Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
      Diện tích
(Nghìn km2)
Dân số giữa năm  2010
(Triệu người)
Mật độ (Người/km2) Tỉ lệ dân số thành thị (%)
                     
TOÀN THẾ GIỚI 136137   6892.3   51   50  
Châu Phi  30312   1030.4   34   38  
  Bắc Phi  8525   209.0   25   50  
    An-giê-ri  2382   36.0   15   63  
    Ai-cập  1001   80.4   80   43  
    Li-bi  1760   6.6   4   77  
    Ma-rốc  447   31.9   71   57  
    Xu-đăng  2506   43.2   17   38  
    Tuy-ni-di  166   10.5   64   66  
    Tây Sa-ha-ra 266   0.5   2   81  
  Đông Phi  6362   326.3   51   22  
    Bu-run-đi  28   8.5   306   10  
    Cô-mô-rốt  2   0.7   309   28  
    Gi-bu-ti  23   0.9   38   76  
    Ê-ri-tơ-rê-a  118   5.2   44   21  
    Ê-ti-ô-pi-a  1104   85.0   77   16  
    Kê-ni-a  580   40.1   69   18  
    Ma-đa-gát-xca  587   20.2   34   31  
    Ma-la-uy  118   15.5   130   14  
    Mô-ri-xơ 2   1.3   628   42  
    Mây-hô-tê 0.4   0.2   545   28  
    Mô-dăm-bích 802   23.4   29   31  
    Rê-u-ni-on  3   0.8   333   92  
    Ru-an-đa  26   10.4   395   17  
    Xây-sen 1   0.1   193   53  
    Xô-ma-li  638   9.4   15   34  
    Tan-da-ni-a 945   45.0   48   25  
    U-gan-đa  241   33.8   140   13  
    Dăm-bi-a  753   13.3   18   37  
    Dim-ba-bu-ê  391   12.6   32   37  
  Nam Phi  2675   57.0   21   50  
    Bốt-xoa-na  582   1.8   3   60  
    Lê-xô-thô  30   1.9   63   23  
    Na-mi-bi-a  824   2.2   3   35  
    Nam Phi  1221   49.9   41   52  
    Xoa-di-len 17   1.2   69   22  
  Tây Phi  6138   308.7   50   42  
    Bê-nanh  113   9.8   87   41  
    Buốc-ki-na Pha-sô  274   16.2   59   23  
    Cáp-ve 4   0.5   128   61  
    Cốt-đi-voa 322   22.0   68   50  
    Găm-bi-a 11   1.8   155   54  
    Gha-na  239   24.0   101   48  
    Ghi-nê  246   10.8   44   28  
    Ghi-nê Bít-xao  36   1.7   46   30  
    Li-bê-ri-a 111   4.1   37   58  
    Ma-li  1240   15.2   12   33  
    Mô-ri-ta-ni  1026   3.4   3   40  
    Ni-giê  1267   15.9   13   20  
    Ni-giê-ri-a 924   158.3   171   47  
    Xê-nê-gan 197   12.5   64   41  
    Xi-ê-ra Lê-ôn  72   5.8   81   36  
    Tô-gô 57   6.8   119   40  
  Trung Phi  6613   129.4   20   41  
    Ăng-gô-la  1247   19.0   15   57  
    Ca-mơ-run  475   20.0   42   53  
    Cộng hòa Trung Phi 623   4.9   8   38  
    Sát  1284   11.5   9   27  
    Công-gô  342   3.9   12   60  
    CHDC Công-gô (Dai-a)  2345   67.8   29   33  
    Ghê-nê Xích-đạo 28   0.7   25   39  
    Ga-bông  268   1.5   6   84  
    Xao-tô-mê và Prin-xi-pê 1   0.2   170   58  
Châu Mỹ 42322   929.4   22   78  
  Bắc Mỹ  21776   343.9   16   79  
    Ca-na-đa  9971   34.2   3   80  
    Mỹ 9629   309.6   32   79  
  Ca-ri-bê 235   41.6   177   65  
    An-ti-goa và Ba-bu-đa 0   0.1   205   31  
    Ba-ha-mát 14   0.3   25   83  
    Bác-ba-đốt 0   0.3   637   38  
    Cu ba 111   11.3   101   75  
    Đô-mi-ni-ca  1   0.1   96   73  
    Cộng hoà Đô-mi-ni-ca 49   9.9   203   67  
    Grê-na-đa  11   2.7   246   52  
    Goa-đê-lốp  0.3   0.1   320   31  
    Hai-i-ti  2   0.4   239   100  
    Ja-mai-ca 28   9.8   353   48  
    Ma-ti-nic  1   0.4   368   89  
    Quần đảo Ăng-tin thuộc Hà Lan  1   0.2   255   92  
    Pue-tô Ri-cô  9   4.0   448   94  
    Xan Kít Nê-vi 0.3   0.1   203   32  
    Xan Lu-xi-a 1   0.2   327   28  
    Xan Vin-xen và Grê-na-đin 0   0.1   276   40  
    Tri-ni-đát và Tô-ba-gô 5   1.3   257   12  
  Nam Mỹ  17832   390.7   22   82  
    Ác-hen-ti-na  2780   40.5   15   91  
    Bô-li-vi-a  1099   10.4   9   65  
    Bra-xin 8515   193.3   23   84  
    Chi-lê  756   17.1   23   87  
    Cô-lôm-bi-a 1139   45.5   40   75  
    Ê-cu-a-đo  284   14.2   50   65  
    Gai-a-na thuộc Pháp  90   0.2   3   81  
    Guy-a-na  215   0.8   4   28  
    Pa-ra-goay  407   6.5   16   58  
    Pê-ru 1285   29.5   23   76  
    Xu-ri-nam  164   0.5   3   67  
    U-ru-goay  175   3.4   19   94  
    Vê-nê-xu-ê-la 912   28.8   32   88  
  Trung Mỹ  2480   153.3   62   71  
    Bê-li-xê  23   0.4   15   51  
    Cốt-xta Ri-ca  51   4.6   90   59  
    En Xan-va-đo 21   6.2   294   63  
    Goa-tê-ma-la  109   14.4   132   47  
    On-đu-rát  112   7.6   68   50  
    Mê-hi-cô  1958   110.7   57   77  
    Ni-ca-ra-goa 130   6.0   46   56  
    Pa-na-ma  76   3.5   46   64  
Châu Á 31877   4157.3   130   43  
  Đông Á 11760   1570.6   134   52  
    CHND Trung Hoa  9561   1338.1   140   47  
    Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 1   7.1   6410   100  
    Đặc khu HC Ma - cao (TQ) 0.03   0.5   20731   100  
    Nhật Bản  378   127.4   337   86  
    CHDCND Triều Tiên  121   22.8   189   60  
    Hàn Quốc 100   48.9   491   82  
    Mông Cổ  1564   2.8   2   61  
    Đài Loan 36   23.2   644   78  
  Đông Nam Á 4495   596.9   133   42  
    Bru-nây  6   0.4   66   72  
    Cam-pu-chia  181   15.1   83   20  
    Đông Ti-mo  15   1.2   77   22  
    In-đô-nê-xi-a  1905   235.5   124   43  
    Lào 237   6.4   27   27  
    Ma-lai-xi-a 330   28.9   87   63  
    Mi-an-ma 677   53.4   79   31  
    Phi-li-pin  300   94.0   313   63  
    Xin-ga-po 1   5.1   7526   100  
    Thái Lan 513   68.1   133   31  
    Việt Nam  331   86.9   263   30  
  Tây Á 4831   235.2   49   69  
    Ác-mê-ni  30   3.1   104   64  
    Ai-déc-bai-gian 87   9.1   104   54  
    Ba-ren  1   1.3   1807   100  
    Síp 9   1.1   118   62  
    Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a) 70   4.6   67   53  
    I-rắc  438   31.5   72   67  
    I-xra-en  22   7.6   342   92  
    Gioóc-đa-ni  89   6.5   73   83  
    Cô-oét 18   3.1   175   98  
    Li-băng  10   4.3   409   87  
    Ô-man 310   3.1   10   72  
    Lãnh thổ Pa-le-xtin 6   4.1   672   83  
    Ca-ta  11   1.7   152   100  
    A-rập Xê-út  2150   29.2   14   81  
    Xi-ri  185   22.5   122   54  
    Thổ Nhĩ Kỳ  784   73.6   94   76  
    Tiểu VQ A-rập Thống nhất 84   5.4   64   83  
    Y-ê-men  528   23.6   45   29  
  Trung Nam Á 10791   1754.5   163   31  
    Áp-ga-ni-xtan  652   29.1   45   22  
    Băng-la-đét  144   164.4   1142   25  
    Bu-tan  47   0.7   15   32  
    Ấn Độ 3287   1188.8   362   29  
    I-ran 1648   75.1   46   69  
    Ka-dắc-xtan 2725   16.3   6   54  
    Cư-rơ-gư-xtan  200   5.3   27   35  
    Man-đi-vơ  0.3   0.3   1070   35  
    Nê-pan  147   28.0   191   17  
    Pa-ki-xtan 796   184.8   232   35  
    Xri Lan-ca  66   20.7   315   15  
    Tát-gi-ki-xtan  143   7.6   53   26  
    Tuốc-mê-ni-xtan 488   5.2   11   47  
    U-dơ-bê-ki-xtan  447   28.1   63   36  
Châu Âu  23061   738.6   32   71  
  Bắc Âu 1810   99.4   55   77  
    Quần đảo Cha-nen  0.2   0.2   804   31  
    Đan Mạch  43   5.6   129   72  
    Ê-xtô-ni-a  45   1.3   30   69  
    Phần Lan 338   5.4   16   65  
    Ai-xơ-len 0   0.3   3   93  
    Ai-len 70   4.5   64   60  
    Lát-vi-a 65   2.2   35   68  
    Li-tu-a-ni-a (Lít-va) 65   3.3   51   67  
    Na Uy  385   4.9   13   80  
    Thụy Điển 450   9.4   21   84  
    Vương quốc Anh 243   62.2   256   80  
  Đông Âu  18826   294.5   16   69  
    Bê-la-rút  208   9.5   46   74  
    Bun-ga-ri 111   7.5   68   71  
    Cộng hoà Séc  79   10.5   133   74  
    Hung-ga-ri 93   10.0   108   67  
    Môn-đô-va 34   4.1   122   41  
    Ba Lan  313   38.2   122   61  
    Ru-ma-ni 238   21.5   90   55  
    Liên bang Nga 17098   141.9   8   73  
    Xlô-va-ki-a  49   5.4   111   55  
    U-crai-na  604   45.9   76   69  
  Nam Âu  1317   155.9   118   68  
    An-ba-ni  29   3.2   112   49  
    An-đô-ra 1   0.1   179   90  
    Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na 51   3.8   75   46  
    Crô-a-ti-a  57   4.4   78   56  
    Hy Lạp 132   11.3   86   73  
    I-ta-li-a 301   60.5   201   68  
    Ma-xê-đô-ni-a 26   2.1   80   65  
    Man-ta  0.3   0.4   1326   94  
    Mông-tê-nê-grô 14   0.6   46   64  
    Bồ Đào Nha  92   10.7   116   55  
    Xan Ma-ri-ô 0.1   0.0   522   84  
    Xéc-bi 77   7.3   94   58  
    Xlô-ven-ni-a  20   2.1   101   50  
    Tây Ban Nha 506   47.1   93   77  
  Tây Âu  1108   188.8   170   75  
    Áo 84   8.4   100   67  
    Bỉ  31   10.8   354   99  
    Pháp 552   63.0   114   77  
    Đức 357   81.6   229   73  
    Lich-ten-xten 0.2   0.0   225   15  
    Lúc-xăm-bua  3   0.5   196   83  
    Mô-na-cô 0.0   0.0   35835   100  
    Hà Lan  42   16.6   400   66  
    Thụy Sĩ 41   7.8   190   73  
Châu Đại Dương 8564   36.7   4   66  
    Ô-xtrây-li-a  7741   22.4   3   82  
    Liên bang Mi-cờ-rô-nê-xi-a 1   0.1   158   22  
    Phi-gi  18   0.9   47   51  
    Pô-li-nê-xi-a thuộc Pháp 4   0.3   68   53  
    Gu-am 1   0.2   344   93  
    Ki-ri-ba-ti 1   0.1   139   44  
    Quần đảo Mác-san 0.2   0.1   298   68  
    Na-u-ru 0.0   0.0   507   100  
    Tân Ca-lê-đô-ni-a  19   0.3   14   58  
    Niu Di-lân  271   4.4   16   86  
    Pa-lau 1   0.0   45   78  
    Pa-pua Niu Ghi-nê 463   6.8   15   13  
    Xa-moa  3   0.2   68   22  
    Quần đảo Xa-lô-môn 29   0.6   19   17  
    Tôn-ga 1   0.1   139   23  
    Tu-va-lu 0.0   0.0   376   47  
    Va-nu-a-tu 12   0.3   20   24  
                     
                     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep