Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
      Diện tích
(Nghìn km2)
Dân số giữa năm  2011
(Triệu người)
Mật độ (Người/km2) Tỉ lệ dân số thành thị (%)
                     
TOÀN THẾ GIỚI 136999   6987.0   51   51  
Châu Phi  30043   1051.5   35   39  
  Bắc Phi  8524   213.1   25   51  
    An-giê-ri  2399   36.0   15   67  
    Ai-cập  996   82.6   83   43  
    Li-bi  1606   6.4   4   78  
    Ma-rốc  448   32.3   72   56  
    Xu-đăng  2480   44.6   18   41  
    Tuy-ni-di  164   10.7   65   68  
    Tây Sa-ha-ra 254   0.5   2   82  
  Đông Phi  6347   336.4   53   22  
    Bu-run-đi  28   10.2   367   11  
    Cô-mô-rốt  2   0.8   337   28  
    Gi-bu-ti  23   0.9   39   76  
    Ê-ri-tơ-rê-a  116   5.9   51   22  
    Ê-ti-ô-pi-a  1103   87.1   79   17  
    Kê-ni-a  578   41.6   72   18  
    Ma-đa-gát-xca  592   21.3   36   31  
    Ma-la-uy  119   15.9   134   14  
    Mô-ri-xơ 2   1.3   630   42  
    Mây-hô-tê 0.4   0.2   563   50  
    Mô-dăm-bích 795   23.1   29   31  
    Rê-u-ni-on  3   0.9   341   94  
    Ru-an-đa  26   10.9   415   19  
    Xây-sen 1   0.1   194   56  
    Xô-ma-li  620   9.9   16   38  
    Tan-da-ni-a 943   46.2   49   27  
    U-gan-đa  242   34.5   143   15  
    Dăm-bi-a  749   13.5   18   36  
    Dim-ba-bu-ê  390   12.1   31   29  
  Nam Phi  2645   58.2   22   59  
    Bốt-xoa-na  678   2.0   3   62  
    Lê-xô-thô  30   2.2   72   23  
    Na-mi-bi-a  775   2.3   3   39  
    Nam Phi  1231   50.5   41   62  
    Xoa-di-len 17   1.2   69   22  
  Tây Phi  6141   313.2   51   45  
    Bê-nanh  112   9.1   81   43  
    Buốc-ki-na Pha-sô  274   17.0   62   24  
    Cáp-ve 4   0.5   123   62  
    Cốt-đi-voa 323   22.6   70   51  
    Găm-bi-a 11   1.8   157   59  
    Gha-na  238   25.0   105   52  
    Ghi-nê  244   10.2   42   28  
    Ghi-nê Bít-xao  36   1.6   45   30  
    Li-bê-ri-a 112   4.1   37   47  
    Ma-li  1283   15.4   12   33  
    Mô-ri-ta-ni  1181   3.5   3   42  
    Ni-giê  1236   16.1   13   17  
    Ni-giê-ri-a 922   162.3   176   51  
    Xê-nê-gan 196   12.8   65   43  
    Xi-ê-ra Lê-ôn  72   5.4   75   39  
    Tô-gô 57   5.8   103   37  
  Trung Phi  6530   130.6   20   44  
    Ăng-gô-la  1227   19.6   16   59  
    Ca-mơ-run  477   20.1   42   59  
    Cộng hòa Trung Phi 619   5.0   8   39  
    Sát  1282   11.5   9   28  
    Công-gô  345   4.1   12   63  
    CHDC Công-gô (Dai-a)  2339   67.8   29   36  
    Ghê-nê Xích-đạo 28   0.7   26   40  
    Ga-bông  256   1.5   6   86  
    Xao-tô-mê và Prin-xi-pê 1   0.2   187   63  
Châu Mỹ 42827   942.2   22   80  
  Bắc Mỹ  21644   346.3   16   79  
    Ca-na-đa  11489   34.5   3   80  
    Mỹ 9740   311.7   32   79  
  Ca-ri-bê 232   41.8   180   66  
    An-ti-goa và Ba-bu-đa 0   0.1   199   30  
    Ba-ha-mát 14   0.4   26   84  
    Bác-ba-đốt 0   0.3   637   45  
    Cu ba 111   11.2   101   75  
    Đô-mi-ni-ca  1   0.1   97   67  
    Cộng hoà Đô-mi-ni-ca 49   10.0   206   66  
    Grê-na-đa  11   2.7   246   52  
    Goa-đê-lốp  0.3   0.1   305   40  
    Hai-i-ti  2   0.4   238   98  
    Ja-mai-ca 28   10.1   365   53  
    Ma-ti-nic  1   0.4   364   89  
    Pue-tô Ri-cô  9   3.7   418   99  
    Xan Kít Nê-vi 0.3   0.1   192   33  
    Xan Lu-xi-a 1   0.2   327   28  
    Xan Vin-xen và Grê-na-đin 0   0.1   282   50  
    Tri-ni-đát và Tô-ba-gô 5   1.3   258   14  
  Nam Mỹ  18009   396.2   22   84  
    Ác-hen-ti-na  2699   40.5   15   93  
    Bô-li-vi-a  1121   10.1   9   67  
    Bra-xin 8550   196.7   23   87  
    Chi-lê  751   17.3   23   87  
    Cô-lôm-bi-a 1143   46.9   41   75  
    Ê-cu-a-đo  282   14.7   52   68  
    Gai-a-na thuộc Pháp  81   0.2   3   77  
    Guy-a-na  189   0.8   4   29  
    Pa-ra-goay  411   6.6   16   58  
    Pê-ru 1278   29.4   23   77  
    Xu-ri-nam  176   0.5   3   70  
    U-ru-goay  177   3.4   19   93  
    Vê-nê-xu-ê-la 915   29.3   32   94  
  Trung Mỹ  2469   158.0   64   72  
    Bê-li-xê  23   0.3   14   44  
    Cốt-xta Ri-ca  51   4.7   92   65  
    En Xan-va-đo 21   6.2   296   65  
    Goa-tê-ma-la  109   14.7   135   50  
    On-đu-rát  112   7.8   69   52  
    Mê-hi-cô  1946   114.8   59   78  
    Ni-ca-ra-goa 130   5.9   45   58  
    Pa-na-ma  76   3.6   47   75  
Châu Á 31939   4216.0   132   44  
  Đông Á 11799   1581.1   134   54  
    CHND Trung Hoa  9545   1345.9   141   50  
    Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 1   7.1   6488   100  
    Đặc khu HC Ma - cao (TQ) 0.03   0.6   21423   100  
    Nhật Bản  378   128.1   339   86  
    CHDCND Triều Tiên  120   24.5   203   60  
    Hàn Quốc 100   49.0   492   82  
    Mông Cổ  1407   2.8   2   61  
    Đài Loan 36   23.2   644   78  
  Đông Nam Á 4492   601.9   134   42  
    Bru-nây  6   0.4   71   72  
    Cam-pu-chia  182   14.7   81   20  
    Đông Ti-mo  15   1.2   80   22  
    In-đô-nê-xi-a  1905   238.2   125   43  
    Lào 241   6.3   26   27  
    Ma-lai-xi-a 328   28.9   88   64  
    Mi-an-ma 675   54.0   80   31  
    Phi-li-pin  300   95.7   319   63  
    Xin-ga-po 1   5.2   7565   100  
    Thái Lan 515   69.5   135   31  
    Việt Nam  331   87.8   265   32  
  Tây Á 4863   238.3   49   69  
    Ác-mê-ni  30   3.1   105   64  
    Ai-déc-bai-gian 86   9.2   106   54  
    Ba-ren  1   1.3   1925   100  
    Síp 9   1.1   120   62  
    Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a) 70   4.3   62   53  
    I-rắc  436   32.7   75   67  
    I-xra-en  22   7.9   355   92  
    Gioóc-đa-ni  90   6.6   74   83  
    Cô-oét 18   2.8   158   98  
    Li-băng  10   4.3   410   87  
    Ô-man 300   3.0   10   73  
    Lãnh thổ Pa-le-xtin 6   4.2   692   83  
    Ca-ta  11   1.7   157   100  
    A-rập Xê-út  2146   27.9   13   81  
    Xi-ri  185   22.5   122   54  
    Thổ Nhĩ Kỳ  787   74.0   94   76  
    Tiểu VQ A-rập Thống nhất 84   7.9   94   83  
    Y-ê-men  530   23.8   45   29  
  Trung Nam Á 10812   1794.8   166   31  
    Áp-ga-ni-xtan  647   32.4   50   22  
    Băng-la-đét  144   150.7   1046   25  
    Bu-tan  47   0.7   15   33  
    Ấn Độ 3284   1241.3   378   29  
    I-ran 1657   77.9   47   70  
    Ka-dắc-xtan 2759   16.6   6   54  
    Cư-rơ-gư-xtan  200   5.6   28   35  
    Man-đi-vơ  0.3   0.3   1091   35  
    Nê-pan  147   30.5   207   17  
    Pa-ki-xtan 797   176.9   222   35  
    Xri Lan-ca  66   20.9   318   15  
    Tát-gi-ki-xtan  142   7.5   53   26  
    Tuốc-mê-ni-xtan 511   5.1   10   47  
    U-dơ-bê-ki-xtan  445   28.5   64   36  
Châu Âu  23128   740.1   32   71  
  Bắc Âu 1820   100.1   55   77  
    Quần đảo Cha-nen  0.2   0.2   804   31  
    Đan Mạch  43   5.6   129   72  
    Ê-xtô-ni-a  45   1.3   30   68  
    Phần Lan 337   5.4   16   68  
    Ai-xơ-len 106   0.3   3   93  
    Ai-len 71   4.6   65   60  
    Lát-vi-a 65   2.2   34   68  
    Li-tu-a-ni-a (Lít-va) 66   3.2   49   67  
    Na Uy  381   5.0   13   79  
    Thụy Điển 450   9.4   21   84  
    Vương quốc Anh 243   62.7   258   80  
  Đông Âu  18450   295.2   16   69  
    Bê-la-rút  206   9.5   46   75  
    Bun-ga-ri 112   7.5   67   73  
    Cộng hoà Séc  79   10.5   134   74  
    Hung-ga-ri 93   10.0   107   68  
    Môn-đô-va 34   4.1   121   42  
    Ba Lan  313   38.2   122   61  
    Ru-ma-ni 238   21.4   90   55  
    Liên bang Nga 17856   142.8   8   74  
    Xlô-va-ki-a  49   5.4   111   55  
    U-crai-na  602   45.7   76   69  
  Nam Âu  1304   155.2   119   67  
    An-ba-ni  29   3.2   111   50  
    Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na 51   3.8   75   46  
    Crô-a-ti-a  56   4.4   78   56  
    Hy Lạp 132   11.3   86   73  
    I-ta-li-a 301   60.8   202   68  
    Ma-xê-đô-ni-a 26   2.1   80   65  
    Man-ta  0.3   0.4   1304   100  
    Mông-tê-nê-grô 14   0.6   46   64  
    Bồ Đào Nha  92   10.7   116   38  
    Xan Ma-ri-ô 0.1   0.0   524   84  
    Xéc-bi 77   7.3   94   58  
    Xlô-ven-ni-a  20   2.1   101   50  
    Tây Ban Nha 507   46.2   91   77  
  Tây Âu  1109   189.6   171   75  
    Áo 84   8.4   100   67  
    Bỉ  31   11.0   359   99  
    Pháp 550   63.3   115   77  
    Đức 357   81.8   229   73  
    Lich-ten-xten 0.2   0.0   226   15  
    Lúc-xăm-bua  2   0.5   200   83  
    Hà Lan  42   16.7   402   66  
    Thụy Sĩ 41   7.9   191   74  
Châu Đại Dương 9275   37.1   4   66  
    Ô-xtrây-li-a  7557   22.7   3   82  
    Liên bang Mi-cờ-rô-nê-xi-a 1   0.1   145   22  
    Phi-gi  18   0.9   47   51  
    Pô-li-nê-xi-a thuộc Pháp 4   0.3   68   51  
    Gu-am 1   0.2   350   93  
    Ki-ri-ba-ti 1   0.1   142   44  
    Quần đảo Mác-san 0.2   0.1   304   68  
    Na-u-ru 0.0   0.0   485   100  
    Tân Ca-lê-đô-ni-a  18   0.3   14   58  
    Niu Di-lân  276   4.4   16   86  
    Pa-lau 1   0.0   45   77  
    Pa-pua Niu Ghi-nê 459   6.9   15   13  
    Xa-moa  3   0.2   67   22  
    Quần đảo Xa-lô-môn 29   0.5   19   20  
    Tôn-ga 1   0.1   139   23  
    Tu-va-lu 0.0   0.0   431   47  
    Va-nu-a-tu 12   0.3   21   24  
                     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep