Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
                                   Nghìn tấn 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ
2011
                                   
CẢ NƯỚC 125.5 113.8 113.0 146.7 147.2 149.3 173.7 205.6 219.7 245.9 292.7 258.1 275.2 267.6 215.2 298.6 266.3
Trong đó                                   
Hà Nội 2.3 2.3 1.9 2.5 3.0 0.7 2.4 2.7 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 43.9 11.8 56.4 50.5
Hà Tây 7.8 9.4 6.8 11.4 15.7 14.4 16.0 19.7 21.1 28.9 42.5 47.7 51.7        
Vĩnh Phúc 2.8 2.4 3.0 4.5 6.9 5.7 6.3 7.5 7.6 9.7 13.3 10.2 6.4 10.5 4.2 10.9 8.1
Bắc Ninh 2.0 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.6 3.0 3.4 3.1 2.8 2.9 3.2 4.0 4.1 5.5 3.9
Quảng Ninh 1.5 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.0 1.0
Hải Dương 4.2 4.3 3.3 5.0 3.5 3.3 3.6 3.6 3.6 3.3 3.7 2.9 2.5 2.3 2.9 2.4 1.7
Hưng Yên 4.8 4.8 2.7 5.0 6.4 5.7 6.8 8.6 8.7 10.5 13.1 8.4 7.9 6.9 5.6 7.5 6.6
Thái Bình 5.5 4.4 5.1 6.2 5.6 6.4 6.4 6.6 7.8 11.9 11.8 12.4 13.8 14.0 16.8 27.1 24.8
Hà Nam 1.7 1.5 1.3 2.5 2.9 3.5 3.8 4.4 4.9 6.2 10.3 11.1 12.0 13.0 2.3 17.7 17.6
Nam Định 1.6 1.2 1.7 2.4 2.9 2.9 3.6 4.6 4.0 4.6 4.5 5.3 5.6 5.4 4.0 3.7 4.7
Hà Giang 1.7 2.1 2.6 3.3 3.7 4.4 5.9 6.8 9.9 12.9 14.7 14.1 14.1 20.4 23.9 23.0 24.2
Cao Bằng 5.3 3.6 3.8 4.0 3.5 4.3 4.6 4.9 5.4 5.2 5.8 4.4 5.2 5.1 4.2 4.6 4.6
Bắc Kạn 0.5 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.9 2.3 2.2 3.1 3.2 2.9 2.8 3.6 4.1 3.1 2.7
Tuyên Quang 2.5 2.6 2.5 2.8 2.0 2.1 2.9 3.1 2.5 2.9 2.8 3.2 4.1 4.5 3.9 4.8 5.0
Lào Cai 1.7 1.9 2.1 2.1 2.0 2.2 2.7 3.5 4.1 4.2 4.7 4.7 5.4 4.9 5.3 4.9 5.2
Thái Nguyên 2.3 2.3 2.6 3.5 3.7 3.8 4.1 4.9 4.1 4.3 4.3 3.6 3.1 2.8 2.6 2.3 2.3
Lạng Sơn 2.3 2.8 3.1 3.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.3 2.9 3.4 2.0 3.0 2.7 2.3 2.3 2.1
Bắc Giang 5.8 4.4 5.4 6.5 5.7 6.4 7.1 7.8 7.8 7.2 6.1 4.5 3.4 3.1 2.9 2.6 2.1
Điện Biên
 
                6.8 10.1 10.7 11.2 13.0 11.8 10.0 9.4
Lai Châu 2.7 1.9 2.2 2.7 2.5 3.0 3.6 4.9 7.3 1.1 1.3 1.7 1.8 2.1 2.2 2.2 2.5
Sơn La 5.2 4.9 5.7 7.8 7.8 9.5 9.4 11.5 12.1 14.8 13.6 11.1 11.5 10.0 10.1 10.6 10.2
Hoà Bình 3.9 2.0 2.6 1.7 2.4 2.5 3.2 3.2 2.6 3.1 3.2 3.4 4.3 3.6 1.8 2.1 1.7
Thanh Hoá 1.9 1.0 1.5 2.8 3.0 3.4 6.3 8.9 8.6 8.6 7.3 6.6 7.6 6.3 7.4 9.3 14.3
Đắk Lắk
10.9
12.3 12.2 10.6 14.6 21.1 19.7 28.7 37.3 10.3 13.0 10.4 11.3 11.2 10.9 11.7 11.1
Đắk Nông                   14.8 29.0 26.7 30.3 30.5 33.2 31.1 21.5
Đồng Nai 9.9 7.0 11.4 11.8 9.6 5.0 8.0 6.3 6.4 4.4 4.8 3.2 3.2 2.1 1.6 2.2 1.1
Đồng Tháp 15.6 12.9 10.6 15.2 12.7 6.6 12.7 15.0 16.2 21.5 24.1 14.0 16.6 13.7 10.7 9.8 4.9
An Giang 7.3 9.4 4.4 9.6 7.9 5.5 9.6 9.2 6.6 9.3 6.8 2.8 3.1 2.0 1.6 1.2 0.6
                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep