Xuất nhập khẩu với Xinh-ga-po
  ĐV tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   3580167   3522011   3494611   3900534   5103632   6399278   8085606   9848132   12091799   9090786   6222459   8539827
Xuất khẩu - Total Exports "   885916   1043734   961126   1024709   1485257   1916973   1811740   2234686   2713824   2075621   2121314   2149252
Nhập khẩu - Total Imports "   2694251   2478277   2533485   2875825   3618375   4482305   6273866   7613746   9377975   70515165   4101145   6390575
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade 1000 USD   -1808335   -1434543   -1572359   -1851116   -2133118   -2565332   -4462126   -5379360   -6664151   -4939544   -1979831   4241323
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports                                                  
LK điện tử và tivi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including TV parts), computer and their parts 1000 USD   14868   28681   21823   29546   59340   61810   82966   133110   43970   65259   83859    
+ Máy vi tính và linh kiện "   8956   9562                                        
+ Hàng điện tử "   5912   19118                                        
Hàng thuỷ sản - Fishery products "   24130   23425   35618   30175   78290   41435   47697   54206   60813   58496       97105
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "   11117   12007   13118   13506   21006   22546   31819   33916   38384   33246       38513
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "   510   689   1104   1269   349   31   1187   1557   2178   2018       2905
+ Tôm đông - Frozen shrimps "   4814   3713   8052   3221   50548   12368   8445   11223   11053   13517       30726
+ Loại khác - Others "           13344           6490       35442                
Giấy các loại "                               6205   8705            
+ Giấy Kraft - Kraft paper                                     1            
+ Giấy khác - Other paper                                     8704            
Phân bón - Chemical fertilizers                                     14141   579       13586
+ Phân Urê "                               1556   12830   140        
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA)                                     1310       59    
12091 "               13   254   15   171   1   52365            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets "       1345   2790   1687   1820   2311   2061   6658   3083       3364   5962
Bánh kẹo                                                 4984
Bột giấy - Wood pulp                                     17   14   4237    
Bột mỳ "                               999   3830   5274        
Cà phê - Coffee Tấn - Ton 57838 41701     16486 6973 14691 9724 13474 8646 9629 7473 8893 10506 11350 17616 23365 46655 13467 19768     11261 22749
Cao su - Rubber Tấn - Ton 33735 16419 42613 19265     27623 24944 6267 7338 2686 3828 1500 2949 2561 5395 888 2400 4063 6431 935 2765 203 861
Chất dẻo "                               1767   4043   3006       5346
Chè - Tea Tấn - Ton 2124 1990 1336 1395 972 1171 1093 995 1025 1076 910 935 1002 1232 772 1052 732 1345     511 904 832 1093
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "       231       1580   657       720   13   239   15   2043   65
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils                                     2   8        
Dầu thô - Crude oil Tấn - Ton 2373405 539569 3928135 717581 3549429 677843 3385686 749899 3790373 1121320 3829091 1611893 2710192 1365476 2900459 1631040 2223728 1732868 2200272 992077 1015624 595572 298681 269197
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable "       686   1504   1795   1870   2648   2864   6833   14328   18413   24985   31233
Đồ chơi trẻ em - Toys "                           10       239       217   288
Đồng "                               4137   10709   23986        
Đường - Sugar "   1038   275   96   106         128 53 216 73   377   197   17   201
Giấy                                                 22357
Gạo -  Rice Tấn - Ton 227295 39784 241836 37899 98518 18098 130113 23196 114500 23912 41642 10509 103151 26753 82389 25912 87807 41222 334935 134936     386003 197938
Giày dép - Footwear 1000 USD   7039   8353   8051   6522   9260   9189   9999   10251   11400   12461   14447   22307
Gỗ - Wood 1000 USD           209   207   7464   5128   5759   5130   4064   2317   9335   23686
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories "   21966 16427     17475   11565   11872   10015   19942   26601   29418           28594
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "   2453   3670   4353   1517   391   991   980   1817   1318   1442   2227   2228
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "   2584   2060   2668   2641   3897   834   5295   4819               1047
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit Tấn - Ton   1394   2459   3178   3061 4 3677   4311   5493 16 7673   9108   7692   11676   17702
Hàng thêu - Embroidery products "       209   39   48   89   27   59   107   345   787        
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled Tấn - Ton 57 327 57 226 282 1165 837 3135 339 1667 466 2065 338 1566 289 1469 556 3244 1031 4473 1597 8707 1119 8644
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton 13273 52627 12266 19832 8244 10887 5673 8010 4967 6806 2852 3811 5911 9765 3472 10545 4518 13639 6078 13027     4182 19904
Hóa chất "                               473   748   909   68092   2825
Hoa hồi Tấn - Ton 2854     3482 8 391                                    
Kali "                               345                
Kẽm - Zinc                                     440   218   372    
Kim loại thường khác - Other base metals                                                 14045
Kim loại Niken                                     24   4099   19    
Kính xây dựng "                                       65443        
LK điện tử tivi, máy tính và LK máy tính                                                 177737
Lạc nhân - Ground nuts, shelled " 11955 6492 12165 5867 11385 5617 7085 4484 3272 2092 2435 1601   342 576 586   373   497       419
Lốp ô tô "                               3111   3639            
Máy in và máy phụ trợ để in                                                 93541
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners                                     104   1   238    
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 214866
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication 1000 USD                               1047   2335   117824   10555    
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink "                               191   887   682        
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production                                 11   21   323        
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction 1000 USD                               7042   12842   8910   5872    
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "                               20   35   60        
Ngô hạt - Maize (corn) 1000 USD                   75               40   56   45    
Nguyên phụ liệu dược phẩm 1000 USD                               53   168   302        
Nhôm "                               3411   2375   377        
Phụ liệu giầy dép "                               13   8   247        
Phụ liệu may mặc "                               297   1   13   696   2898
Phụ liệu thuốc lá "                               11867   6545   8312   6147    
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 235611
Quặng và các khóang sản khác                                                 505
Quế - Cinamon Tấn - Ton 42 68 58 94 21 30 38 33 113 108   17   133 79 83   47   58   112   198
Sắn                                                 468
Săm ô tô "                               35   43            
Sản phẩm bằng sắt, thép - Steel and iron products 1000 USD                           12499   12020   29863   45696       22730
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "   1068   1408   552   655   952   1324   2213   3369   4580   2914        
Sản phẩm đá quý, kim loại quý - Articles of precious stones and metal "                           3               8    
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "   3642       2990   2603   2838   7162   2949   4985   2370   2279   2499   3984
Sản phẩm hóa chất                                      9376   13353       16564
Sản phẩm plastic - Plastic produce "       3402   7256   4184   5603   5272   6649   8774   10107   10540   18325    
Sản phẩm từ cá chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác                                     61            
Sản phẩm từ cao su                                                 3803
Sản phẩm từ chất dẻo                                                 17560
Sản phẩm từ giấy                                     380   77398   1160   2587
Sắt thép "                               3765   127426   7215   48930   73387
Sợi từ xơ Staple tổng hợp                                                 5497
Sợi dệt đã xe 1000 USD                               1450   1190   260   1546    
Sữa và các sản phẩm của sữa - Dairy produce "   768   507   439   428   751   2964   536   2017   401       857   525
Tân dược "                               276   397   162   9241    
Thảm các loại - Carpets "       11   10       3   1   1   10   18           15
Than đá - Coal Tấn - Ton 3000 168 5000 200 2734 105     300 27 6320 474 6004 504 10023 697 4676 775 4860 459     1033 215
Thiếc - Tin Tấn - Ton 281 1441 763 3178 263 864 20 79 106 511   283               1158   689   8514
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến hoặc điện báo hữu tuyến                                                 96328
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment "                               1915   1259   2733   5040    
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry                                     124       20    
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry 1000 USD       4572                       556   330   59        
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "       448   27   9   17   19   4   44   167   45       4260
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials                                     603   646        
Thuốc nhuộm "                               16       12        
Thuốc trừ sâu và NL                                 6298   9133   5851   27805    
Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh                                     25195       97846   138289
Tơ, xơ dệt (chưa xe) "                               12                
Vải "                               409   192   251       810
Xăng dầu 1000 USD                               17703 34181 31003           60071
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "       38   47   6       75   22   19   44   13   5    
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) "                               5   81   175        
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports                                                  
Xăng dầu - Petroleum oils, refined Tấn - Ton 6317777 1446521 5979450 1167885 5358362 1003853 4625165 1050547 5139355 1499627 5392798 2174365 6300147 3264003 6953969 3934202 6120365 4881129 5357730 2613144 3575743 2185670 4393789 3891515
Trong đó - Of which:                                                  
+ Diesel - Diesel oils (DO) " 3049730 759324 2934536 619119 2390493 482393 1908576 470359 2143593 701029 1974159 907024 2609381 1467948 2454560 1520131 1801825 1660839 1953400 990830 1384527 907909 1789594 1566850
+ Xăng - Gasoline " 640391 178317 632631 154806 396893 94079 386830 120105 733775 291758 986251 516964 1651467 1042835 1815704 1255114 2358287 2066558 1777342 970571 729828 509695 1342768 1383149
+ Mazut - Fuel oils (FO) " 2127884 364929 1929062 278816 2176023 338135 1961244 358101 1777067 330864 1940269 493977 1675660 515244 2189337 779270 1625291 820812 1301562 438274 1235759 565567 1215824 788357
+ Nhiên liệu máy bay - Jet fuel " 126802 36074 100479 23750 55718 13629 98910 28011 263733 101957 255296 139169 256830 168098 234080 166894 297180 295069 188983 98571 102763 71930 156603 153159
+ Dầu hỏa - Kerosene " 334038 93461 381940 91070 339235 75616 269605 73971 221187 74019 236823 117231 79060 52667 63654 41528 24886 21924 22321 11055        
+ Loại khác - Others " 38932 14416 800 324                     196634 171266 12897 15928 114121 103842 `122866 130568    
LK điện tử và ti vi, máy tính và LK máy tính - Electronic parts (including television parts), computers and their parts 1000 USD   210292   153104   154205   236110   280301   412138   517554   773667       677969   211341   419999
+ Linh kiện điện tử và tivi "   130180   69318                                        
+ Máy vi tính và linh kiện  "   80112   83786                                        
Chất dẻo - Plastics in primary form Tấn - Ton   75862   73940 140861 93515 178641 140070 171940 187310 185230 230830 199447 271955 267696 403760 213854 374923 258034 339146 157532 258794 149887 292009
Hoá chất - Chemicals 1000 USD   39231   51212   52240   68642   103184   114962   129479   183680   174833           85668
+ Xút canxi - Sodium hydrogencarbonate "   505       173           1471                        
+ Xút cốt tích - Sodium Hydroxide "           188           11                        
Giấy các loại - Paper and paperboard 1000 USD   16159 11958 22293   31228   42519   74105   78377   79640   93346   126589   141602   129232   130931
+ Giấy Kraft - Kraft paper "               16732       263   332   797   950   615   12   3
+ Giấy khác - Other paper "                           79308   92548   125639   140986   129220 63 130928
+ Giấy in báo "     1633 795   389                                    
Phân bón - Chemical fertilizers Tấn - Ton 458899 53792 353663 46794 361104 48406 322263 48649 319142 62576 136367 27807 111016 22381 93213 26588 52356 30270 85591 36800 2608 1107    
Trong đó - Of which:                                                  
+ Phân Kali - Potassium chloride and sulphate " 85543 11468 130275 16660 153673 20184 163765 21516 61348 11922 49753 10623 75325 15803 71254 19237 39665 25841 44300 24526 2600 1060    
+ Phân Urê - Urea " 199608 23958 114827 13878 101837 12590 57773 8780 133990 28430 25360 6763 9000 2283     3 148 40750 11668 8 18    
+ Phân SA - Ammonium sulphate (SA) "     20808 1449 22295 1575 5400 439 58918 7581 42337 5278 20071 2068 7155 979 8052 1882            
+ Phân DAP - Ammonium dihydrogen phosphate " 32600 5865 70554 11773 41275 7196 53694 10956 19788 5555     5280 1626 13741 5604 2896 1085   439        
+ Phân NPK - Mixtures of nitrogen, phosphorus and potassium " 23250 3491 15865 2504 39761 6072 35000 5675 38528 7851 18244 4714 44 22     468 308 3 3        
+ Loại khác - Others "             6631 1283 6570 1238 673 428     1063 767 1273 1006 539 604   29    
Hàng thuỷ sản - Fishery products "                   3253   9522       6794   7974   5790       6342
Trong đó - Of which:                                                  
+ Cá đông - Frozen fish "                   1138   7157       3785   5579   3468   38896    
+ Mực đông - Frozen cuttle fish "                   51           10       107   2600    
+ Tôm đông - Frozen shrimps "                   1568   1548       1638   1224   1130   20672    
+ Loại khác - Others "                       817           1171            
Ô tô dưới 12 chỗ ngồi dạng LK đồng bộ "                               1048                
Ô tô các loại (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles (including unassembled) 1000 USD         108 4813 61 4546 235 11781   6459                     1 182
+ Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport of 12 seats or less (including unassembled) Chiếc - Unit     43 933             77 1624                        
+ Xe ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) - Other motor vehicles (including unassembled) " 20 372 42 1709 73 1586 21 850 26 351 59 1210                        
+ Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ - Motor car for the transport above 12 seats (including unassembled) 1000 USD     5 14 3 111 6 257 1 460   17                        
+ Xe ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) - Motor vehicles for transport of goods (including unassembled) Chiếc - Unit 33 1037 106 3018 19 2372 13 217 33 7840 26 3608                        
Ô tô nguyên chiếc các loại - Motor vehicles Chiếc - Unit                         81 15185 37 1799 59 11076 50 4852        
+ Ô tô tải nguyên chiếc - Motor vehicles for transport of goods "                         42 14262 10 803 36 7761 6 2738        
+ Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và LK đồng bộ                                   9 197            
Balô, cặp, túi, ví - Rucksacks, bags, pockets, wallets "                       801       8915   8214            
Bánh kẹo                                     4128   753   5060   3929
Bánh khô dầu "               16569                                
Bia sản xuất từ malt                                     2705            
Bình đun nước nóng ngay không dùng diện, bình chứa nước nóng                                     21507            
Bitum dầu mỏ "               29069   23954                            
Bộ phận và phụ tùng của các loại xe, máy có động cơ                                     12881            
Bơm chất lỏng và phụ tùng "       6386                                        
Bơm và các loại phụ tùng "               16523                                
Bông xơ - Cotton Tấn - Ton     992 1122 4040 4221 2533 3307 1514 2175 3623 4087 6336 7994 3393 4463 16666 27025 3545 4806 2184 4165 51 128
Bột giấy - Wood pulp "                           1897 2173 1386   24080           339
Bột mỳ - Wheat flour Tấn - Ton 1899 334 2990 516 4493 736 2001 325 2017 464 875 204 2236 503 1691 554   408   192   269   261
Bột và vảy đồng                                     53            
Cà phê - Coffee "                       48     2 15   549   361 15363 23486   4863
Các chế phẩm thực phẩm khác                                     2560            
Các sản phẩm bằng nhôm                                     1636            
Các sản phẩm bằng niken                                      51            
Các sản phẩm hóa chất - Chemical products "                           178960   12745   240727       182083   109510
Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép "               32275   35399               166934            
Cần cẩu, cần trục, khung thang nâng di động, xe công xưởng có lắp cần cẩu                                     9095            
Cao su - Rubber Tấn - Ton                     408 513     1476 2578 283 556 1464 2353 399 969 518 1837
Chất phụ gia cho dầu nhờn "               8893                                
Chất xúc tác được điều chế dùng cho sản xuất cao su "               4576                                
Chế phẩm dầu mỏ và dầu thải                                     256161            
Chế phẩm dùng làm thức ăn cho động vật nuôi "               5367                                
Chì  - Lead "   148   111   92   248   318   579   1013       4230   1787   1615   375
Clanhke Tấn - Ton     85816 2011     44979 893 64748 1826                            
Cưa tay và lưỡi cưa                                     1009            
Dầu mỡ động, thực vật - Vegetable oils and fats "     83608 24303               68                       3412
Dầu thô - Crude oil                                                 81
Dầu mỡ nhờn - Lubricating oils 1000 USD   7688   4513   2298   1193   958   1265   1311   1763   1811   1507   1075   1109
Dầu và các sản phẩm khác chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao                                     21437            
Dầu và các sản phẩm khác chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao                                     14843            
Dây điện, cáp điện - Electrical wire and cable 1000 USD                   5441   5679       24877   17426   20669       11627
Đá quý, kim loại qúy và sản phẩm                                                 1880
Đĩa hát, băng và các loại đĩa khác đã ghi "               18036                                
Đồng - Copper Tấn - Ton   4460   7373   9179   11299   9543   12312   64133 15770 114145   113422   71180   4730   4086
Động cơ đốt trong kiểu piston                                     11944            
Động cơ và phụ tùng "       8224                                        
Đồng phế liệu và mảnh vụn                                     7138            
Dừa, quả hạch, hạt điều                                     810            
Dụng cụ chỉnh hình, máy trợ thính                                     5673            
Đường - Sugar Tấn - Ton                           1457 41 19   214       131    
Gạo -  Rice "                       23     2 2       217 544619 227810    
Giày dép - Footwear "   7039                   680   596   1902   4693   4866        
Gỗ - Wood "                   10373   7433       7355   5133   5425   1476   1341
Gỗ và sản phẩm gỗ "               9151                                
Hàng dệt, may - Articles of apparel and clothing accessories 1000 USD                       2413       3129   6382   5029   30796    
Hàng gốm sứ - Ceramic articles "                       18       114   516   417        
Hàng mây tre, cói, lá  - Articles of rattan, bamboo, rush and leaf "                       130       118   20   5        
Hàng rau, hoa quả - Vegetables and fruit "                   2101   5582       1525   1083   1006   215   232
Hàng sơn mài mỹ nghệ - Articles of pumics lacquer and art "                       446       131   176   72   5    
Hàng  điện da dụng và linh kiện                                                 1258
Hàng thảm các loại - Carpets "                       281       675   907   33   24    
Hàng thêu - Embroidery products "                       20       20   106   502   933    
Hạt điều nhân - Cashew nuts, shelled 1000 USD                       436       8   438   3150        
Hạt tiêu -  Pepper Tấn - Ton                       253     429 1436   146   772 2663 7492    
Hỗn hợp các chất thơm "               21973   29332                            
Kẽm - Zinc "   4553   3391   1117   1344   4159   1111   2151 645 2522   690   2164       592
Khí đốt hóa lỏng                                   10221 7944 8921 4810 13112 9868 2526 2419
Kim loại thường khác - Other base metals "               73       3   3   21   111   23   1    
Kính xây dựng - Glass for construction purposes "       75   1   12   66   268   96   93   218   208   66   2
Lạc nhân - Ground nuts, shelled "                       9               18   355    
Lk phụ tùng xe máy                                                 3894
LK phụ tùng ô tô                                                 27506
Lò nung, bếp lò dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm, lò thiêu không dùng điện                                     680            
Lốp ô tô - Tires of motor vehicles 1000 USD   3382   3389   2288   2632   1949   2032   1692   1150   2456   3075   124    
Lúa mỳ - Wheat Tấn - Ton   906   2259   5711 28351 3940 42035 7634 8883 1583 24918 4927 21980 5992 6828 1919 6114 1359        
Malt ạt           77       3           6                
Mật mía                                     18            
Máy chiếu hình ảnh                                     116           4855
Máy công cụ                                     13249            
Máy điều hòa nhiệt độ -  Air conditioners "   3033   7311   6990   9146   20521   26528   32638   32272   23971           614
Máy gia công kim loại                                     1257            
Máy in và máy phụ trợ để in                                     152786            
Máy kéo                                     2456            
Máy làm lạnh, máy làm đá, thiết bị làm lạnh, đông lạnh                                     4091            
Máy li tâm, máy và thiết bị lọc tinh chế chất lỏng hoặc khí                                     17099            
Máy móc, TB thông tin liên lạc - Machinery, apparatus and parts for telecommunication 1000 USD   14518   13675   15889   22991   26912   43647   82563   68246   113462   46658   297496   1223
Máy phân loại, sàng lọc, xay trộn đất đá, quặng                                     2731            
Máy phụ trợ cho các nồi hơi                                     32            
Máy quay phim và máy chiếu                                     535            
Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng                                     570            
Máy tiện kim loại                                     2722            
Máy và các thiết bị làm lạnh khác "               9676                                
Máy móc, thiết bị, DCPT                                                 221439
Máy, phụ tùng máy CNTP - Machinery, apparatus and parts for manufacture of food or drink 1000 USD   4724   6111   8560   5694   4050   4272   5404   5362   8179   7215   1486   1091
Máy, phụ tùng máy SX xi măng - Machinery, apparatus and parts for cement production 1000 USD   465   1566   2188   896   1908   1587   4708   3056   2844   5274       580
Máy, phụ tùng máy xây dựng - Machinery, apparatus and parts for construction "   23342   34757   53611   25094   31962   22184   23998       58444   69166   14153   9523
Máy, thiết bị hàng không - Machinery, apparatus and parts for aircraft and airfield "   387   1255   772   7599   333   892   1207   2301   2451   6237   968   5141
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra; máy chiếu profile                                     10893            
Mực in, viết các loại "               13349                                
Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu                                     473            
Ngô hạt - Maize (corn) "               2170       84       58   135   1354        
Nguyên phụ liệu dược phẩm - Medicine materials "   4609   6442   9409   12750   14313   15788   19290   27342   26377   25410   1420   371
Nhãn hiệu, phù hiệu và các mặt hàng tương tự bằng vải dệt                                     532            
Nhôm - Aluminium "   21881   28248   26962   49761 446163 50093   50136   71210 28524 94681   99069   67643   8694   11548
Nhựa đường - Asphalt "               30037   24598   23616   25442   23420   23879   36338        
Niken - Nickel Tấn - Ton   906   966   1946   2843   5335   3926   3090 149 5133   5505            
Nồi đun nước sưởi trung tâm                                     416            
Nồi hơi                                     1080            
Nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng khác "       93558                                        
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic                                     39            
Phụ liệu giày dép - Auxiliary materials for footwear 1000 USD   1386   1476   835   1206   3151   1808   498   351   202   124   815   578
Phụ liệu may mặc - Auxiliary materials for sewing "   3071   2843   6003   1777   3877   7080   3525   2084   1707   968       5353
Phụ liệu thuốc lá - Auxiliary materials for cigarette " 10239 55785 7510 65825   87913   67528   69754   63191   38210   29516   21779   20265       1571
Phương tiện vận tải và phụ tùng                                                 225887
Pin và bộ pin                                     2652            
Quặng steatit                                     96           10948
Rượu các loại "               7492                   21882            
Sách và các ấn phẩm tương tự                                     4868            
Săm ô tô - Inner tubes of rubber used on motor "   200               1   3       6   10            
Sản phẩm bằng thủy tinh                                     854            
Sản phẩm cao su                                     22667           6162
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks products "                   2177   2856       1477                
Sản phẩm từ dầu mỏ                                                 254181
Sản phẩm từ kim loại thường khác                                                 3704
Sản phẩm gỗ - Articles of wood "                       838       846   857   1511   258   1567
Sản phẩm Plastic - Plastic produce "               30569   28856   31777       40675                
Sản phẩm từ chất dẻo                                     47443       16803   21522
Sản phẩm từ sắt thép                                                 95157
Sản phẩm từ giấy                                     23325           32028
Sắt phế liệu                                     4012           27338
Sắt, thép - Iron and steel Tấn - Ton 131940 44969 112059 40981 86696 42832 127750 61319 166766 87664 173649 92366 69533 51538 66019 62828 112235 106694 105562 76934 39075 33601 9235 16384
Sợi dệt đã xe - Fibres, spun "   641   1929   2961   1801   1283   1232   1254   2153   2761   1421       639
Sơn, véc ni các loại "               8097                                
Sữa và các sản phẩm từ sữa - Dairy produce 1000 USD   1658   4006   12292   6605   2282   2734   9089   9514   8589   461       82471
Tân dược - Medicaments "   38658   45746   42303   20622   20582   20069   29981   35907   39637   66585       12318
Tàu thuyền các loại                                     35457   409505   208313    
Tàu thuyền vận chuyển người và hàng hóa "               20673                                
Thạch cao - Gypsum "                   388   96       79   61   662        
Than đá - Coal Tấn - Ton                       6     2 5   8   168 500 92    
Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác                                     549            
Thiếc - Tin "     11 86   124 10 228   388   547   998 14 380   1115       400   1186
Thiết bị cơ khí, bình cứu hỏa, máy phun, máy bắn tia                                     6307            
Thiết bị đấu nối, bảo vệ, ngắt mạch điện                                     51418            
Thiết bị điện để chuyển mạch, ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện "               16360   23875                            
Thiết bị đo khí, chất lỏng, lượng điện                                     1393            
Thiết bị đóng ngắt mạch dùng cho điện áp trên 1000V                                     3953            
Thiết bị sử dụng tia X, tia phóng xạ                                     11907            
Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc                                     9236            
Thiết bị và dụng cụ ngành y                                     36701   54439        
Thiết bị và phụ kiện cơ khí                                     15564            
Thiết bị, PT da giày - Machinery, apparatus and parts for leather, footwear "   309   159   70   419   140   92   60   41   178           41
Thiết bị, PT dệt, may - Machinery, apparatus and parts for textile, garment 1000 USD   14249   15020   23617   26309   22977   19838   25322   41597   34164   36559       7903
Thiết bị, PT ngành giấy - Machinery, apparatus and parts for paper or paperboard industry "   1921   1305   320   2605   811   1222   485   302   1165   1314       899
Thiết bị, PT ngành nhựa - Machinery, apparatus and parts for plastic industry "   785   637   2488   2097   1609   2765   5015   5231   2256   2125   356   399
Thịt chế biến - Meat and meat preparation "                       238       44   500   116   175   89
Thức ăn gia súc và nguyên liệu - Animal fodder and materials "                           15988   14497   14916   20972   14837   24447
Thùng carton, hộp, vali, túi xách và các loại bao bì khác bằng giấy "               20346                                
Thuốc khử trùng, diệt cỏ và thuốc điều chỉnh sự phát triển của cây "               9503                                
Thuốc nhuộm - Dyes "   11475   9746   11664   12929   12423   12661   13354   15399   15998   17718   15766    
Thuốc trừ sâu và NL - Insecticides and materials " 2053 16149 1230 8309 1261 8863   11562   14857   24828   43942   75343   93957   104593       47107
Thủy tinh                                     61            
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay                                     29678            
Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, biến thế điện, các loại máy nắn dòng và các bộ phận "                   21686                            
Tơ, xơ dệt (chưa xe) - Fibres, not spun "       2985       3451   184   593   261   1119   411   9   15   15
Trong đó - Of which: Phôi thép - Blank "             83736 24062 111174 47235 103944 39333     19846 10577     23100 10015     135 735
Tủ lạnh, máy làm đá "       8986                                        
Tua bin các loại và bộ phận "               14804                                
Tua-bin thủy lực, bánh xe guồng nước và các bộ phận điều chỉnh                                     11105            
Vac-xin                                     264            
Vải - Textile fabrics Tấn - Ton   2987   4011   6458   10608   9818   11339   9783 4351 12281   21070   15649   5099   3831
Vàng chưa gia công hoặc vàng bán thành phẩm                                     68428            
Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh 1000 USD               24345                                
Vòi, van và các loại phụ tùng "               20163                   35877            
Vòng bi "       8999                                        
Vòng bi, ổ đũa và phụ tùng "               13481                                
Xà phòng và các chất hữu cơ hoạt động bề mặt "               6612                                
Xe đạp và phụ tùng - Bicycles and parts of bicycles "                   15641   8387       1448   2421   1137        
Xe máy (kể cả LK đồng bộ) - Motorcycles (including unassembled) Chiếc 1521 1216 1360 674 100 53   1042   2115   3903   8542 1192 3076       1347   10    
Xe máy nguyên chiếc                                   126 637 348 683        

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep