Diện tích mía phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
                                   
  224.8 237.0 257.0 283.0 344.2 302.3 290.7 320.0 313.2 286.1 266.3 288.1 293.4 270.7 265.6 269.1 281.3
Quảng Ninh 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Ninh Bình 0.7 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 1.3 1.1 0.9 1.0 0.9
Hà Giang 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Cao Bằng 1.1 1.1 1.3 1.9 2.7 2.6 2.2 2.2 2.6 2.3 1.7 2.1 2.6 2.9 2.7 2.9 3.4
Tuyên Quang 2.4 3.1 4.3 4.8 6.6 6.9 5.1 6.6 6.7 6.4 5.3 5.4 6.5 6.4 6.3 6.6 8.6
Yên Bái 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
Sơn La 0.9 1.5 3.1 3.4 4.7 3.7 3.5 4.3 4.2 3.6 3.4 4.2 4.0 3.4 3.3 3.3 4.2
Hoà Bình 4.9 5.6 6.3 6.3 7.0 6.5 6.8 7.7 7.6 7.0 6.6 6.4 8.0 7.8 7.8 8.1 9.1
Thanh Hoá 7.5 11.1 15.8 17.5 29.7 28.8 27.8 28.7 32.0 31.4 30.7 31.5 32.9 32.3 31.6 30.3 31.1
Nghệ An 2.1 3.1 4.3 7.9 13.1 17.3 20.1 25.7 26.2 24.0 22.3 26.7 30.3 29.9 27.4 23.4 23.3
Quảng Ngãi 10.7 10.9 10.2 11.2 12.2 9.8 7.4 9.4 9.2 8.3 7.0 6.9 7.3 7.0 6.1 5.8 5.8
Bình Định 5.4 6.4 6.7 7.5 8.3 10.0 6.6 7.0 6.7 5.5 4.0 3.3 3.5 3.1 2.3 2.4 2.6
Phú Yên 9.8 13.1 14.2 17.2 19.5 17.2 19.5 20.9 20.2 20.1 18.0 19.7 20.3 18.1 18.2 19.9 20.7
Khánh Hoà 11.7 12.4 12.4 14.3 15.7 14.8 15.7 16.2 15.9 16.3 15.4 17.3 17.3 16.9 16.9 17.3 17.2
Ninh Thuận 1.1 1.4 1.5 1.9 2.0 2.5 1.6 2.0 1.9 1.9 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 2.3
Bình Thuận 1.4 2.2 3.4 3.4 6.8 7.1 4.3 4.6 5.5 6.1 4.3 3.0 3.3 3.2 3.8 4.8 3.3
Kon Tum 1.8 2.2 2.6 0.6 3.9 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4 2.8 2.7 2.8 2.3 2.1 1.9 1.8
Gia Lai 5.3 8.4 9.5 8.9 12.6 11.1 12.1 14.7 15.5 14.8 13.9 17.6 18.5 18.5 19.0 21.7 26.9
Đắk Lắk 4.2 5.4 5.8 6.9 9.8 7.4 8.2 10.3 10.0 8.7 7.2 8.1 10.0 10.9 10.9 12.9 15.9
Lâm Đồng 3.2 4.1 4.5 3.9 4.7 3.4 3.3 3.1 2.5 2.3 2.0 2.0 1.8 1.4 1.1 1.0 0.9
Bình Phước 0.1 0.1 0.7 2.9 3.7 1.2 1.2 1.4 1.5 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Tây Ninh 17.5 17.3 26.8 28.3 32.1 25.4 29.5 33.1 30.0 28.5 31.6 38.0 33.0 18.9 24.6 25.5 23.9
Bình Dương 5.0 3.7 4.0 4.2 4.1 3.3 3.5 3.6 3.6 3.5 1.3 1.1 1.3 0.9 0.7 0.8 0.8
Đồng Nai 9.9 9.6 8.3 9.3 12.5 10.0 11.0 12.8 11.5 10.5 8.9 8.8 8.9 8.7 9.0 9.6 10.5
TP.Hồ Chí Minh 5.7 5.4 4.7 4.2 4.5 3.9 3.6 3.6 3.3 2.8 2.6 2.3 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1
Long An 15.9 15.8 16.1 14.9 17.5 18.8 16.5 15.7 15.8 14.9 14.7 14.9 15.8 15.4 14.9 12.8 12.6
Bến Tre 14.6 14.5 14.5 15.0 15.8 12.9 12.4 12.8 11.2 9.8 8.9 9.2 7.7 7.0 7.0 5.9 5.3
Trà Vinh 9.5 6.0 6.4 7.0 7.7 5.3 7.6 8.2 7.6 7.0 6.3 6.8 6.7 6.2 5.8 6.1 6.3
Kiên Giang 6.5 9.3 8.0 8.0 10.4 4.6 4.3 5.0 4.9 3.8 3.7 4.5 3.5 4.1 3.5 4.5 4.5
Hậu Giang                     11.0     12.9 12.9 13.1 13.7
Sóc Trăng 11.1 10.6 10.9 13.5 14.2 10.2 12.1 13.0 11.1 10.3 0.7 13.0 13.1 0.3 0.3 13.9 14.0
                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep