máy li tâm và các bộ phận "               2363                                
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lọng hoặc khí "                               6006                
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication "   12686   4208   2198   14511   26361   1075   10286   4181       9775   8747   6132
Máy móc, thiết bị hàng không                                                 6201
Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng                                                 152043
Máy móc, TB và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật - Machinery, Instruments and appliances used in medical, surgical "           2115       1920   2737   3253                    
Máy móc, thiết bị khác "           35994                                    
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng "                                   983            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng "                                   205            
Máy sản xuất thùng, can, hộp và các đồ chứa tương tự từ thiếc tấm, hoạt động bằng điện Machines for the manufacture of boxes, cans and similar containers of tin plate, electrically operated "                           11976                    
Máy tán rivê "                   3175                            
Máy và thiết bị cơ khí có tính năng tác dụng riêng biệt "               2165                                
Máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí - Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases "                           1160                    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "   829   1300   463   230   498   810   740   658   1862   436   1079   915
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production "   393   415   306   21   123   198   218   810   549   340   1044   844
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   511   1261   2546   916   2509   1814   1845   1329       3324       13471
Máy, PT máy xây dựng "                                   1831       13062    
Máy, thiết bị công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm "                               2383                
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "       40   113   39   55   30   180   57   1055   3986   3272    
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy profile "                               1385   1090            
Mền xơ từ xơ nhân tạo - Wadding of man made fibres 1000 USD                           3340                    
Ngô hạt "                                   98            
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials 1000 USD   176   55   445   522   375   100   93   112   286   371   3866   4030
Nguyên phụ liệu giầy dép                                                 9210
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt "                                   361            
Nhôm - Aluminium Tấn   194   27   29   68   896   3690   1518 14 95   121   457   1978   179
Nhựa đường "                   38           10       185   60    
Niken - Nickel 1000 USD       39   19   20   95   30   25 10 34       9   153    
Nồi hơi "                                   136            
Phế liệu sắt thép                                                 93059
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic "                               1109                
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng                                                  1896
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear "   2521   10705   11537   17493   14777   18500   6212   4495       2345   5428    
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing 1000 USD   3893   1662   2359   376   893   1525   1017   920   1461   647   1090   5187
Phụ liệu thuốc lá 1000 USD 806 5323 913 9096   725   1492   1520   2065       2417           37   4625
Pin và bộ pin "                                   420            
Rượu và đồ uống có rượu "                                   2221       12187    
Sách và các ấn phẩm tương tự "                               1074   1299            
Sản phẩm bằng cao su 1000 USD                                       857   2827    
Sản phẩm chất dẻo  "                                           7354    
Sản phẩm chất dẻo  "                                         1 8    
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "               5           404   513                
Sản phẩm giấy  "                                           2774    
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 684
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "               192               145       445   31   35
Sản phẩm hóa chất "                                           39260    
Sản phẩm plastic - Plastic produce "               3068   6046   4088   3284   5980                
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác "               57                                
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 919
Sản phẩm từ chất dẻo 1000 USD                                       6924       8729
Sản phẩm từ giấy 1000 USD                                   397   1899       488
Sản phẩm từ sắt, thép "                                       5869   15755    
Sắt phế liệu - Ferrous waste and scrap "                           4338   2277   17302   51977   74606    
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "       1245   702   944   552   101   109   89   113   105   922   1079
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce "   298       192   25   177   1527   69   80       61   38   533
Quặng và các khoáng sản khác                                                 60
Tân dược - Medicaments "   4364   556   7196   14479   14777   14496   16682   16438   25743   37741   48546   57537
Tàu thuyền các loại - Vessels "                               1647   1943            
Thiếc - Tin                                                 3
Thạch cao "       5   10   27                                
Than đá - Coal "                                       3        
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia "                                   137            
Thiết bị đầu nối,bảo vệ, ngắt mạch điện "                                   483            
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits "                   1576   719   1130                    
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện "                                   1808            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V "                                   635            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ "                                           5546    
Thiết bị truyền dẫn dùng cho điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến, phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình; camera "                               1078                
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc "                                   470            
Thiết bị và dụng cụ ngành y - Instruments and appliances used in medical "                                   1390            
Thiết bị và phụ kiện cơ khí - Machines and mechanical appliances "   8064                           5064       7519        
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "   654   2093   2844   2669   1361   1960   1501   1       189   286   12
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "   3443   1699   2085   3089   978   1180   676   659   2772   1037   805   2383
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   3077   1873   29   320   23   234   48   37       347   247   334
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   107   7   111   234   42   5   548   118       42   680   43
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           887   559   2437   2737   3571   3401
Thuốc bảo quản gỗ - Wood preservatives "                   1318   851   536                    
Thuốc nhuộm - Dyes "   195   689   828   276   596   560   784   1316   1699   1879   4047    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials 1000 USD 611 5167 1045 7287   5772   4983   5016   2426   1165   1835   1572   2020   32589   42109
Tổ máy phát điện - Electric generating sets "                   1891   4284   1550       3299            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "                               1016       7832        
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay - Electric generating sets and rotary converters "                                           21618    
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "   1314   927   549   524   821   189   35       180   36       8
Tuabin "               5053                                
Vac xin dùng làm thuốc thú y - Vaccines for veterinary medicine "                   1033   1053   1484                    
Vac-xin - Vaccines "               1230               2187   1662            
Vải - Textile fabrics "   1426   3525   7853   8217   11382   8559   4449   5329       7527   9482   12601
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm - Gold unwrought or in semi-manufactured forms 1000 USD                               25214   120609   5893        
Vòi van và các thiết bị tương tự  "                                           8201    
Xăng dầu Tấn - Ton                             43 118     135 234 197 518    
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "               752                       1        
Xe máy nguyên chiếc Chiếc - Unit     5 14       4   682                 2 11 4 21 13 85
Xe ô tô các loại                                   34 1802            
Xe ô tô khác "                                 1 573            
Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và linh kiện đồng bộ "                                 33 1229            

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep